Gröhling chce ovládnuť vysoké školy. Tie hovoria: Budeme aj štrajkovať!

Odchod študentov, odliv vedcov, pedagógov. Klub dekanov fakúlt vysokých škôl snahy ministerstva školstva prirovnáva k rokom 1938 až 1940, keď sa k moci dostali fašisti, a k roku 1950, keď nastupoval komunistický režim. Rada vysokých škôl zasa hovorí o návrate pred rok 1989, rektori o politickom ovládnutí škôl. Ustúpi minister alebo sa bude na vysokých školách štrajkovať?

24.02.2021 00:00
debata (52)

Ministerstvo školstva, ktoré vedie Branislav Gröhling (SaS) pripravuje novelu zákona o vysokých školách. Podľa dosiaľ zverejnených správ má upraviť systém riadenia a činnosti samosprávnych orgánov, ale aj výrazne obmedziť slobodu a autonómnosť univerzít.

Tie upozorňujú, že ide o pokus politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku. Klub dekanov fakúlt Vysokých škôl SR svojom stanovisku hovorí, že nesúhlasí so snahou politickej moci, ktorú v tomto prípade reprezentuje ministerstvo školstva, „zlikvidovať nezávislosť a samosprávu vysokých škôl a podriadiť vysoké školy politickej moci“. „Čo sa na území Slovenska stalo zatiaľ dvakrát, prvý raz v roku 1938 až 1940, s nástupom fašistického režimu a druhý raz v roku 1950, a nástupom komunistického režimu,“ píše sa vo vyhlásení klubu dekanov.

Dekani hovoria o „cielenej plánovanej likvidácie vysokých škôl“ aj znižovaním financovania, ktoré ministerstvo plánuje. Klub ďalej upozorňuje „na dlhodobú snahu niektorých ľudí aj prostredníctvom médií vzbudiť falošný dojem a vedomé šírenie informácií o nekvalite slovenských vysokých škôl“.

Naopak, poukazujú, že väčšina slovenských vysokých škôl je v medzinárodnom prostredí plne konkurencieschopná – dokonca aj v porovnaní s krajinami, kde financujú školy niekoľkonásobne viac ako na Slovensku.

„Dekani si uvedomujú prítomnosť individuálnych zlyhaní v rámci slovenských vysokých škôl, ale je to prirodzený jav v mnohých odvetviach v každej spoločnosti a krajine, Slovensko nevynímajúc,“ píše ďalej klub. A ponúka analógiu: „Napríklad v oblasti politiky, kde sa objavujú aj viacerí nedôveryhodní politici, no nezrušíme preto parlamentné voľby.“

Žiadajú riešiť problémy individuálne a nezneužívať ich ako zámienku pre obmedzenie akademických práv a slobôd. „To sú atribúty, ktoré indikujú časy totality,“ varujú dekani.

Sumarizujú aj negatívne následky, ktoré so sebou prinesie likvidácia samosprávy vysokých škôl. Štúdium budú môcť ovplyvňovať politici a oligarchovia, ktorí budú tlačiť na znižovanie kritérií na absolvovanie štúdia. Súčasťou bude aj nedostatočný boj proti plagiátorstvu a tlaky, aby školy podobné praktiky ututlávali.

Vedci sa budú báť vyjadriť svoje názory, ktoré nebudú politickej garnitúre po vôli. Konkrétne to podľa dekanov hrozí v medicíne, environmentalis­tike, politológie, medzinárodných vzťahoch, histórie, mediálnych štúdiách, informačnej bezpečnosti či práve.

Vedci a pedagógovia odídu buď do zahraničia alebo iných sfér pracovného trhu. Dekani prízvukujú, že vysokoškolskí učitelia sú výrazne podhodnotení a práve akademická sloboda je jeden z kľúčových aspektov výberu tohto povolania.

