Advokáti pod novým vedením: Boreca nahradí Karas

Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) bude od nového roku bratislavský advokát Viliam Karas. Doterajší predseda Tomáš Borec sa ku koncu roka vzdal funkcie predsedu.

25.11.2020 16:22
Slovenská advokátska komora Foto:
debata (2)

Borec odchádza kvôli spochybňovaniu komory cez jeho osobu, keďže medzi rokmi 2012 a 2016 bol ministrom spravodlivosti ako nominant strany Smer.

Tomáš Borec sa svojej funkcie, ktorú zastával od 10. júna 2017, vzdal k 31. decembru 2020. Naďalej však zostane členom predsedníctva komory. Karas je už ale od stredy poverený komunikáciou za komoru.

„Funkcie predsedu SAK som sa rozhodol vzdať po zrelej úvahe a po dohode s celým predsedníctvom, keďže v nadchádzajúcich voľbách nehodlám kandidovať do orgánov komory. Moje rozhodnutie tiež súvisí s pokusmi spochybňovať odbornú prácu komory poukazmi na skutočnosť, že som – hoc ako nestraník, v minulosti zastával funkciu ministra spravodlivosti,“ vysvetlil Borec.

„Vždy som zastupoval komoru podľa najlepšieho vedomia a svedomia, s cieľom čo najúčinnejšie hájiť nezávislosť advokácie a ideu právneho štátu. Riadil som sa pri tom princípmi profesionality, slušnosti a otvorenosti voči iným názorom, a to bez ohľadu na akékoľvek politické motívy,“ zdôraznil s tým, že zvolenie Karasa ho teší.

„Ide o človeka s vynikajúcimi morálnymi, ľudskými a profesionálnymi kvalitami. Úprimne mu vo výkone jeho funkcie želám len to najlepšie. Zároveň úprimne ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, za vynikajúcu spoluprácu, v ktorej som naďalej pripravený pokračovať ako jeden z členov predsedníctva,“ do­dal.

Nastupujúci predseda sa z prejavenej dôvery teší, Borecovi poďakoval za všetko, čo urobil pre dobro Slovenskej advokácie vo funkcii predsedu komory, za ducha kolegiality, srdečnosť a profesionalitu.

„Beriem to ako službu advokácii, na ktorú som hrdý, lebo sme povolanie, ktorého poslaním je pomoc. V časoch, kedy sú prijímané zásadné legislatívne návrhy a zmeny, ktoré majú veľký vplyv na advokáciu, je dôležité, aby zaznieval odborný a hrdý hlas advokácie založený na našich hodnotách. Advokátska komora musí byť aktívnym účastníkom týchto zmien a diskusií s cieľom chrániť nezávislosť advokácie, ktorá je nevyhnutným predpokladom fungovania právneho štátu,“ uviedol Karas.

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na Konferencii advokácie s funkčným obdobím na 4 roky. Advokáti volia 9 členov predsedníctva a 3 náhradníkov, samotné predsedníctvo si spomedzi seba vyberá väčšinou hlasov predsedu.

Na rokovaní predsedníctva 24.novembra 2020 predseda SAK Tomáš Borec oznámil, že sa ku koncu roka 2020 vzdáva funkcie a následne predsedníctvo hlasovaním zvolilo nového predsedu, ktorý sa ujme funkcie od 1. januára 2021. Nový predseda povedie komoru do nasledujúcej Konferencie advokátov v júni 2021.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Tomáš Borec #Slovenská advokátska komora #Viliam Karas