Lekári aj zdravotné poisťovne žiadajú o urgentné dofinancovanie zdravotníctva

Zástupcovia lekárov, nemocníc aj zdravotných poisťovní žiadajú o urgentné dofinancovanie zdravotníctva, inak v najbližších dňoch skolabuje. Ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) vyzývajú, aby pripravil správu o finančnom stave rezortu.

23.04.2020 13:01, aktualizované: 13:19
Ružomberok ÚVN KU dobrovoľníci koronavírus Foto: ,
Študenti Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku počas pandémie koronavírusu vypomáhajú v ústrednej vojenskej nemocnici.
20

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti narástli počas pandémie koronavírusu náklady v súvislosti s ochrannými pomôckami. Zároveň robia menej výkonov, čím im vznikol významný výpadok príjmov.

Po mesiaci naše ambulancie, laboratóriá, malé röntgenové pracoviská, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti či rehabilitačné pracoviská vykazujú zhruba 20 percent minuloročných príjmov. Nedokážu sanovať ani personálne náklady na svojich pracoviskách, tvrdí prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. Preto podľa neho potrebujú paušálne úhrady.

Zdravotné poisťovne v súčasnosti platia špecializovanú zdravotnú starostlivosť ako paušálnu úhradu vo výške 75 percent minuloročných platieb. Takisto sa zaviazali platiť všetku poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Karanténne OČR aj PN, presun platenia marcových odvodov aj ďalšie opatrenia sa však negatívne odzrkadľujú na príjmoch zdravotných poisťovní a obávame sa, že pokiaľ nebude situácia vo verejnom zdravotnom poistení plne kompenzovaná, nebudeme môcť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti garantovať úhrady, povedala výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní (AZP) SR Katarína Kafková.

Chýba viac ako 600 miliónov

Podľa prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Mariána Petka zdravotné poisťovne avizovali, že ak systém nebude urgentne dofinancovaný, prostriedky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti budú môcť nemocniciam zabezpečiť len do konca mája. ANS opakovane upozorňuje, že systém bude nutné dofinancovať minimálne na úrovni 600 miliónov eur a ďalších 500 miliónov bude treba na oddlžovanie štátnych nemocníc, zdôrazňuje Petko.

Problém majú aj poskytovatelia dopravnej zdravotnej služby (DZS). Pokiaľ nedôjde k urgentnému vyriešeniu finančnej situácie v zdravotníctve, jednotliví poskytovatelia k 1. máju nebudú môcť zabezpečovať prepravy jednotlivých pacientov, teda prepravy pre štátne i súkromné nemocnice a dialyzovaných pacientov, hovorí podpredseda Asociácie dopravnej zdravotnej služby Ernest Caban. Momentálne majú podľa neho poskytovatelia DZS veľký problém hradiť svoje základné záväzky a prevádzkové náklady. Majú ich momentálne vyššie, pretože musia zabezpečiť dezinfekčné prostriedky a opatrenia pri preprave. Najhoršie sú na tom menší poskytovatelia DZS, hovorí.

Rezort zdravotníctva do rokovaní nevstupuje

Ministerstvo zdravotníctva SR podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej nevstupuje do rokovaní zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na výnimočnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 však situáciu dôsledne monitorujeme a riešime. Diskusie s rezortom financií, ako aj zdravotnými poisťovňami sa realizujú. Po uzavretí rokovaní budeme o detailoch informovať, reagovala pre TASR Eliášová. Podotkla, že ministerstvo zdravotníctva vždy robí všetko pre to, aby bolo v sektore toľko peňazí, koľko reálne potrebuje.


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

A) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív a autoumyvární,
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb, vrátane predajní náhradných dielov motorových vozidiel,
14. služieb staníc technickej kontroly a emisnej kontroly, vrátane autorizovaných a registrovaných dielní na overovanie tachografov a obmedzovačov, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení,
15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov, a prekladateľov, geodetov, záhradníkov, inštalatérov, obkladačov, strechárov a iných poskytovateľov služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri,
18. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,
19. zberných dvorov, výkupných miest a skládok,
20. predajní metrového textilu a galantérie,
21. predajní a servisov bicyklov a detských kočíkov,
22. prevádzok kvetinárstiev, záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
23. prevádzok stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb, lakov a iného stavebného materiálu ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
24. maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2 okrem druhov trhovísk neuvedených v bode 28; v prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov,
25. prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2, okrem druhov taxi služieb neuvedených v bode 16 a druhov ubytovacích zariadení neuvedených v bode 26,
26. ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb,
27. karanténne ubytovacie zariadenia,
28. vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste,
29. predajní automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov,
30. cukrárne, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania,
31. služieb čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR,
32. služieb colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných služieb,
33. služieb vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjem týchto žiadostí).

B) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby nachádzajúce sa v priestoroch obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. okrem:

1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi.

C) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach podľa písmena A) bodu 7. a 30. a písmena B) bodu 7.; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (predaj bez vstupu do prevádzky). Otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod. Zakazuje sa konzumácia pokrmov a nápojov na terasách prevádzok verejného stravovania.

D) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.; wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.

Toto opatrenie neplatí pre:

1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva,
3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

E) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

1. denné stacionáre § 40 zákona,
2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
7. denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov“) a
8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle).

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologic­ký režim.

F) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

  • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
  • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy prevádzky,
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
  • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov,
  • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

G) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky prevádzky a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:

1. prevádzky veterinárnych ambulancií,
2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona c. 362/2011 Z. z.,
3. verejné lekárne a nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR c. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2,
4. nemocničné lekárne,
5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
9. prevádzok donáškových služieb.

H) S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) okrem bodu 3. a 11. a B) nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať.

Ján Mikas, hygienik Slovenskej republiky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
20 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #ministerstvo zdravotníctva #koronavírus