Odliv pedagógov bude znamenať aj odliv študentov zo škôl, ktoré už nebudú dostatočne kvalitné. „V prípade získania politickej moci extrémistickými stranami, bude akademické prostredie voči nim bezbranné,“ varuje Klub dekanov.

Rektori: Je to politické ovládnutie

Slovenská rektorská konferencia považuje sumu 200 miliónov eur, ktoré majú byť v rámci Plánu obnovy vyčlenené na reformy vysokého školstva za „kriticky nedostatočné“ až „demotivujúce“. Rektori preto vyzývajú premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra školstva Gröhlinga, aby sa zasadili za významné navýšenie objemu peňazí, ktoré sú vyčlenené na oblasť vysokého školstva v rámci Plánu obnovy.

Dodávajú, že inak sa „slovenské vysoké školstvo ocitne v ešte väčšej izolácii v porovnaní s významnými vysokými školami v zahraničí, čím sa prehĺbi odliv talentovaných slovenských študentov a mladých vedcov do zahraničia“. Pritom by malo platiť, že zvyšovanie financií z európskych zdrojov by nemalo sprevádzať znižovanie zdrojov zo štátneho rozpočtu.

Využitie financií z Plánu obnovy považuje Slovenská rektorská komisia za poslednú reálnu šancu „zvrátiť negatívnu trajektóriu, na ktorej sa slovenské vysoké školstvo v ostatných desaťročiach ocitlo“. Príčiny vidia rektori často len v deklarovanej politickej podpore vysokoškolskému vzdelaniu a výskumu, negatívnemu marketingu a kritickej finančnej i personálnej poddimenzovanosti vysokých škôl.

Rektori odmietajú aj návrh novely zákona o vysokých školách. „Je vyjadrením pretrvávajúcej nedôvery vo vysoké školy a snahy o ich ovládnutie a podriadenie štátu,“ reagujú najvyšší predstavitelia vysokých škôl na Slovensku. Preto žiadajú rezort školstva, aby materiál v terajšej podobe nezaradil do legislatívneho procesu. Pretože snahy o obmedzenie autonómie vysokých škôl považujú za „škodlivé, nebezpečné, neprijateľné“.

Na druhej strane však rektori podporujú rýchle prijatie zákona, no musí riešiť zásadné problémy. „Takáto právna úprava sa však dá docieliť iba efektívnym a slušným dialógom rezortného ministerstva so zákonnými reprezentáciami vysokých škôl a so širokou akademickou obcou,“ dodáva rektorská konferencia.

Rada vysokých škôl: Návrat pred rok 1989

Najvyšším samosprávnym orgánom vysokých škôl je Rada vysokých škôl SR. Tá v utorok prerokovala návrh novely zákona o vysokých školách a jednomyseľne prijala uznesenie, v ktorom nielenže nesúhlasí s takto pripravovanou novelou, ale upozorňuje na likvidáciu slobodného vzdelávania a tvorivej činnosti na vysokých školách.

Návrh novely z dielne ministerstva školstva Rada vysokých škôl považuje za nekoncepčný a účelový.

Prehlbuje obmedzenie autonómie vysokých škôl, pričom už súčasný stav zákona ju podľa nezávislých medzinárodných auditov nadmerne obmedzuje.

Tiež konštatuje, že návrh bol vypracovaný bez spolupráce s vysokými školami. Rada novele vyčíta, že prakticky likviduje akademickú samosprávu na vysokých školách a ich fakultách, ktorá je základným pilierom slobodného vzdelávania a tvorivej činnosti na vysokých školách v demokratickej spoločnosti.

„Uvrhuje verejné vysoké školy do závislosti od politickej moci a predstavuje faktické ovládnutie verejných vysokých škôl prostredníctvom personálnych nominácií ministrom školstva, čo vracia vysoké školy do obdobia pred Novembrom 1989,“ konštatuje Rada vysokých škôl. Ak ministerstvo nebude rešpektovať jej požiadavky, vyzve vysoké školy k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti.

© Autorské práva vyhradené

52 debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školy #rektori