Koronavírus: Čo všetko štát zakázal a čo je povolené

Od pondelka 16.3. Slovensko prijalo sprísnené mimoriadne opatrenia kvôli šíreniu ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2. Vláda tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu nemocníc. Pozrite si aktualizovaný súhrn všetkých opatrení.

16.03.2020 13:00 , aktualizované: 27.03.2020 16:12
debata (45)

Vláda SR nariadila Úradu verejného zdravotníctva SR prijať nasledovné opatrenia na ochranu verejného zdravia:

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach o­krem:

 • predajni potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok,
 • drogérií,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 • predajní novín a tlačovín,
 • predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií,
 • prevádzok telekomunikačných operátorov,
 • prevádzok verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzok internetových obchodov (e-shopov) a donáškových služieb.
 • práčovní a čistiarní odevov,
 • taxislužieb v prípade, ak neprevážajú ľudí, ale len tovar,
 • autoservisov, odťahových služieb a pneuservisov,
 • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematóriá.

Zákaz prevádzky sa netýka komunálnych služieb a služieb dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov. Viac tu: Opatrenie ÚVZ SR OLP/2595/2020 a Opatrenie ÚVZ SR OLP/2596/2020.

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h na obdobie 14 dní sa zároveň zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením.

Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

V obchodnom dome sa cez víkend povoľuje činnosť iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok.

Na ústrednom krízovom štábe bolo (24.3.) prijatých niekoľko nových opatrení:

 • Zavedenie povinnosti pre každého nosiť rúško všade mimo bydliska (spôsob kontroly/udelenia sankcie nezodpovedným sa ešte spresní)
 • Uzavretie prevádzok (ktoré môžu byť dnes denne otvorené) v nedeľu za účelom sanitárneho dňa a oddychu pracovníkov obchodov
 • Zavedenie špeciálnych otváracích hodín pre ľudí nad 65 rokov vo všetkých otvorených prevádzkach od 09.00 hod do 12.00 hod.
 • Dočasné zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov
 • RTVS bude každý deň o 18.00 hod. vysielať bohoslužby a taktiež bude mať povinnosť vysielať vyučovacie sloty pre deti
 • Zavedenie bezplatných a cielených SMS správ pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov
 • Predĺženie platnosti zákazu organizovania spoločenských, hromadných a kultúrnych zhromaždení do odvolania
 • Posunutie povinných zdravotníckych a preventívnych prehliadok
 • Nebudú plynúť zákonné lehoty naprieč všetkými ministerstvami
 • Platí núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb, aj zákaz návštev v domovoch dôchodcov
 • Ukončenie činnosti denných stacionárov
 • Využívanie lokalizačných dát poskytovateľov mobilných telekomunikačných služieb v záujme verejného zdravia
 • Zavedenie prítomnosti policajtov a príslušníkov armády pri problematických nemocniciach, kde občania nerešpektujú pravidlá
 • Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery, budú odberné miesta formou drive thru (prejazd autom – testovaná osoba nebude musieť opustiť vozidlo)
 • Platí odporúčanie pri každom rade ľudí na verejnosti, aby mali od seba odstup 2 metre
 • Od 30.03.2020 sa bude pri vstupe do nemocníc, fabrík a všetkých otvorených prevádzkach merať teplota z čela
 • Vyberú sa tri nemocnice na západe, strede a výhode SR len pre pacientov s COVID-19, pričom v prípade ostatných nemocníc budú pre nich vyčlenené samostatné budovy
 • Zákaz vývozu liekov pre ľudí a výrobcov zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok do zahraničia
 • Obce a mestá zriadia telefónne linky na donášku jedla a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.
 • Platí výnimka pre poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12.03.2020 do 30.04.2020. Napr. na prípravu závete alebo obhajoby
 • Do 30.04.2020 nebudú realizované žiadne exekúcie ani dražby
 • Ministerstvo zdravotníctva vyrokuje so zdravotnými poisťovňami, aby ambulanciám aj počas zníženého počtu pacientov dávali 75 percent platieb z priemeru, ktorý zvyčajne dostávajú.
 • Do hmotných rezerv sa zabezpečia dezinfekčné prostriedky
 • Vláda spúšťa všetky kanály na informovanie obyvateľstva a potrebných opatreniach a takisto aj reklamnú kampaň na ich propagáciu.
 • Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to bolo nevyhnutné

Voľný čas

 • Od 24. 3. 2020 sa predlžuje platnosť zákazu usporadúvania športových, spoločenských a kultúrnych podujatí do odvolania.
 • Od 13.03.2020 až do odvolania sa zakazuje aj prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská, telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
 • Zakazuje sa prevádzka welness centier vrátane bazénov v ubytovacom zariadení, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská, rekondičné pobyty.

