Ministerstvo školstva má nových štátnych tajomníkov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude mať aj v aktuálnom funkčnom období troch štátnych tajomníkov. Ide o Moniku Filipovú, Ľudovíta Paulisa a Ivana Husára, uviedol to v piatok počas tlačovej konferencie minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

27.03.2020 11:44
debata (11)

Filipová získala vysokoškolské vzdelanie v odbore čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a na Právnickej fakulte UK. Taktiež študovala v Taiwane, kde získala magisterský titul v odbore diplomacia. Svoje štúdiá dovŕšila v roku 2018 získaním doktorandského titulu na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty UK, kde sa venovala zahraničnej politike Taiwanu.

Video: Minister školstva Branislav Gröhling predstavuje nových štátnych tajomníkov.

Video

Počas svojej kariéry pôsobila sedem rokov na ministerstve vnútra v riadiacich funkciách zameraných na oblasť samosprávy a fungovanie verejnej správy. Pôsobila vo výboroch európskych a medzinárodných organizácií, kde zastupovala Slovensko v rôznych oblastiach verejnej správy. Vlani bola zvolená za predsedníčku Výboru pre demokraciu a vládnutie Rady Európy.

Jednou z oblastí, ktorej sa Filipová bude venovať, je reforma financovania regionálneho školstva. Vo svojej agende sa bude venovať i národnostnému školstvu, ktoré bolo podľa nej „posledné roky v úzadí.“ Pozornosť bude klásť aj na inkluzívne vzdelávanie.

Ľudovít Paulis

Paulis absolvoval štúdium na Fakulte matematicky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a v roku 2006 aj štúdium na Lekárskej fakulte UK, kde získal v roku 2007 aj titul PhD. V roku 2010 obhájil titul RNDr. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a vzdelanie si doplnil aj v riadení verejného zdravotníctva. Pôsobí na Lekárskej fakulte UK a Slovenskej akadémii vied, zapája sa do podpory vedy a výskumu. Je členom výkonného výboru Európskej rady pre kardiovaskulárny výskum.

Jeho práca štátneho tajomníka sa bude týkať najmä oblasti vedy a výskumu. Paulis poznamenal, že je dôležité reagovať v súčasnosti na aktuálnu situáciu, preto chcú pripraviť výzvu na projekty, ktoré budú reagovať na situáciu s novým koronavírusom.

Ivan Husár

Štátnym tajomníkom pre oblasť športu sa stal Ivan Husár, ktorý vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, v učiteľskom odbore telesná výchova – biológia. Prevažnú časť kariéry venoval volejbalu v pozíciách trénera, manažéra klubu či športového riaditeľa. Takmer výlučne to bolo v rámci klubu VKP Bratislava. Trénoval všetky vekové kategórie, vyskúšal si prácu aj so ženským družstvom.

Počas svojej kariéry taktiež zastával funkciu športového riaditeľa Slovenskej federácie volejbalu. Podľa Husára dôležitý bude „projekt voľnočasových aktivít“, venovať sa chce aj športu seniorov. „Chceme sa pozrieť na všetky toky financií, ktoré do športu za uplynulé obdobie tiekli,“ poznamenal. Ako doplnil, dosiahnuť chce aj to, aby zo športového prostredia zmizla byrokracia.

Funkcie všetkým trom štátnym tajomníkom rezortu školstva schválila vláda 21. marca.

11 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo školstva #Branislav Gröhling #štátni tajomníci