Hlasovanie per rollam je nedemokratické a zneužiteľné, tvrdí ZOMOS

25.03.2020 13:30

Hlasovanie per rollam – teda elektronicky, bez fyzickej prítomnosti poslancov mestských či obecných zastupiteľstiev je nedemokratické a zneužiteľné. V tlačovej správe, ktorú zaslala tajomníčka Milena Veresová, to uviedlo Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS).

Občianske združenie tvrdí, že takýmto hlasovaniami by sa úplne vytratila možnosť verejnej kontroly zo strany občanov. Možnosť hlasovaní per rollam navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ako alternatívu rokovaní samosprávnych zastupiteľstiev v čase šíriaceho sa koronavírusu. Podľa ZMOS-u čakajú mestá a obce dôležité rokovania zastupiteľstiev, ktorých neuskutočnenie by mohlo mať vážne ekonomické, právne a iné dôsledky.

Návrh na zmenu zákona o obecnom zriadení považuje ZOMOS za nezodpovedný a porušujúci osvedčený princíp verejnej kontroly. „Argumentáciu ZMOS-u odvolávajúcu sa na hrozbu nerozhodovania nepokladáme za relevantnú. Kompetencie starostov obcí sú v súčasnosti dostatočne silné na to, aby zabezpečili fungovanie obcí aj bez zasadnutia zastupiteľstiev. Pri neodkladných rozhodovaniach zastupiteľstiev je stále možné zasadnúť vo väčších priestoroch, obmedziť počet prerokovaných bodov na minimum, skrátiť rozpravu,“ povedal Peter Uhlár, predseda ZOMOS-u.

ZOMOS netvrdí, že by sa možnosť hlasovania per rollam nemala zaviesť. Podľa združenia by sa tak však malo stať až po dôkladnom zvážení všetkých pre a proti. „Obávame predovšetkým potenciálneho zneužívania mimoriadnej situácie, kedy by zastupiteľstvá konané bez verejnej kontroly mohli rozhodovať okrem naozaj neodkladných záležitostí aj o nevratných prevodoch majetku, či o iných strategických záležitostiach obcí a miest práve pod rúškom mimoriadnych okolností,“ dodal Uhlár.

ZMOS s postojom ZOMOS-u nesúhlasí. Podľa ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS-u Michala Kaliňáka návrh novely zákona o obecnom zriadení jasne definuje, za akých okolností sa môže uskutočniť hlasovanie per rollam a aké záležitosti môžu byť predmetom rokovaní na diaľku. „Nepodpisujeme žiaden bianco šek. Náš návrh vylučuje, aby mohlo byť predmetom hlasovania per rollam napríklad nakladanie s obecným majetkom. Celý návrh je postavený tak, aby vylúčil akékoľvek netransparentné správanie či zneužívanie situácie,“ reagoval.

ZOMOS je občianske združenie, ktorého cieľom je zapájať občanov do rozhodovania samospráv. Jeho cieľom je budovanie transparentnosti a efektívneho fungovania samospráv prostredníctvom aktívnej podpory miestnych občanov, ich vzdelávaním a pomocou pri riešení problémov.

ZMOS je záujmovým združením právnických osôb, ktoré v súčasnosti združuje vyše 96 percent všetkých obcí na Slovensku. Organizácia so sídlom v Bratislave bola založená v roku 1990.

#Združenie občanov miest a obcí Slovenska #Združenie miest a obcí Slovenska #per rollam
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku