Onkologickí pacienti dostanú novú šancu

Pacientom s rakovinou sa zlepšia podmienky na liečbu. Zdravotné poisťovne začínajú preplácať inovatívnu rádionuklidovú liečbu ochorenia v Nitre. Ide o jednu z najnákladnejších a najmodernejších liečebných metód v oblasti nádorových ochorení.

26.07.2020 07:00
debata (13)

Doteraz museli pacienti za novým typom liečby cestovať do zahraničia. Po novom sa budú môcť liečiť na Slovensku – v špecializovanom zariadení Izotopcentrum v Nitre. Ide o liečbu neuroendokrinných nádorov, ktoré môžu vzniknúť v rôznych častiach ľudského tela, napríklad v tráviacom trakte, v pľúcach alebo v pankrease.

„Rádionuklidová liečba rakoviny spočíva vo vnútornom cielenom ožiarení nádorových buniek pomocou látok, ktoré v nukleárnej medicíny nazývame rádiofarmaká. Vnútornom preto, lebo tieto látky podávame pacientovi prostredníctvom injekcie do krvného obehu. Cielenom zase preto, že ide o látky, ktoré na základe svojich biochemických vlastností vyhľadávajú bunky s určitými znakmi – v tomto prípade bunky rakoviny prostaty a bunky neuroendokrinných nádorov,“ vysvetlil pre Pravdu primár zariadenia Andrej Vondrák.

Kým chemoterapia účinkuje na princípe chemickom, rádionuklidová liečba na princípe fyzikálnom, teda prostredníctvom rádioaktívneho žiarenia. „Niekomu lepšie zaberie chemoterapia, u iného máme lepšie výsledky s rádionuklidovou liečbou. Čo sa týka šetrnosti – pacienti vo všeobecnosti, možno okrem ľahkej únavy, nemajú pri rádionuklidovej liečbe vedľajšie nežiaduce účinky. Zároveň tým, že ide o liečbu cielenú, minimalizuje sa aj negatívny dosah na zdravé orgány a tkanivá v tele,“ priblížil výhody terapie lekár.

Tá sa využíva na liečbu vyšších štádií rakoviny prostaty, kde už pacienti majú metastázy a ostatné „konvenčné“ liečebné metódy sú vyčerpané. U neuroendokrinných nádorov sa liečba pacientom s rozsiahlejším ochorením môže podať skôr. „Je to liečba pomerne nová. Aspoň čo sa týka liečby rakoviny prostaty. Pri neuroendokrinných nádoroch sa využíva už dlhšie. Keď hovoríme „pomerne“, znamená to, že takáto liečba prostaty sa vo svete využíva na bežnej úrovni asi 5 rokov. Ale na Slovensku sme doposiaľ k dispozícii nemali ani liečbu neuroendokrinných nádorov, ani liečbu rakoviny prostaty,“ pripomenul Vondrák.

Liečba ušitá na mieru

Nová metóda umožňuje lekárom lepšie prispôsobiť liečbu pacientovi. „Dokážeme jednak jednoznačne posúdiť, či je daná liečba pre pacienta vhodná a následne aj veľmi efektívne kontrolovať, ako zaberá. A následne pružne reagovať, ak sme už dosiahli potrebný efekt, alebo naopak, keď sa žiadaný efekt nedostavil, a pacienta takouto ďalšou liečbou nemá význam zaťažovať,“ uviedol primár.

Oddelenie nukleárnej medicíny Izotopcentra muselo tiež investovať do nových technológií, aby vedelo zabezpečiť inovatívnu liečbu. „Ako oddelenie pracujeme s rádioaktívnymi látkami, tzv. rádiofarmakami. Vieme, ako s nimi nakladať, ako ich pacientom podávať, aký efekt od nich očakávať. Ale pre potreby tejto liečby je potrebných viacero zariadení. Niektoré sme už na oddelení mali a využívame ich aj na iné typy výkonov, niektoré bolo nutné spolu s ďalším vybavením a úpravami oddelenia zabezpečiť,“ opísal Vondrák.

Pacient zvyčajne absolvuje dva až šesť cyklov terapie v 6– až 8-týždňových intervaloch, pričom takúto terapiu môže absolvovať aj viac rokov po sebe. Jeden cyklus terapie sa pohybuje podľa ochorenia od 10 040 do 10 090 eura.

Dve z troch poisťovní už liečbu preplácajú

Ako prvá s preplácaním začala zdravotná poisťovňa Union. „Zariadenie v Nitre ako jediné v krajine disponuje na to určeným špecializovaným vybavením. Vďaka nemu dochádza k pomerne malým nežiaducim účinkom na tkanivách, ktoré nie sú priamo cieľom takejto terapie. Naopak, veľmi efektívne ničí nádory a metastázy. Toto je hlavná výhoda rádionuklidovej terapie v porovnaní s chemoterapiou,“ vysvetlila Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union.

Ďalšou výhodou je, že túto terapiu pacient dostáva len tak dlho, ako je to potrebné. „Pomocou cielených PET/CT vyšetrení s peptidmi lekári vidia, či liečba zabrala, alebo v nej treba ešte pokračovať. Preto je čas ožarovania pacienta spravidla kratší a celá liečba omnoho šetrnejšia,“ vysvetlila Iveta Schererová, revízna lekárka poisťovne Union. Pacienta objednáva na liečbu lekár – špecialista, prostredníctvom on-line protokolu dostupného na stránke Izotopcentra. K preplácaniu sa pridala aj štátna poisťovňa.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa sa už dohodla na liečení prvého poistenca na špecializovanom pracovisku v Nitre. V najbližších dňoch má byť liečba neuroendokrinných nádorov a nádorov prostaty pomocou lutécia sprístupnená aj ďalším pacientom,“ priblížila Zuzana Štukovská z referátu komunikácie VšZP. O možnostiach zazmluvnenia inovatívnej liečby pre svojich poistencov komunikuje podľa PR špecialistu Mateja Štepianskeho aj zdravotná poisťovňa Dôvera.

13 debata chyba
Viac na túto tému: #rakovina #onkológia