Kontrola na FIIT nezistila nehospodárnosť pri prijímaní ľudí

Útvar hlavného kontrolóra Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave nezistil na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU nehospodárne nakladanie s peniazmi pri prijatí veľkého počtu nových zamestnancov.

17.08.2020 13:15
debata (3)

Pre agentúru SITA to uviedla Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka v komunikácii s verejnosťou. Predmetom kontroly bolo preverenie dodržania právnych predpisov pri prijatí zamestnancov do pracovného pomeru v mesiacoch december 2019 až január 2020, ako aj preverenie plnenia ich povinností od januára do mája 2020. Zamestnanie veľkého počtu nových zamestnancov na začiatku roka bol tiež jedným z problémom na fakulte. Ich prijatím sa totiž zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí mohli rozhodovať vo vtedy nadchádzajúcich voľbách do senátu.

Kotuliak potvrdil, že pracovníkom Útvaru hlavného kontrolóra STU poskytli maximálnu súčinnosť, vrátane všetkých požadovaných dokumentov. Kontrolóri zistili menšie formálne nedostatky vzniknuté z nepozornosti, ako napríklad chýbajúci dátum na dokumente. „Tieto drobné formálne nedostatky však nemali žiaden dopad na negatívne hospodárenie fakulty, ani na vzťah zamestnávateľa k zamestnancom, či na dodržiavanie povinností podľa Zákonníka práce a iných právnych predpisov,“ uviedla Karoliová. Dekan fakulty verí, že sa kontrolou uzatvorí „kolotoč spochybňovania“ práce a schopností nových zamestnancov.

Spory na FIIT STU trvajú rok. Vyhrotili a medializovali sa po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Neskoršie rokovanie s cieľom upokojiť situáciu zo 14. januára prinieslo niekoľko dohôd, no situáciu úplne neutíšilo. Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do akademického senátu fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu. Časť zamestnancov FIIT prvýkrát vstúpila do štrajku 17. februára, neskôr bol prerušený následkom mimoriadnej situácie na Slovensku spôsobenou ochorením COVID-19. Situáciu na FIIT sa rozhodol riešiť aj rektor STU Miroslav Fikar na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu STU, kde navrhol odvolať súčasného dekana FIIT Kotuliaka. Ako dôvod uviedol, že dekan vážne poškodil záujem verejnej vysokej školy. Odvolávanie sa však nepodarilo. Na zasadnutí senátu 13. júla hlasovalo za návrh odvolať dekana 18 členov, proti bolo 13 členov a traja sa zdržali. Na odvolanie Kotuliaka bolo potrebných 23 hlasov.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #STU #FIIT