Vláda schválila opatrenia Ústredného krízového štábu

27.03.2020 16:49
senior koronavírus rúško obchod
Najohrozenejšia skupina z pohľadu pandémie koronavírusu – seniori, už v niektorých reťazcoch nakupuje prednostne. Autor: ,

Najbližšiu nedeľu ostanú potraviny, drogérie a ďalšie predajne, ktoré dostali výnimku zo zákazu prevádzky počas pandémie koronavírusu, zatvorené. V ich priestoroch vykonajú dezinfekciu a zamestnanci si budú môcť oddýchnuť. O opatrení, ktoré prijal v utorok ústredný krízový štáb, rozhodla oficiálne v piatok vláda.

Kabinet takisto schválil ďalšie opatrenia prijaté ústredným krízovým štábom a zabezpečenie ich vykonania uložil ako úlohu príslušným orgánom. Bezodkladne sa teda zavádza povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím horných dýchacích ciest, dočasne sa uzatvárajú denné stacionáre zariadení sociálnych služieb.

V rámci opatrení, ktoré má zverejniť bezodkladne Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, má hlavný hygienik úlohu určiť nariadením, že pre seniorov nad 65 rokov platia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do 12.00 h. Fyzické osoby na verejnosti musia dodržiavať dvojmetrový odstup, hlavný hygienik má vypracovať výnimky z tohto nariadenia. Tiež má vydať opatrenie, ktorým sa odporučí od 30. marca merať telesnú teplotu pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov a ktorým sa uložia usmernenia, ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty.

Minister zdravotníctva má za úlohu bezodkladne v spolupráci s hlavným hygienikom SR zriadiť exteriérové stacionárne alebo mobilné odberové miesta pred každou nemocnicou, kde sa momentálne už robia odbery, do 30. marca zabezpečiť samostatné nemocničné budovy alebo pavilóny na príjem a liečbu pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 a vykonať reprofilizáciu všetkých zdravotníckych zariadení.

Minister dopravy má bezodkladne pozastaviť bezplatnú prepravu vo vlakoch pre študentov do konca uzavretia školských zariadení, rovnako predĺžiť lehoty na kolaudácie a návrh na dočasné neplynutie lehôt.

Minister vnútra má za úlohu bezodkladne určiť a prijať výnimku pre národnú a medzinárodnú dopravu u kamiónov pre transport živých zvierat, potravín, obalov a technológií na potraviny, takisto priebežne v spolupráci s rezortom obrany zabezpečiť prítomnosť príslušníkov Policajného zboru a Ozbrojených síl SR pred zdravotníckymi zariadeniami, ak o to požiadajú.

Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) uložila vláda bezodkladne úlohu rokovať o výnimke na dovoz liekov Darunavir a Ribavirin, do konca marca má rezort diplomacie vypracovať analýzu opatrení boja proti ochoreniu COVID-19 zo zahraničia (best practices). Úlohou ministra obrany je určiť príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí by mohli byť v prípade potreby preškolení na odbornosť sanitár.

Ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uložil kabinet do 30. marca úlohu v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR pripraviť návrh zmeny skladby potravinových zásob životne dôležitých potravín pre prípad núdzového stavu v oblasti zásobovania potravinami.

Vláda a takisto ďalšie orgány majú za úlohu dôrazne vyzývať dôchodcov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb vonku len na nevyhnutné prípady, rovnako vyzývajú samosprávy, aby pri riešení krízovej situácie zriaďovali telefónne linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín.


Koronavírus: Užitočné informácie, rady a tipy

#koronavírus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku