Reforma súdnej mapy má zvýšiť kvalitu a transparentnosť rozhodnutí súdov

Špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Také sú hlavné ciele reformy súdnej mapy, ktorú v pondelok predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

23.11.2020 12:11 , aktualizované: 14:13
debata (9)

Počíta aj s reorganizáciou súdov, ktorá sa má dotknúť najmä súdov prvého i druhého stupňa. Má sa tiež vyčleniť správna agenda zo všeobecného súdnictva. Reformné kroky by mali podľa ministerky viesť k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.

„Ak sa sudca bude venovať jednej téme, ktorá je pre neho hlavná, možno očakávať, že bude vedieť rýchlejšie o spore rozhodnúť a aj jednoduchšie bude vedieť vysvetliť, prečo rozhodol tak, ako rozhodol,“ podotkla ministerka. Na Slovensku by mali po reforme pôsobiť štyri špecializované skupiny sudcov – občianski, obchodní, trestní a správni.

Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy, združujúce jednotlivé mestské obvody.

Návrh novej súdnej mapy si môžete pozrieť tu.

Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov. „Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov v Prešove pre Východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre Stredoslovenský obvod a v Trnave pre Západoslovenský obvod,“ spresnil rezort.

Obchodnú agendu by mali riešiť tri prvostupňové všeobecné súdy v sídle odvolacích súdov. A teda v Trnave, Prešove a v Banskej Bystrici. Obchodné spory by mal okrem toho riešiť aj Mestský súd Bratislava. Rezort zároveň navrhuje, aby agendu obchodného registra riešil súd v Žiline.

Z rozhodovacieho procesu všeobecných súdov by malo byť vyčlenené správne súdnictvo. Sídlami prvostupňových správnych súdov by mala byť Nitra, Žilina a Košice. „V Bratislave navrhujeme zriadiť sídlo Najvyššieho správneho súdu SR s jedným obvodom pre celé Slovensko,“ informuje ministerstvo.

Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR a Špecializovaný trestný súd majú zostať bez zmeny. Reforma súdnictva, ktorú v pondelok predstavilo Ministerstvo spravodlivosti SR, bola realizovaná v súčinnosti s Radou Európy a Európskou komisiou pre efektívnu justíciu (CPEEJ). Rezort by chcel implementovať reformu do júla 2022.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #reforma súdnictva #Mária Kolíková