Karanténa

Všetkým osobám, ktoré sa od 16.marca od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra, a to na dobu 14 dní.

Od 12. marca 2020 zároveň platí povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

Počas tejto doby ste povinní:

 • sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
 • zdržať sa cestovania
 • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových fo­riem
 • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Opatrenie sa nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
 • pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov
 • posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

Zamestnanci a zamestnávatelia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyzýva zamestnávateľov, aby tam, kde je to možné, umožnili zamestnancom pracovať z domu. Zároveň žiada všetkých zamestnancov, aby informovali svojho zamestnávateľa, že sa vrátili zo zahraničia alebo boli v kontakte s osobou, ktorá mohla byť nakazená novým koronavírusom. Predíde sa tak šíreniu ochorenia.

Obmedzenia v doprave

(Aktualizované 27.3. v časti „Kamiónová preprava“ a 24.3.2020 v časti „Pošta“)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zavádza na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR od od 13. marca 2020 sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej osobnej železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy.

Železničná doprava

 • Medzinárodná železničná doprava nebude od 13.3.2020, od 7:00 hod. premávať.
 • Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať podľa sobotného grafikonu. Železničná spoločnosť Slovenska (ŽSSK) pokračuje v pravidelnej dezinfekcii železničných vozňov.
 • Rovnako Železnice slovenskej republiky (ŽSR ) dezinfikujú priestory staníc.

Autobusová doprava

 • Počnúc dňom 13.3.2020 o 7­.00 hod. nebudú medzinárodné autobusové linky premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko.

Kamiónová preprava tovaru

 • Polícia (27.3.) uzatvorila hraničné priechody s Poľskou republikou, Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom pre nákladnú dopravu nad 7,5 tony. Výnimkou opatrenia je preprava zvierat, rýchlo kaziaceho sa tovaru a vozidiel spadajúce pod tzv. zelené jazdné pruhy, ktoré vytvorila Európska komisia. Taktiež na Slovensko môžu vstúpiť nákladné vozidlá, ktoré tu majú vykládku.

Lodná doprava

 • Počnúc dňom 13.3.2020 od 7.00 hod. lode prepravujúce osoby nesmú zastavovať v prístavoch nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Je povolený len tranzit cez územie Slovenskej republiky.

Letecká doprava

 • Dňom 13.3.2020 od 7.00 hod. bude pozastavená medzinárodná letecká doprava na všetkých letiskách na území Slovenskej republiky.

Pošta

 • Slovenská pošta od utorka 24. marca do 5. apríla upraví otváracie hodiny pobočiek na celom Slovensku.
 • Počas pracovných dní budú mať pobočky individuálne stanovené otváracie hodiny aj s ohľadom na momentálny stav zamestnancov .
 • V mestách nad 10 000 obyvateľov budú pošty otvorené do 16:00 h, minimálne jedna pošta bude otvorená jeden deň v týždni do 17:00 h. V sobotu a v nedeľu budú všetky pošty zatvorené.
 • Upravilo sa aj doručovanie niektorých doporučených zásielok. Viac sa dočítate TU.
 • Všetky pobočky sa v priebehu dňa budú pravidelne dezinfikovať.

Hraničné priechody

Od piatka 13.03.2020 sa na veľkých hraničných priechodoch zavádzajú kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sú zatvorené.

 • Niekoľkokrát denne aktualizované informácie Ministerstva zahraničných vecí o aktuálnej situácii na hraniciach, podmienkach tranzitu a cestovania v jednotlivých krajinách nájdete TU
 • Informácie o postupe pri repatriácii s dôležitými kontaktmi nájdete TU

Zatvorené hraničné priechody

 • s Českou republikou: Červený Kameň – Nedašova Lhota, Skalica – Sudoměřice, stará cesta
 • s Maďarskom: Schengenská cesta medzi Čunovom – Rajkou, Obec Peťov – most cez hraničnú rieku, Kalonda – Ipolytarnoc, Tachty – Cered, Lenartovce – Banréve, Hosťovce – Tornádska, Buzica – Butos, Perín – Hidasnemeti, Slovenské Nové Mesto – Sátorljaújhelyy – peší, Trstená pri Hornáde – Keked, Skaroš – Holohaza, Veľký Kamenec – Pácin, Pribeník – Lácacséke
 • s Rakúskou republikou: Záhorská Ves – Angern – kompa, Bratislava – Kopčianska ulica prechod do Rakúska, Moravský Svätý Ján – Hohenau
 • s Poľskou republikou: všetky hraničné priechody (ZATVORENÉ pre Slovákov, ktorí chcú ísť do Poľska a nespĺňajú podmienky dané Poľskom)
 • s Ukrajinou: všetky hraničné priechody (ZATVORENÉ pre Slovákov, ktorí chcú ísť na Ukrajinu a nespĺňajú podmienky dané Ukrajinou)

Otvorené priechody

Zoznam aktuálne otvorených hraničných priechodov (aktualizované 19. marca o 18.30).

