Výnimky z karantény sa rozšíria o ďalšie skupiny obyvateľov

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripravil na pondelok 18. mája od 7.00 h zmiernenie karanténnych opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa úradu Daša Račková.

15.05.2020 18:50
Španielsko Koronavírus Karanténa Turisti Foto: ,
Pasažier v špeciálnom ochrannom odeve, ktorý priletel z Londýna, kráča na letisku v Barcelone v piatok 15. mája 2020.
debata (37)

Povinnú karanténu nebudú musieť absolvovať slovenskí zdravotníci, opatrovatelia, vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci alebo sezónni pracovníci v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávný vzťah na území Českej republiky alebo Rakúska vo vzdialenosti viac ako 30 kilometrov po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu SR. Potrebné je potvrdenie o výkone práce a negatívny test RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Výnimka sa bude vzťahovať aj na osoby žijúce v jednej domácnosti s pendlermi, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach Slovenska. Platí to, ak prekračujú hranicu v sprievode „pendlerov“. Rovnako aj na občanov žijúcich v pohraničí susedného štátu do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, ak prekračujú hranice s nimi.

Povinnej izolácii sa vyhnú aj žiaci základných a stredných škôl a denní študenti vysokých škôl mladší ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú na tréningoch ako členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike. Podmienkou je príslušné potvrdenie, napríklad o členstve v športovom klube. Výnimku z karantény má aj jedna sprevádzajúca o­soba.

Ďalšou oslobodenou skupinou sú Slováci poskytujúci na území susedného štátu neodkladnú starostlivosť blízkym rodinným príslušníkom, ktorí nie sú schopní sa o seba sami postarať. Potrebné je preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Dokumenty musia byť preložené do slovenčiny, okrem dokumentov v českom jazyku. Ak pobyt presiahne 24 hodín, pri vstupe na územie SR treba odovzdať aj potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19, ktorý nie je starší ako 96 hodín. Za rovnakých podmienok sa vyhnú karanténe aj osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v susedných štátoch SR, ktoré sa starajú o rodinného príslušníka na Slovensku.

Výnimky sa rozširujú aj o občanov SR, ktorí obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúska alebo Poľska do vzdialenosti desať kilometrov od štátnej hranice. Zároveň dostávajú výnimku aj osoby s pobytom v ČR, Maďarsku, Rakúsku alebo Poľsku, ktoré obhospodarujú pozemky na území SR do vzdialenosti desať kilometrov od štátnej hranice. Na hranici SR sa musia preukázať hodnoverným dokladom v slovenskom jazyku, napríklad listom vlastníctva alebo zmluvou o nájme poľnohospodárskej pôdy. „Týmto osobám sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to svojmu ošetrujúcemu lekárovi,“ upozorňujú hygienici.

Po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dostali výnimky aj osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej techniky, posádky poľnohospodárskej techniky a ich sprievod v období od 1. júna do 30. októbra.

37 debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #karanténa