Vlani obvinili 83 policajtov. Zaznamenali aj neoprávnené lustrácie

Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) obvinili v minulom roku z trestnej činnosti 83 policajtov. Uvádza sa to v Správe o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru (PZ) SR za obdobie roka 2019 z dielne rezortu vnútra, ktorú dnes vzala na vedomie vláda. Spomedzi obvinených bolo podľa dokumentu deväť policajtov v riadiacich funkciách. Počet obvinených príslušníkov PZ spomedzi celkového počtu 22 082 policajtov tvorí podľa správy podiel 0,38 percenta.

07.05.2020 12:12
debata (3)

Najviac obvinených policajtov v roku 2019 bolo podľa správy zaradených na Krajskom riaditeľstve PZ v Bratislave (14) a na Krajskom riaditeľstve PZ v Trnave (11). Najnižší počet bol zaznamenaný na Krajskom riaditeľstve PZ v Trenčíne, konkrétne išlo o štyroch policajtov.

„Na odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti policajtov v roku 2019 sa okrem Úradu inšpekčnej služby, ktorý vzniesol obvinenie 81 policajtom, podieľala aj Národná kriminálna agentúra Prezídia PZ, ktorá vzniesla obvinenie dvom policajtom‚“ uvádza sa v dokumente.

V niektorých prípadoch boli podľa správy policajti v rámci hodnoteného obdobia obvinení viackrát, keďže spáchali viaceré skutky v rôznych časových obdobiach, ktoré boli postupne zadokumentované a vyšetrené.

„V súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti policajtov Úrad inšpekčnej služby (ÚIŠ) v roku 2019 obvinil aj 14 civilných osôb, ktoré sa podieľali na páchaní trestnej činnosti formou spolupáchateľstva alebo samostatnými skutkami, napríklad poskytnutím úplatku za účelom získania neoprávneného prospechu,“ píše sa v texte správy.

Štátne orgány za minulý rok evidujú celkovo 102 trestných činov spáchaných policajtmi. Z nich bolo 41 proti poriadku vo verejných veciach. Podľa správy bol v skupine trestných činov proti poriadku vo verejných veciach najpočetnejšie zastúpený trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý bol spáchaný v 26 prípadoch. Najčastejšie dochádzalo však k spáchaniu tohto trestného činu v oblasti prejednávania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Ďalších 15 trestných činov spáchaných policajtmi v uplynulom roku spadá do kategórie činov proti životu a zdraviu. „Prípady, v rámci ktorých došlo k spáchaniu trestných činov proti životu a zdraviu, väčšinou nesúvisia priamo s výkonom služby policajta a najčastejšie súvisia s dopravnými nehodami policajtov, prípadne výtržníctvom v čase osobného voľna,“ uvádza sa v správe. V uvedených prípadoch ide o osobné zlyhanie policajtov alebo neúmyselné porušenia zákonov a početnosť takýchto konaní nie je možné za strany ÚIŠ primárne ovplyvniť.

Ďalších sedem trestných činov, ktoré v minulom roku spáchali policajti, spadá do kategórie trestných činov proti majetku. Zvyšných 39 spadalo do kategórie ostatných trestných činov. Do tejto kategórie spadajú napríklad aj neoprávnené lustrácie osôb a následne odovzdávanie informácií o nich neoprávneným osobám alebo osobám z kriminálneho prostredia. V roku 2019 bol tento trestný čin zaznamenaný v šiestich prípadoch.

Dokument v tejto súvislosti zároveň konštatuje, že jedným z opatrení na predchádzanie problému nezákonných lustrácií, je aj povinnosť zadávania dôvodu lustrácie pred vykonaním samotnej lustrácie, ktorá sa postupne zavádza do informačných systémov vedených v rámci ministerstva vnútra. „ÚIŠ vytvoril taktiež pracovnú skupinu, ktorá preverovala, či sú evidované prihlásenia v informačných systémoch, ako aj dôvody vykonaných lustrácií fyzickými osobami, ktorým bolo pridelené prístupové právo,“ informuje správa.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo vnútra #Policajný zbor SR #trestná činnosť #polícia SR