Starosta Donovál o lyžiarskej hale: Ide o budúcnosť celej obce

Rozhovor so starostom obce Donovaly Miroslavom Daňom o výstavbe lyžiarskej haly.

13.07.2020 00:00
Starosta obce Donovaly Miroslav Daňo
Donovaly, starosta, Miroslav Daňo Starosta obce Donovaly Miroslav Daňo

Projekt lyžiarskej haly na Donovaloch priťahuje aj veľkú mediálnu pozornosť. Ako to celé vnímate?

V strednej Európe takýto projekt nie je, na naše pomery je to novota, preto to priťahuje pozornosť, tak pozitívnu, ako aj negatívnu. Občas to zachádza do emócií, ktoré nemajú nič spoločné s faktami a realitou. Stáva sa, že nemáte dosah na to, aby sa uverejnil názor alebo myšlienka, ktorú chcete povedať. Niekedy to zvládame lepšie, inokedy horšie. Osobne si ale napríklad neviem predstaviť, v akom stave by bola naša obec, ak by sa v deväťdesiatych rokoch nerozvinulo lyžiarske stredisko. My sme odkázaní na cestovný ruch. Väčšina miest a regiónov zháňa investície na vytvorenie nových pracovných miest. Nám sa to podarilo, ale je potrebné v tom pokračovať. Keďže chceme tento jedinečný projekt získať a zabezpečiť rozvoj aj do budúcnosti, vyžaduje si to veľa energie.

Prečo sa nakoniec obec rozhodla podporiť tento projekt zmenou územného plánu?

Dôkladne sme si preverovali iné projekty a skúsenosti s nimi. Osobne som videl tri lyžiarske haly. Stretol som sa s vedením daných spoločností. Vypočul som si priamo údaje o veľkej pridanej hodnote týchto projektov pre daný región. Bolo vidno, ako to tam žije a darí sa tam aj ostatným podnikateľom, ktorí z toho profi tujú. Bez toho by sa rozhodovalo ťažko. Vo svete je aktuálne 105 hál, 24 v Európe. Posledná sa otvorila v Nórsku v januári. Úžasná atmosféra, keď sedíte za stolom a ostatní sú v inom svete, v emócii lyžovania a zábavy. Rodiny sú spolu. Niekto sa lyžuje, deti majú radosť a rodičia v pohodlí ich pozorujú, pijú kávu, rozprávajú sa so známymi. Veľa detí, čulý ruch. Žiaden hluk z chladenia, boli sme aj v strojovniach a osobne sme sa o tom presvedčili. Pýtal som sa starostov niektorých miest, kde sa lyžiarske haly nachádzajú viac ako 20 rokov. Skúsenosti sú veľmi dobré, sú to stabilné projekty. Od starostov holandských miest Landgraaf a Zoetermeer mám aj písomné vyjadrenia. Jednoznačne si dovolím povedať, že aj našim obyvateľom sa zvýši životná úroveň.

Čo z toho bude mať bezprostredne obec a jej obyvatelia?

V niektorých oblastiach poskytujeme služby ako malé mesto. Je to napríklad v údržbe a prevádzke miestnych komunikácií, v oblasti odvozu smetí alebo verejného osvetlenia. V príjmoch z podielových daní sme ale na tom ako periférna obec s 257 obyvateľmi. Náš ročný investičný rozpočet je na úrovni okolo 20–tis. €. Z projektu by sme mohli mať okolo 200–tis. € každý rok, čo je desaťkrát viac. Mohli by sme zlepšiť pre občanov verejné osvetlenie, skvalitniť údržbu ciest a chodníkov, ako aj zabezpečiť výstavbu nových. Budeme sa môcť uchádzať o väčšie projekty a granty, na ktoré momentálne nemáme ani potrebnú spoluúčasť 5 %. Mali by sme prostriedky na zlepšenie starostlivosti o našich starších občanov a zlepšenie podmienok pre mladé rodiny a nových obyvateľov. Donovaly sú rozťahané po jednotlivých osadách na vzdialenosti niekoľkých kilometrov. Dala by sa zabezpečiť obecná osobná doprava po týchto osadách aspoň autom na zavolanie, aby sa občania mohli navštevovať a aj si lepšie nakúpiť. Vyčleniť zdroje z prijatých daní by sme mohli práve na takúto pomoc, aby sa nám tu žilo lepšie. Možností je veľa, zdroje na to teraz nie sú dostatočné.

Ako je na projekt pripravená technická infraštruktúra? Ubytovacie kapacity, voda, elektrina?

Nenachádzame sa v Národnom parku Nízke Tatry a výhoda je, že infraštruktúra cestovného ruchu je tu už vybudovaná. Je tu dostatok lôžok, hotely, penzióny, reštaurácie, zimné aj letné atrakcie. Návštevníci projektu lyžiarskej haly minú peniaze vo významnej miere aj v existujúcich prevádzkach. Ubytujú sa v existujúcom hoteli, penzióne alebo apartmáne a budú mať ďalší dobrý dôvod na návštevu. Posilní sa napríklad aj zásobovanie obce elektrinou prostredníctvom novej elektrickej linky, ktorej viac ako polovica bude slúžiť obci a nie projektu. Sú názory, že veľmi stúpne spotreba vody, ale v hale je stále teplota pod bodom mrazu, tam sa sneh netopí, nie je potrebné sústavne zasnežovať. Máme v obci na Záhradišti hlboký vrt, ktorého výdatnosť je vyššia ako celá spotreba obce, využíva sa ale málo, lebo je potrebná mierna úprava vody. Ďalej je tu priestor na rekonštrukciu a rozšírenie existujúcich vodojemov, komunikujeme o tom s vodárenskou spoločnosťou. Takýto projekt je relevantným impulzom využiť zatiaľ nevyužívané možnosti, na ktoré chýbal pádnejší dôvod. Bežného zásobovania sa to nedotkne.

