Ministerstvo určilo, ako sa bude očkovať

Dnes začali platiť nové kritériá, ktoré určujú poradie očkovania proti ochoreniu COVID-19. Kto má prednosť a kto si na vakcínu počká?

20.01.2021 13:23 , aktualizované: 13:42
debata (124)

Očkovanie je rozdelené do 11 fáz. Ako prví sú na rade zdravotnícki pracovníci, ale aj duchovní, ktorí pracujú v nemocniach alebo zariadeniach sociálnych služieb. Do prvej fázy patria podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva aj prijímatelia pobytovej sociálnej služby či imobilní pacienti. Až v jedenástej fáze je široká verejnosť, pričom platí kritérium veku najmenej 18 rokov.

Jednotlivé fázy sa začínajú otvorením prihlasovania v centrálnom objednávkovom systéme. Ako sa budú prihlasovať ľudia bez prístupu k tomuto systému, vyhláška nerieši. Ide pritom napríklad o seniorov, ktorí žijú v domácom prostredí, či marginalizované skupiny.

Očkovanie + Covid automat

Ministerstvo zdravotníctva, 15. januára 2021

Fotogaléria
+6

Očkovanie zdravotníckych pracovníkov už beží niekoľko týždňov. V prvej fáze môžu byť zaočkovaní aj:

 • študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientami,
 • zamestnanci zariadení sociálnych služieb,
 • terénni sociálni pracovníci,
 • zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici,
 • zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom,
 • osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb,
 • zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanými osobami.

Ak by sa v konkrétny deň neprišli všetci, ktorí boli objednaní cez centrálny objednávkový systém, zaočkovať, môžu sa nevyužité dávky očkovacej látky podať priorite ľuďom starším ako 65 rokov, ktorým sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, prípadne ľuďom s chronickými ochoreniami či chorobami, ktoré významne zvyšujú riziko závažnejšieho priebehu COVID-19.

Očkovanie proti koronavírusu - Zuzana Čaputová
Očkovanie proti koronavírusu - Rudolf Schuster
+6Očkovanie proti koronavírusu - Milan Laurenčík

Vo väčších skupinách sa v prvej fáze organizuje očkovanie pre:

 • prijímateľov pobytovej sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb, vakcinuje sa priamo v týchto zariadeniach,
 • pacientov, ktorí pravidelne potrebujú hemodialýzu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia – očkovanie však má zabezpečiť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • pacientov, ktorí aktuálne absolvujú ambulantnú chemoterapiu – očkovanie má zabezpečiť poskytovateľ zdravontej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva,
 • imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, očkovanie má zabezpečiť poskytovateľ ambulantnej starostlivosti.

V druhej fáze sa môžu objednávať na očkovanie ľudia s vekom najmenej 85 rokov. Aj táto fáza už beží.

V tretej fáze prídu na rad seniori starší ako 75 rokov.

V štvrtej fáze sa očkuje od 65 rokov.

V piatej fáze prichádzajú na rad ľudia so závažnými ochoreniami. Teda takými, ktoré môžu výrazne zhoršiť priebeh COVID-19. V tomto prípade už nie je kritériom vek pacienta. Preto sa v piatej fáze môžu dať zaočkovať:

 • onkologickí pacienti v štádiu liečby ochorenia,
 • pacienti s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
 • pacienti s transplantáciou solídnych orgánov,
 • pacienti s transplantáciou krvotvorných buniek,
 • pacienti s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
 • pacienti, ktorí boli v minulosti liečební pre závažnú formu sepsy, ktorí prekonali v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
 • pacienti so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • pacienti s chronickým srdcovým zlyhaním,
 • pacienti po mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 • pacienti so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 • pacienti s diabeter mellitus (cukrovka) s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne dvoch orgánoch,
 • pacienti s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
 • pacienti s chronickým zlyhanými obličiek,
 • pacienti s extrémnou obezitou,
 • pacienti so závažnými psychiatrickými chorobami, pri ktorých existuje vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných,
 • pacienti s cirhózou pečene,
 • pacienti so závažnými metabolickými chorobami,
 • pacienti so závažnou poruchou imunity,
 • pacienti so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou si liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a podoboen,
 • pacienti s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií,
 • pacienti so závažnou formou reumatologických, gastroenterolo­gických a iných ochorení, ktoré si vyžadujú biologickú liečbu,
 • pacienti so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • pacienti so závažným priebehom infekčných ochorení, napríklad tuberkulózou.

Šiesta fáza je určená pre pacientov so stredne závažnými ochoreniami, ktoré zvyšujú riziko, že COVID-19 by mohol mať ťažký priebeh. Vek pacientov sa tiež neberie do úvahy. Sú to pacienti:

 • s onkologickými ochoreniami v dlhodobej remisii,
 • s onkologickými ochoreniami prekonanými v minulosti,
 • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
 • s ischemickou chorobou srdca, pacienti po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
 • liečení pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
 • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu,
 • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
 • HIV pozitívni, ktorý nie je v štádiu AIDS,
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
 • s obezitou
 • so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
 • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
 • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterolo­gických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
 • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

V siedmej fáze sa môžu na očkovanie hlásiť učitelia, ktorí majú najmenej 55 rokov.

V ôsmej fáze prichádza na rad verejnosť – no záujemci o očkovanie musia mať viac ako 55 rokov.

V deviatej fáze sa môžu dať zavakcinovať všetci ostatní učitelia.

V desiatej fáze sa očkujú ľudia starší ako 45 rokov.

V poslednej jedenástej fáze môžu o vakcináciu požiadať všetci, ktorí majú viac ako osemnásť rokov.

124 debata chyba
Viac na túto tému: #očkovanie #koronavírus #Covid-19