Z Fakulty informatiky STU odchádza časť pedagógov

Časť učiteľov a výskumníkov prestížnej Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave ohlásila otvoreným listom, že sa chystá podať výpovede. Dekanát však eviduje zatiaľ tri výpovede.

23.06.2020 17:37 , aktualizované: 20:03
STU, FIIT, Fakulta informatiky a informačných... Foto: ,
Budova Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.
debata (52)

otvorenom liste zamestnanci fakulty informatiky uvádzajú, že odchádza väčšina pôvodných akademických zamestnancov a dve tretiny profesorov a docentov, teda aj garantov a spolugarantov študijných programov.

„Niektorí ešte využijeme najbližšie dva mesiace na dokončenie pracovných úloh, kým nám na konci augusta skončí pracovný pomer alebo dobehne výpovedná lehota. Avšak 30. júna, respektíve pre niektorých 31. augusta, bude, žiaľ, posledný deň, kedy vstúpime na pôdu fakulty ako tu zamestnaní učitelia a výskumníci,“ uviedli v liste. Poukázali na to, že sa za nich postavila časť študentov, ktorých zároveň poprosili o pochopenie.

„Veríme, že hoci sa vás naše rozhodnutie významne dotkne, je v súčasnej situácii jediné možné. Bojujeme za vyššie princípy, chceme zachovať šance na kvalitné vzdelávanie v oblasti informatiky a informačných technológií pre túto krajinu. Hoci zatiaľ nevieme, kam budú po odchode z fakulty smerovať naše kroky, sľubujeme, že prístup orientovaný na študentov a hodnoty ako férovosť a čestnosť budeme pestovať všade tam, kde nájdeme nové zázemie,“ tvrdia odchádzajúci zamestnanci fakulty.

Zároveň tvrdia, že celý rok hľadali východisko, vrátane zvažovania prijateľných kompromisov. „Nevieme ďalej fungovať na fakulte v súčasných podmienkach tak, aby sme si zachovali svoju morálnu integritu. Je našou elementárnou zodpovednosťou postaviť sa neprávostiam, ktorých sme svedkami,“ píše sa v liste pre študentov.

Podľa Moniky Karoliovej z fakulty dnes podvečer evidovali tri podané výpovede. Pre Pravdu spresnila, že súčasný dekan Ivan Kotuliak k 30. júnu nepredĺžil šiestim pracovníkom zmluvy, ďalší sa zo solidarity pridali a vyhlásili, že podajú výpovede. Podľa Karoliovej fakulta už hľadá nových pedagógov, výberové konania bude prispôsobovať situácii ku koncu mesiaca.

Kotuliak: Pedagógovia výpoveďami ohrozujú právo študentov na vzdelanie

„Je nám veľmi ľúto, že naši kolegovia pedagógovia svojimi výpoveďami a dlhodobými vyhrážkami ohrozujú právo študentov na vzdelanie. Spomeňme si na situáciu pred začiatkom aktuálneho letného semestra, kedy sme do poslednej chvíle nevedeli, kto a či bude učiť a museli sme pristúpiť ku krokom nevyhnutným na zabezpečenie práva študentov na vzdelávanie,“ reagoval Kotuliak.

Narážal tak na situáciu na prelome rokov, keď časť zamestnancov vyhlásila štrajk. Vtedy Kotuliak, ktorý sa ujal funkcie dekana vlani v decembri, poukázal na chyby v narábaní s financiami predchádzajúcej dekanky a dal jej výpoveď. Už rok nie je na fakulte funkčný akademický senát, ktorému sa dekan zodpovedá. Po voľbách začiatkom tohto júna sa funkcie vzdala zástupkyňa študentov, jej miesto bude možné obsadiť až na jeseň.

Otvorený list adresovali končiaci zamestnanci FIIT STU aj rektorovi STU Miroslavovi Fikarovi, pričom uviedli 11 dôvodov, prečo odchádzajú. V liste tvrdia, že „akademické prostredie má byť napriek neľahkej situácii jedným z hlavných pilierov pri formovaní charakteru mladých ľudí.“ Poukázali na to, že sa nevedia stotožniť s tým, že univerzita nedokázala vzniknutú situáciu riešiť. Ocenili však správnu radu STU, ktorá prijala stanovisko aj s návrhom riešenia. Poukázali, že okrem ich hlasu zostáva nevypočutý aj hlas stoviek študentov.

Fikar a Peciar budú hľadať spôsob, ako zabrániť rozvratu fakulty

Rektor STU Miroslav Fikar a predseda Akademického senátu STU Marián Peciar deklarujú, že budú spoločne hľadať spôsob, ako zabrániť rozvratu Fakulty informatiky STU s cieľom stabilizácie pomerov na fakulte. Rovnako chcú zabrániť hrozbe úpadku kvality vzdelávania a ochrániť reputáciu i dobré meno STU.

Fikar poznamenal, že FIIT STU je „výkladnou skriňou slovenského vysokého školstva“. Poukázal na to, že absolventi FIIT sú na slovenskom pracovnom trhu mimoriadne žiadaní a majú najvyššie nástupné platy. „FIIT sa dlhodobo umiestňuje na prvých miestach v rebríčkoch záujmu zamestnávateľov o absolventov slovenských vysokých škôl,“ uviedol Fikar.

Uviedol, že rozumie argumentácii časti zamestnancov, ktorí mu v utorok adresovali otvorený list. Prácu a výsledky svojich kolegov si váži. Fikar zároveň tvrdí, že pre neho je dôležitý aj názor študentov. „Viac ako tretina zo všetkých študentov fakulty otvorene požaduje odstúpenie dekana Ivana Kotuliaka. A ich hlas musíme brať vážne. Mnohí študenti FIIT mi v týchto dňoch píšu, že v dôsledku vývoja na fakulte chcú odísť študovať inam. Ako rektor univerzity nesmiem dopustiť, aby študenti z STU odchádzali z dôvodu nespokojnosti,“ poznamenal Fikar. Doplnil, že okamžite bude iniciovať ďalšie rokovania so všetkými zainteresovanými stranami, teda s predsedníctvom Akademického senátu STU, so študentskou časťou akademického senátu STU, so správnou radou a aj s ministerstvom školstva.

Rektor STU tvrdí, že bude hľadať prijateľnú dohodu. Plánuje tiež vystúpiť na zasadnutí Akademického senátu STU, v pondelok 29. júna, s vyhlásením a návrhmi riešenia. „Mojím jediným cieľom bude stabilizácia pomerov na FIIT STU a vytvorenie podmienok pre návrat do normálneho stavu,“ poznamenal. Podotkol, že už dlhodobo má veľké pochybnosti o integrite aj schopnostiach vedenia fakulty situáciu riešiť. „Dekan Kotuliak stratil moju dôveru vo chvíli, keď nedodržal slovo a porušil našu dohodu z novembra 2019 o tom, že nebude prijímať nových zamestnancov ani robiť také rozhodnutia, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili život fakulty,“ povedal rektor. Ako dodal, bude sa usilovať hľadať nástupcu a vhodného adepta na zvládnutie krízového stavu.

52 debata chyba
Viac na túto tému: #STU #Ivan Kotuliak