Zákaz vychádzania: Čo sa môže od 27. 1. s testom a čo bez testu

Vláda rozhodla o predĺžení zákazu vychádzania. Ten bude mať od 27. januára výnimky. Aké?

19.01.2021 07:30
debata (215)

Od pondelka 18. januára sa začal kontinuálny skríning, teda testovanie obyvateľov. Je na každom, či sa dá otestovať PCR, alebo antigénovým testom. Výsledok testu sa bude kontrolovať od 27. januára. Testovanie nemusia podstúpiť tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace, prípadne boli zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny proti tomuto ochoreniu a od očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

V 36 tzv. lepších okresoch, teda s menšou mierou pozitivity, bude výsledok testu urobeného od 18. do 26. januára platiť do 2. februára.

V 36 tzv. horších okresoch, teda s vyššou mierou pozitivity, sa bude opäť testovať. Od 3. do 7. februára budú musieť ich obyvatelia disponovať negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Čiže test treba absolvovať v čase od 27. januára.

Mestá Košice a Bratislava sa v tomto prípade rátajú ako jeden okres.

Od 27. januára do 2. februára bude potrebný negatívny test vykonaný po 18. januári:

 • na cestu do práce a z práce alebo výkon podnikateľskej alebo obdobnej činnosti a cestu späť,
 • na cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • na cestu do zahraničia,
 • na cestu do prírody, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na sprevádzanie dieťaťa alebo žiaka

Bez testu je povolené:

 • ísť na nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie,
 • ísť k lekárovi alebo do zdravotníckeho zariadenia, ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, preventívnu prehliadku alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť, možné je aj sprevádzanie blízkej osoby alebo príbuzného,
 • ísť na test – PCR, antigénový test, na očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • ísť na pohreb blízkej osoby, dovolená je cesta na uzavretie manželstva, krst,
 • postarať sa o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • ísť von so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, ale aj postarať sa o hospodárske zvieratá či zájsť k veterinárovi,
 • výnimku má aj cesta dieťaťa do materskej školy a z nej a do školského zariadenia a z neho, cesta žiakov prvého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a z nich,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť,
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča, prípadnej inej oprávnenej osoby, s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovaná na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • zabezpečenie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • pobyt v prírode pre deti do 15 rokov,
 • zdravotná vychádzka seniorov nad 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka, do vzdialenosti do 1 000 metrov od bydliska, vychádzku môže vykonávať aj s členmi spoločnej domácnosti,
 • dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní, cesta na pojednávanie

Od 3. februára do 7. februára nebude negatívny test vykonaný po 27. januári potrebný v 36 okresoch s menšou mierou pozitivity v týchto prípadoch:

 • na cestu do práce a z práce alebo výkon podnikateľskej alebo obdobnej činnosti,
 • na cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), na cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • na cestu do zahraničia,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do školy a školského zariadenia a z nich,
 • na sprevádzanie dieťaťa alebo žiaka

Bez testu bude možné:

 • cesta v nevyhnutnom rozsahu na nákup alebo zaobstaranie si potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky od miesta bydliska a späť
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • cesta na PCR test, antigénový test a späť,
 • cesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a späť,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krstu a cesta späť,
 • cesta v prípade starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cesta späť,
 • cesta so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá, cesta k veterinárovi a späť,
 • pobyt v prírode pre deti do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov,
 • cesta dieťaťa do materskej školy a školského zariadenia a z nich,
 • cesta žiaka prvého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a z nich,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť,
 • výnimku bude mať aj osoba pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska – na vychádzku môže ísť osoba sama alebo s členmi spoločnej domácnosti,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,

Pre okresy, ktoré počas testovania od 18. do 26. januára vykázali menšiu mieru pozitivity ako ostatné okresy, platí tiež zákaz vychádzania do 7. februára. Platia však tieto výnimky:

 • cesta do zamestnania a zo zamestnania, cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domu,
 • cesta za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb – teda nákup alebo zaobstarania potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky, do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cesta späť,
 • cesta na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva,
 • cesta na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cesta späť
 • cesta k lekárovi vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť,
 • cesta na PCR alebo antigénové testovanie, cesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cesta späť,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
 • cesta na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného,
 • cesta so psom alebo mačkou vo vzdialenosti 1 000 m od bydliska, cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá, cesta k veterinárovi a späť,
 • cesta za účelom vycestovania do zahraničia a späť,
 • cesta do prírody vrátane individuálneho športu v rámci okresu,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť,
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci osobnej starostlivosti alebo cesta realizovaná na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
 • cesta dieťaťa, žiaka a poslucháča do a zo školy a školského zariadenia a z neho,
 • cesta na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča,
 • sprevádzanie pri zabezpečení a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, vychádzku môže vykonávať samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti,
 • cesta na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní, na súdne pojednávanie

Otázky a odpovede

Čo ak v našej obci nebude otvorené testovacie miesto?

V takom prípade sa musíte ísť dať otestovať v susednej obci alebo meste. Vláda preniesla skríning, čiže testovanie antigénovými alebo PCR testami, na plecia samosprávy a zamestnávateľov. Je na každom, aby sa dal otestovať a mohol využívať výnimky zo zákazu vychádzania.

Budem môcť chodiť do zamestnania bez negatívneho testu?

Áno, ale iba do 26. januára. Od 27. januára sa už bude kontrolovať, či máte negatívny test – či už antigénový, alebo PCR. Vláda odporučila hlavnému hygienikovi, aby vydal vyhlášku, podľa ktorej nemôže nastúpiť do zamestnania človek bez testu. Podľa uznesenia vlády bude v 36 okresoch s menšou mierou pozitivity od 3. februára cesta do práce patriť medzi výnimky. Od 8. februára by malo Slovensko prejsť na Covid automat. Ten určuje, aké pravidlá budú platiť v jednotlivých okresoch podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Môžem chodiť do práce do susedného okresu?

Áno, ak je to nevyhnutné. Ale musíte mať negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu.

Musia sa dať testovať aj zaočkovaní?

Výnimku majú len tí, ktorí boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Musím ísť na test, ak som prekonal ochorenie COVID-19?

Ľudia, ktorí prekonali toto ochorenie, majú tiež výnimku z testovania. No musia mať doklad o prekonaní ochorenia, ktorý nie je starší ako tri mesiace. Doklad vydáva ošetrujúci lekár.

Ak bude náš okres bude mať vyššiu mieru pozitivity, musím ísť ešte raz na testovanie?

V týchto okresoch sa bude aj vyžadovať v druhom kole negatívny test, ktorý nie je starší ako sedem dní. To znamená, že sa musíte ísť dať znova otestovať po 27. januári. Je možné, že obyvatelia týchto okresov budú musieť absolvovať testovanie v čase od 27. januára dvakrát, aby dodržali sedemdňovú lehotu.

Musia sa dať testovať seniori nad 65 rokov?

Nemusia, dokonca majú výnimku a na vychádzku do prírody môžu ísť aj bez negatívneho testu. Bez neho môžu zájsť aj do najbližších potravín alebo lekárne. Ak však potrebujú zájsť na poštu, potrebujú negatívny test.

Ak sa otvoril druhý stupeň základných škôl, bude potrebné, aby mali žiaci negatívny test?

Áno, od 27. januára do 7. februára sa v prípade návštevy školy vyžaduje negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu aj u žiakov druhého stupňa základných škôl, stredoškolákov a „poslucháčov starších ako desať rokov“. Výnimka platí pre tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 alebo boli zaočkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19. No na Slovensku je očkovanie povolené zatiaľ až od 18 rokov.

215 debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #plošné testovanie