Počet úmrtí na Slovensku v novembri výrazne prekonal päťročný priemer

V októbri a novembri počet zomretých na Slovensku výrazne prekonal päťročný priemer. Najväčší nárast sa prejavil u seniorov nad 65 rokov. Z hľadiska regiónov bol v novembri najvýraznejší prírastok v Trenčianskom a Prešovskom kraji, a to o 59 percent. TASR o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, ktorý zverejnil predbežné dáta o úmrtnosti za mesiac november 2020.

12.01.2021 11:37
debata (74)

„Údaje o zomretých za skončený mesiac Štatistický úrad SR zhromaždí a spracuje v priebehu dvoch mesiacov. Aby sme obmedzili a vyvrátili šírené nepravdivé hoaxy a dezinformácie, zverejňujeme predbežné dáta za november v predstihu. Decembrové predbežné dáta budú dostupné začiatkom februára a definitívne údaje za celý referenčný rok 2020 v marci 2021,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Podľa predbežných dát zomrelo na Slovensku v priebehu novembra spolu 5842 osôb, čo bolo takmer o 36 percent viac než priemerný počet úmrtí za november za posledných päť rokov (roky 2015 až 2019), za mesiac október zomrelo 5277 osôb, čo bolo o 20 percent viac než päťročný priemer.

Vyšší počet zomretých sa podľa predbežných dát prejavil výrazne vo vekovej skupine nad 65 rokov. V novembri bol počet zomretých celkovo o 47 percent vyšší ako v priemere za posledných päť rokov, v októbri o 27 percent a v septembri o 8 percent.

Po Trenčianskom a Prešovskom kraji bol v novembri z pohľadu regiónov zaznamenaný najvýraznejší prírastok úmrtí v Žilinskom a Trnavskom kraji. Tam počet zomretých prekonal priemer posledných päť rokov o 43 percent, v Košickom kraji o 30 percent, v Banskobystrickom o 25 percent a v Bratislavskom kraji o deväť percent.

V súhrne od začiatku roka do konca novembra zomrelo na Slovensku 51 276 osôb, čo je podľa ŠÚ SR o 1600 až 3900 osôb viac ako v posledných piatich predošlých rokoch za rovnaké obdobie.

Štatistické dáta o zomretých spracúva ŠÚ SR z fyzicky doručených formulárov „List o obhliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, v ktorých sú poznačené základné informácie o zomretom vrátane príčin smrti. Formuláre poskytuje po skončení každého mesiaca približne tisíc matrík v SR, ktoré majú dáta o zomretých z takmer 3000 miest a obcí SR.

74 debata chyba
Viac na túto tému: #Štatistický úrad #úmrtnosť