Minister školstva Gröhling: Štátnice môžu mať formu videokonferencie

Návrh novely zákona o vysokých školách vo štvrtok schválila vláda. Kabinet odobril aj návrh na skrátené legislatívne konanie v prípade vládneho návrhu novely.

16.04.2020 16:59 , aktualizované: 18:01
debata (6)

VIDEO: Brífing ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktorý predstavil balík zákonov o vysokých školách.

„Do zákona dávame vlastne to, čo už viaceré školy zverejnili, akým procesom majú takéto skúšky prebiehať,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) v súvislosti s balíkom legislatívnych úprav, označených ako „lex korona vysoké školy".

Návrh novely zákona o vysokých školách upravuje podmienky fungovania vysokých škôl, ale aj opatrenia v oblasti regionálneho školstva. Reaguje na okolnosti pandémie koronavírusu. „Ostatné roky sme hovorili o potrebe posunúť vzdelávanie, jeho systém, aj toto je nástroj, akým sa to deje,“ poznamenal Gröhling pred rokovaním vlády.

Schválenie novely v parlamente umožní vysokým školám uskutočniť štátnice či iné akademické skúšky aj bez fyzickej prítomnosti kandidátov, napríklad prostredníctvom videokonferencie. Upravuje ustanovenia o verejnej prístupnosti skúšok, obhajob i zasadnutí akademických senátov či školských samospráv. Návrh novely takisto reaguje na technicko-organizačné problémy súvisiace s fungovaním školských orgánov, predlžovaním štúdia či pracovno-právnych vzťahov.

Legislatívne úpravy, ktoré reagujú na mimoriadnu situáciu i opatrenia, prijaté štátnymi orgánmi v súvislosti s pandémiou, umožňujú takisto považovať za verejnú časť štátnych a iných akademických skúšok či obhajoby kandidátskych prác aj prípady, pri ktorých vysoká škola zabezpečí verejný prenos. Rovnakým spôsobom sa upravujú ustanovenia o verejnej prístupnosti pri zasadnutiach akademických senátov či školských samospráv.

Návrh novely takisto reaguje na technicko-organizačné problémy súvisiace s možným predĺžením štúdia či pracovno-právneho vzťahu, ale aj kreovaním školských orgánov v tomto období. Upravený zákon preto predlžuje funkčné obdobie orgánov vysokých škôl a školských samospráv až do posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, v prípade, ak nie je možné technicky zabezpečiť voľbu nových členov týchto orgánov.

Návrh upravuje okruhy riešení i v oblasti regionálneho školstva, týkajúce sa napríklad zabezpečenia elektronickej verzie učebníc. Novela legitimizuje uskutočňovať dennú formu štúdia aj ako distančnú a tiež hodnotiť prospech žiakov piateho až deviateho ročníka v jednotlivých predmetoch i slovne.

Návrh dáva počas krízovej situácie školám možnosť použiť príspevok na záujmové vzdelávanie aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie. Prostriedky na školy v prírode a na kurz pohybových aktivít v prírode pre štvrtákov môžu školy využiť až do konca roka 2020. V oblasti výskumu a vývoja návrh operatívne rieši financovanie projektov a doby ich riešenia počas krízovej situácie.

Testy možnej online formy prijímačiek a maturít boli veľmi úspešné

Testovanie možnej online formy prijímacích a maturitných skúšok bolo úspešné. Pred štvrtkovým rokovaním vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

„Zaznamenali sme 94-percentnú úspešnosť pripojenia a zúčastnenia mladých ľudí,“ informoval minister o výsledkoch testovania, ktoré sa odohralo v stredu (15. 4.) a vo štvrtok. „Fungovalo to tak, že učiteľ sedí pred počítačom a na monitore vidí troch žiakov. Zadáva online test a otázky i dĺžka testu sú štruktúrované tak, že nie je možné si vyhľadať odpovede,“ priblížil.

Dodal, že rezort sa zaoberá aj tým, ako riešiť aj situáciu v prípade tých, ktorí nemajú pripojenie k internetu, rovnako tak ako zabezpečiť spôsob náhradného termínu, ak by predsa len zlyhala technika či online pripojenie. „Budúci týždeň budeme prezentovať, ako sa presne budú realizovať prijímacie pohovory a maturity,“ dodal.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v stredu povolil konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia. Z opatrenia ÚVZ vyplýva, že konať sa môžu aj prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy.

Pri oznamovaní rozhodnutia ÚVZ Gröhling naznačil, že pri organizovaní maturít a prijímacích skúšok by mali mať školy „otvorenú myseľ“. „Rozmýšľame nad maturitou v rôznych podobách. Rátajme s tým, že budeme meniť obsah aj formu maturity. Myslím si, že Slovensko po prvýkrát zažije maturitu tak, ako ju nepoznáme,“ uviedol minister.

Univerzita Mateja Bela prešla na online výučbu

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici pristúpila k prerušeniu prezenčnej metódy výučby a prešla na ňu online. Študentov o tom informovala prostredníctvom e-mailov a webových stránok univerzity a fakúlt. TASR o tom informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie banskobystrickej univerzity s tým, že pedagógovia nastavili harmonogram výučby a formu, akou budú študentom posielať podklady potrebné na zvládnutie výučby z domu.

„Väčšina využíva program Microsoft Teams, ktorý majú pedagógovia a študenti po prihlásení sa študentským e-mailom k dispozícii. Tento program im umožňuje skupinovú komunikáciu – online kontakt pedagóg a študent, pedagóg a skupina študentov. Majú tiež možnosť prezentácie študijných materiálov vo forme zvukovej alebo video nahrávky, prípadne vo forme textového dokumentu. Každý pedagóg má možnosť riadiť si proces výučby v súlade s charakterom predmetu a v súlade s usmernením vedenia fakulty,“ priblížila Straková.

Vzniknutej situácii sa prispôsobila aj Univerzitná knižnica UMB. Podľa Strakovej prostredníctvom webovej stránky www.library.umb.sk ponúka prístup k širokej palete licencovaných elektronických informačných zdrojov. Priebežne aktualizuje zoznam voľne dostupných zdrojov. Študenti majú k dispozícii rozličné druhy dokumentov – knihy, časopisy, zborníky, videá, slovníky či encyklopédie. Voľne dostupné publikácie vydané vo vydavateľstve UMB – Belianum sú zverejnené na jej webovej stránke.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #školy #Branislav Gröhling #koronavírus