„Slováci, ktorí sa vrátili zo zahraničia individuálne, sa musia podrobiť 14-dňovej domácej karanténe. Tí, ktorí požiadali o pomoc ambasády a s ich pomocou ich dopravia na Slovensko, budú odvezení automaticky do ubytovacích zariadení na povinnú karanténu,“ pripomenula polícia.

Rakúsko:
Bratislava – Petržalka – Berg
Bratislava – Jarovce – Kittsee (cesta)
Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica) (aj pre nákladnú dopravu)

Maďarsko:
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely
Šahy – Parassapuszta (aj pre nákladnú dopravu)
Milhosť – Tornyosnémeti (aj pre nákladnú dopravu)
Medveďov – Vámosszabadi
Kráľ – Bánréve
Čunovo – Rajka (diaľnica) (aj pre nákladnú dopravu)

Poľsko:
Vyšný Komárnik – Barwinek (aj pre nákladnú dopravu)
Trstená – Chyžné (aj pre nákladnú dopravu)

Česko:
Svrčinovec – Mosty u Jablunkova
Čadca – Milošová – Šance
Klokočov – Bíla
Makov – Bílá-Bumbálka
Lysá pod Makytou – Střelná
Horné Srnie – Brumov- Bylnice
Drietoma – Starý Hrozenkov
Nová Bošáca – Březová
Moravské Lieskové – Strání
Vrbovce – Velká nad Veličkou
Skalica – Sudoměřice (nová cesta)
Holíč – Hodonín
Brodské Břeclav (diaľnica) (všetky priechody sú aj pre nákladnú dopravu s obmedzeniami vyplývajúcimi s kategórie pozemných komunikácii)

Slováci žijúci v pohraničí

 • Osoby bez trvalého pobytu v Slovenskej republike a cudzinci nebudú pustení cez hranice.
 • Od 19.3. platí dohoda, podľa ktorej Slováci žijúci v Maďarsku do 30 km od hraníc môžu cestovať na Slovensko a to platí recipročne aj pre Maďarov na Slovensku. Takýto občania sa musia preukázať občianskym preukazom, pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa
 • Rakúsko nemá v tejto chvíli žiadne kontroly, vstup do krajiny je voľný. Kto pracuje ďalej ako 30 km od hraníc, nech kontaktuje Úradu verejného zdravotníctva, aby si overil, či sa pri dennom dochádzaní do zamestnania vzťahuje karanténa
 • Česko púšťa na svoje územie občanov SR, ktorí pracujú v miestach do 100 km vzdušnou čiarou od hraníc (doklad totožnosti a potvrdenie od zamestnávateľa, príp. živnostnenský list)
 • Do Poľska sa dostanú iba jeho občania. Poľsko od piatka (27.3.) dočasne uzavrelo štátne hranice pre tisíce pracovníkov, ktorí dochádzajú za prácou do zahraničia. Na základe tohto opatrenia musia takíto pracovníci zostať na jednej strane hraníc až do 11. apríla.
 • Osoby, ktoré bývajú v pohraničí do 30 km od hraníc so Slovenskom a majú v pohraničí trvalý alebo prechodný pobyt a zároveň pracujú na Slovensku, môžu cestovať na Slovensko bez povinnosti karantény.
 • Osoby, ktoré žijú na Slovensku a dochádzajú do zamestnania do zahraničia, buď zostanú v zahraničí, alebo na Slovensku a nebudú nikam cestovať (toto sa nevzťahuje na občanov SR s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorí dochádzajú do prihraničných oblastí za prácou v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva).

Prerušenie vyučovania

(Aktualizované 24.3.2020)

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania. Po utorkovom rokovaní vlády o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity“, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.

Ruší aj Testovanie 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

Viac sa dočítate v tomto článku.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Od 16.03.2020 sa nariaďuje zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier voľného času či iných organizovaných voľnočasových aktivít pre deti.

