OZ Zenzo sa chce zamerať na vzdelávanie obyvateľov v oblasti triedenia odpadov

Cieľom nového občianskeho združenia Zenzo je väčšie zameranie sa na ochranu životného prostredia a vzdelávanie obyvateľov v oblasti triedenia odpadov. Chce sa zaujímať o prípravu a schvaľovanie legislatívy. Informoval o tom Marián Kobolka z OZ Zenzo.

22.07.2020 17:30
debata (2)

Dôsledným triedením a jeho zhodnotením sa vedia využiť viac ako štyri pätiny zo všetkých odpadov. „Chceme podporovať zavádzanie inovatívnych zberných nástrojov od prahu dverí a nových služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Chceme tiež, aby sa systém triedenia a zberu komunálnych odpadov stal skutočne pohodlným, adresným a spravodlivým. Naším cieľom je, aby samosprávy pre svojich obyvateľov čo najviac využívali systém ‚plať za to, čo vyhodíš‘,“ hovorí Kobolka.

Slovensko by malo podľa združenia zaviesť intenzívnejšiu recykláciu a prispieť k zlepšeniu obehového hospodárstva. Kobolka pripomína, že zo skúseností zo zahraničia je možné vytriediť pri zdroji 80 percent odpadov. „Túto skúsenosť a odborné rady by sme radi priniesli aj na Slovensko a prispeli tak k splneniu národných cieľov. Budeme taktiež aktívne podporovať predovšetkým predchádzanie vzniku odpadov a zvyšovanie miery kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu,“ povedal Kobolka.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #separovanie odpadu #ochrana životného prostredia #recyklovanie #triedenie odpadu #OZ Zenzo