V médiách sa objavujú aj nesúhlasné postoje obyvateľov. Ako vnímate situáciu vy?

Sú to jednotlivé hlasy, ktoré by sme spočítali na prstoch rúk. Ak prekáža niečo konkrétne, je potrebné túto príčinu identifi kovať a hľadať možnosti na zmenu. Myslím, že sa tak deje. Nikto nemá záujem niekoho obmedzovať alebo robiť zle. Nemôžeme ale pre jednotlivé odmietavé postoje hodiť za hlavu budúcnosť a rozvoj celej dediny. Viete, tie hlasy, ktoré súhlasia, tie nepočuť. Komu a načo by to hovorili? Neevidujem ani jedného majiteľa z tých viac ako 8–tisíc lôžok, aby sa vyjadril negatívne, všetci by si tým pomohli. Reálne však nejde iba o naše stredisko, ten záber je oveľa širší. Ako príklad uvediem, že počas zimnej lyžiarskej sezóny navštevuje Aquapark v Bešeňovej asi do 100–tisíc návštevníkov, ktorí prišli na lyžovačku na Donovaly, a to je vzdialenosť 38 kilometrov. Keď je dobrý produkt cestovného ruchu, ubytovaný návštevník ho vyhľadá ako fakultatívny výlet. Takže ten prínos bude aj pre liptovský región, aj pre regióny Banskej Bystrice a Zvolena. Často o projekte diskutujem na stretnutiach so starostami z okolia, ale aj širšieho regiónu, všetci to podporujú, držia nám prsty a tešia sa na to.

Projekt má byť prevádzkovaný celoročne. Očakávate, že sa na Donovaloch môžu usadiť nové a mladé rodiny?

Asi pred 120 rokmi mali Donovaly 1 043 obyvateľov, aktuálne je ich 257. Škola tu bola zrušená v roku 1971. O rok budeme mať smutné 50. výročie. Pre rodiny s malými deťmi je to tu náročné. Deti sa nemajú s kým zahrať, mladých ľudí v produktívnom veku je málo, často odchádzajú. Sezónni zamestnanci nemajú istotu, väčšinou sa dojednávajú na sezónu. Pre život niekedy iba dom a práca nestačia, dôležité je mať širšie zázemie. Veríme, že stabilita celoročnej prevádzky priláka mladých ľudí, ktorí sa tu usadia.

Pred pár dňami meteorologička Miriam Jarošová v jednom rozhovore uviedla, že globálne otepľovanie na našom území pocítime napríklad tak, že lyžiari si už na Donovaloch v zime nezalyžujú. Aký je váš názor?

Dúfajme, že sa tieto predpovede rýchlo nenaplnia. V každom prípade zmeny v porovnaní so zimami spred 20 rokov vidno. Nechceli by sme skončiť ako skanzen alebo neďaleké kúpele Korytnica. Predchádzať sa tomu dá iba prostredníctvom investícií a rozložením rizika na viacero dobrých produktov cestovného ruchu.

Nebude projekt predstavovať konkurenciu pre vonkajšie zjazdovky?

Určite nie. Keď sú dobré snehové podmienky a počasie, budete sa lyžovať vonku. V projekte sa vtedy budete môcť okúpať alebo si zakorčuľovať. Naopak, stredisko ako celok bude môcť na 100 % garantovať lyžovačku. U nás nie je zvykom vo veľkej miere využívať niečo podobné ako fi rst moment na zimnú lyžovačku. Takto sa pre zimnú lyžovačku na Donovaloch môžu rozhodnúť noví návštevníci.

Vy ako autorita obce máte na investora do ďalších fáz nejaké požiadavky?

Áno, radi by sme boli, keby sa do projektu podarilo zakomponovať zelenú strechu. Viem, že to investor už pripravuje, a návrh by mal byť vypracovaný do jesene a možno aj skôr.

Nezvýšia sa tým náklady na výstavbu projektu?

Predpokladám, že áno. Myslím, že sa k tejto téme už niekde vyjadrili. Akceptovali tento smer a sú ochotní na tejto požiadavke robiť.

Kedy predpokladáte, že bude možné začať s výstavbou projektu?

Dôležité je, že investor je aj napriek „korone“ a nadchádzajúcej ekonomickej kríze ochotný zámer realizovať. Projekt sa pripravuje už viac ako päť rokov. Prebieha k tomu veľa povoľovacích konaní. Chceli by sme, aby bolo možné stavať čo najskôr, ale nezáleží to iba na nás.

chyba
Viac na túto tému: #Donovaly #lyžiarska hala