Zmena otváracích hodín na úradoch

 • Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020 skracujú na čas od 8.00 h do 11.00 h každý pracovný deň.
 • Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.
 • V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

Na úseku dokladov a dopravných evidencií

 • Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené.
 • MV SR zároveň žiada občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:

 • občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
 • vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
 • cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

 • Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom www.slovensko.sk – sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.
 • Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/…u-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat https://m.ekolky.gov.sk/Login.aspx
 • Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.
 • V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.
 • Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov.
 • V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov.
 • Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.
 • Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.
 • Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.
 • Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.
 • Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

Podateľňa MV SR

 • Prevádzka podateľne bude od 8.00 h do 11.00 h. Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum žiadame, aby verejnosť pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu, prípadne požiadala o informácie telefonicky.

Viac informácií na stránke Ministerstva vnútra SR.

Núdzový stav nemocníc

(Aktualizované 19.3.2020)

Naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a u všetkých verejných a neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb. Vo všetkých nemocniciach nielen štátnych sa zároveň nariaďuje obmedziť plánované zákroky u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Od 19. 3. 2020 platí pre celý sektor zdravotníctva núdzový stav. Ten sa rozširuje na ďalšie subjekty v zdravotníctve – držiteľov povolenia na prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulancie záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby. Rovnako sa rozširuje na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a právnické a fyzické osoby, ktoré majú s ÚDZS uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel a na právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu. Núdzový stav sa nevzťahuje na ambulantný sektor.

S účinnosťou od 18.3.2020 sa nariaďuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vykonávali všetky potrebné kroky a opatrenia smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neohrozí život a zdravie osôb.

Odporúčania pre domácu karanténu

Ak ste v domácej karanténe a váš zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu v nemocnici, dodržujte nasledujúce pokyny:

 • Zostaňte doma a nechoďte do práce, na verejné miesta a nepoužívajte hromadnú dopravu alebo taxi službu.
 • Nákupy si skúste zorganizovať s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti. Ak to nie je možné, choďte do obchodu v čase, keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte dopredu, aby ste pri nákupe strávili čo najmenej času.
 • Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu.
 • Izolujte sa od ďalších osôb v domácnosti a noste rúško.
 • Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky. Pri kašľaní alebo kýchaní si zakrývajte ústa a nos jednorazovými vreckovkami. Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná, dobre vetrateľná izba s oknom a minimálne kontakty s ostatnými. Ak ste v samostatnej izbe, zatvárajte dvere.
 • Pokiaľ je to možné, používajte oddelenú kúpeľňu. Ak zdieľate kúpeľňu s ostatnými členmi domácnosti, používajte ju ako posledný a následne ju vyčistite. Pravidelné čistenie kúpeľne je nevyhnutné.
 • Ak ste izolovaný v samostatnej izbe, jedlo konzumujte len tam. Nevstupujte do spoločných priestorov, ak sú tam prítomní aj ostatní členovia domácnosti. Použitý vlastný tanier, pohár či príbor umývajte v horúcej vode s čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou.
 • Ľudia, ktorí sa starajú o osobu čakajúcu na výsledky vyšetrenia na vírus COVID-19, by taktiež mali používať jednorazové utierky/vreckovky. Po použití ich vyhoďte do plastového vrecka na odpad a okamžite si umyte ruky mydlom a vodou a následne si ich dôkladne utrite.
 • Bielizeň, obliečky a uteráky by mali byť uložené v plastovom vrecku a vyprané až vtedy, keď budú známe výsledky testov na SARS-CoV-2 (COVID-19) a budú negatívne. Pokiaľ potrebujete vyprať doma bielizeň a nie sú známe výsledky vyšetrenia, vyperte ho pomocou pracieho prostriedku pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre danú bielizeň. Odporúčame teplotu nad 60 °C. Žehlite a sušte bielizeň na najvyššej možnej teplote, ktorá je vhodná pre danú textíliu. Pri manipulácii s bielizňou používajte jednorazové rukavice a očistite povrch v okolí práčky. Bielizeň nenoste do verejných práčovní. Po manipulácii s bielizňou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.
 • Odpad (aj rúška a vreckovky) od osoby v izolácii musí byť uložený vo vrecku, ktoré je určené na odpadky a po naplnení musí byť zaviazané. Plastové vrecko odporúčame vložiť do druhého vrecka, zaviazať a až potom vložiť do kontajnera na odpad.
Zdroj: Informácie pochádzajú z vládou schválených mimoriadnych opatrení a zo stránky https://korona.gov.sk

Web prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií.

INFOLINKA NÁRODNÉHO CENTRA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: 0800 221 234 , e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk


VIDEO: Vláda schválila 24.3.2020 sprísnené opatrenia v boji proti koronavírusu.
Video

© Autorské práva vyhradené

45 debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus