Bödör môže potopiť sudcu Trubana. Mazák s Hrubalom ho ženú pred disciplinárku

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa dohodli na podaní disciplinárneho návrhu na sudcu špecializovaného súdu Michala Trubana. Vyplýva to z ich vyhlásenia.

06.10.2020 15:30
debata (40)

"Podanie disciplinárneho návrhu vychádza z dôvodného podozrenia, že sudca Michal Truban sa ako sudca v prípravnom konaní v trestnej veci obvineného Norberta Bödöra dopustil závažného disciplinárneho previnenia. Závažného disciplinárneho previnenia sa podľa dostupných dôkazov dopustil predovšetkým vedomým porušením povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato. V prípravnom konaní v trestnej veci Norberta Bödöra Michal Truban rozhodoval napriek tomu, že vedel o obsahu výpovede svedka obvineného Mareka Kodadu. Tento svedok sudcu Trubana označil za osobu, ktorá mala profitovať zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Altmayer, s.r.o. pričom v predmetnej veci mal intervenovať advokát Ján Gajan.

Sudca Michal Truban v postavení svedka uviedol pred orgánom činným v trestnom konaní, že sa s advokátom Jánom Gajanom dlhší čas nestretával. Rovnako tieto stretnutia popieral aj pred osobitnou komisiou súdnej rady a pri pohovore s predsedom ŠTS Jánom Hrubalom – kde však už istú presnejšie nešpecifikovanú mieru kontaktov pripúšťal. Z doteraz zadovážených informácií však vyplýva podozrenie, že Michal Truban s Jánom Gajanom udržiaval dlhodobé pravidelné styky, ku ktorým dochádzalo v sídle advokátskej kancelárie," uvádzajú ako dôvod návrhu na disciplinárne konanie."

Ak sa pred disciplinárkou potvrdia tieto informácie o vzťahoch Trubana a Gajana, Mazák s Hrubalom navrhujú preložiť sudcu na súd nižšieho stupňa.

40 debata chyba
Viac na túto tému: #súdnictvo #Michal Truban