Na Slovensku podľa ministerstva vnútra neregistrujú extrémistické náboženské skupiny

Na Slovensku momentálne nemajú zastúpenie vyslovene nebezpečné extrémistické náboženské skupiny, ktoré by ohrozovali zdravie a životy obyvateľov. Konštatuje to Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024, ktorú Ministerstvo vnútra SR (MV SR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

10.12.2020 19:22
debata (14)

Činnosti spojené s psychickou manipuláciou s cieľom rozširovania svojej pôsobnosti a finančného obohacovania sú podľa rezortu však zaznamenané v súvislosti s pôsobnosťou takzvaných rizikových náboženských zoskupení, ktoré sa okrem iného snažia o registráciu medzi štátom uznané cirkvi a náboženské skupiny. V tejto súvislosti podľa ministerstva existujú aj podozrenia, že niektoré z ich činností sú v rozpore so zásadami ľudskosti, znášanlivosti a občianskych práv a krajne aj s ochranou zdravia občanov.

Pokiaľ ide o subjekty pravicovej extrémistickej scény (PEX), tie sú podľa dokumentu už dlhodobo etablované na území SR. Postupne však dochádza k zmenám ich priorít a personálneho zloženia. „Je to predovšetkým spôsobené politickými ambíciami jej hlavných predstaviteľov, či už na miestnej, regionálnej alebo parlamentnej úrovni, ktoré sa prejavili zánikom alebo útlmom viacerých PEX subjektov v SR,“ uvádza materiál.

PEX subjekty v SR prezentujú podľa ministerstva vnútra svoje postoje, odkazy a výzvy širším vrstvám obyvateľstva predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí (najmä sociálnou sieťou Facebook), kde dochádza k šíreniu obsahu vzbudzujúceho nenávisť, xenofóbiu či iné formy intolerancií, kopírujúc európsky trend všeobecného presunu aktivít extrémistických zoskupení z offline do online priestoru.

„Jedným z negatívnych prejavov spojených so získavaním sympatizantov v online priestore a ich osvojovaním si antidemokratických ideológií je alarmujúci nárast radikalizácie smerujúcej k násilnému extrémizmu, bez ohľadu na náboženskú alebo politickú ideológiu, ktorá za ňou stojí. Znepokojujúcim je predovšetkým rozsah a rýchlosť šírenia tohto procesu naprieč členskými štátmi podnecujúceho antidemokratické, diskriminačné a polarizačné tendencie v spoločnosti, ktorého charakter má sklon prerásť do násilných činov,“ konštatuje dokument.

Čo sa týka prejavov a činností ľavicových extrémistických subjektov (LEX) v SR, ale aj všeobecne v Európskej únii (EÚ), ich primárnou snahou je podľa koncepcie diskreditovať PEX subjekty. „V zahraničí často dochádza k násilným stretom týchto dvoch smerov, pričom hlavnými motivačnými prvkami LEX sú antifašistický a proti-rasistický odboj, ako aj odmietanie represie zo strany štátu či anti-kapitalistické protesty. Cezhraničná pôsobnosť LEX subjektov sa odzrkadľuje predovšetkým na problematike klimatických zmien, ochrane živočíchov a planéty, ktorá v EÚ nadobúda aj násilné podoby, a to predovšetkým prejavmi odporu prostredníctvom útokov na vládne budovy,“ uvádza ministerstvo vnútra. Dodáva, že LEX subjekty, ale najmä subjekty reprezentujúce anarchistický extrémizmus sa stávajú čoraz väčším problémom pre zachovanie verejného poriadku vo viacerých krajinách EÚ.

14 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo vnútra #extrémizmus #náboženstvo #radikalizmus #radikalizácia