Vedci: Vláda nás sklamala. Ako teda poraziť vírus?

Pred vyše týždňom rokovali odborníci s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO). Vláda síce spoločné odporúčania schválila, ale mnohé opatrenia ani len neodkomunikovala.

09.03.2021 14:27
debata (80)

Štyri dni rokovali odborníci – vedci, infektológovia, virológovia a lekári, s premiérom Matovičom. Výsledkom bol súbor odporúčaní, ktoré vláda schválila ešte minulý týždeň. Doteraz však zaviedla len minimum opatrení, ktoré by mali zlepšiť epidemiologickú situáciu. Súčasťou opatrení pritom bolo aj odporúčanie, aby sa v prípade, že sa situácia nezlepší, 21. marca zaviedol lockdown, tentoraz však aj so zatvorením niektorých výrobných podnikov. Iniciatíva, ktorej časť členov sedela za rokovacím stolom, je preto sklamaná, že „vláda doteraz reflektovala len malú časť týchto návrhov a mnohé z opatrení ani nekomunikovala verejnosti“. Vyzývajú preto vládu, aby začala okamžite uskutočnovať dohodnuté opatrenia s jasným určením temínov a metodiky vyhodnotenia ich účinnosti.

„Lekári v nemocniciach sú nútení vyberať pacientov, ktorých príjmu či pripoja na pľúcnu ventiláciu. Často sa nedostáva na všetkých, ktorí by to potrebovali,“ pokračujú vedci. Ako príklad uvádzajú Národný onkologický ústav, ktorý čoraz viac obmedzuje zdravotnú starostlivosť a mení lôžka na covidové. „Dlhodobo máme na Slovensku v priemere približne stovku reportovaných úmrtí za deň v súvislosti s ochorením COVID-19. Spolu s nereportovanými je ich zrejme oveľa viac, čo budeme vedieť vyhodnotiť až neskôr. Väčšina z týchto úmrtí bola odvrátiteľná,“ konštatujú odborníci.

Upozorňujú, že pacienti s diagnózou COVID-19 sú liečení prevažne formou telemedicíny, s lekárom na telefóne. A to môže viesť buď k hospitalizácii pacientov, ktorí by mohli byť liečení doma, ale aj naopak – k oneskorenej hospitalizácii, keď je ochorenie závažne rozvinuté. „Aj to vedie k zahlteniu nemocníc. Výsledkom je, že na dlhé obdobie sme sa dostali na prvé miesto na svete v počte úmrtí na počet obyvateľov za posledných 7 dní a aj v počte hospitalizácií na počet obyvateľov,“ podotýkajú odborníci vo svojom vyhlásení.

Ak chce Slovensko tento trend zastaviť, musí v prvom rade presne pomenovať kroky, ktoré krajiny do tohto stavu doviedli, a potom konať tak, aby sa tieto kroky neopakovali.

Vývoj pozitívnych prípadov

Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku

pozitívnych za deň
celkový počet pozitívnych

zdroj: NCZI

Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse

Všetky grafy

Vedci opäť pripomenuli, že celoplošné testovanie v podobe, v akej sa na Slovensku realizuje, je neefektívne, vedie k zvyšovaniu mobility a pandemickej únavy. „Je nevyhnutné presmerovať pozornosť na cielené testovanie v ohniská,“ upozorňuje iniciatíva. Podporuje aj samotestovanie v domácnostiach, školách a pracoviskách. Samotné testovanie však situáciu nezlepšuje, preto je potrebné doplniť ho efektívnym trasovaním kontaktov a vyhľadávaním ohnísk. Ale aj opatreniami, ktoré umožnia všetkým pozitívnym izolovať sa a zostať v karanténe. Upozorňujú pritom, že negatívny výsledok antigénového testu nie je zárukou nulového rizika prenosu infekcie. „Testovaná osoba môže byť aj napriek negatívnemu výsledku infekčná,“ dodávajú odborníci.

Vedci z iniciatívy konštatujú, že plošné testovanie antigénovými testami „už nepomôže“. „Vláda SR však ďalej nakupuje testy, ale na draho zaplatenú identifikáciu infikovaných osôb nenadväzujú ďalšie nevyhnutné kroky umožňujúce izoláciu týchto osôb a tak zníženie šírenia infekcie,“ dodávajú trpko vedci. Upozorňujú, že vyše tretiny ľudí rezignovalo na dodržiavanie opatrení po alebo pred testovaním.

„V tejto situácii už v žiadnom scenári neočakávame principiálnu zmenu správania unavených obyvateľov, ktorá je ale na zlepšenie epidemickej situácie nevyhnutná. Sme preto, ako už mnohokrát predtým, prístupom vlády sklamaní,“ hodnotia aktuálnu situáciu zástupcovia iniciatívy.

Veda pomáha – COVID-19 víta žiadosť o registráciu vakcíny Sputnik V. V tejto súvislosti hovorí, že Európska lieková agentúra posudzuje technológiu vakcín, ich účinnosť, vplyv na zdravie, ale aj záruky kvality ich výroby. „Vyzývame všetkých, aby sa dali očkovať čo najskôr, ako to bude pre nich možné. Výber najvhodnejšej vakcíny spomedzi schválených prenechajme odborníkom,“ odporúčajú.

Verejnosti adresuje iniciatíva varovanie, že koronavírus sa najviac šíri medzi blízkymi, priateľmi a kolegami. „Zvažujme preto, s kým a ako sa v tomto období stretávame. Ak sa s niekým musíme stretnúť, stretnime sa radšej vonku, v prírode, kde šanca prenosu infekcie oveľa nižšia,“ radia.

Iniciatíva odmieta byť súčasťou pokusov o prenesenie zodpovednosti za aktuálny krízový stav. „Manažment pandémie zlyhal už vo fáze prípravy v lete 2020 a doteraz nie je optimálny. Čím skôr sa podarí efektívne opatrenia aplikovať v praxi, tým je väčšia šanca, že sa skôr zlepší situácia v nemocniciach,“ vysvetľujú vedci.

Faktory, ktoré prispievajú k zlej epidemickej situácii a návrh riešení, ako prekonať súčasnú krízu, iniciatíva zhrnula do bodov.

Faktory prispievajúce k zlej epidemickej situácii:

A. Mylný pocit prevládajúci vo verejnosti, že od blízkych osôb sa nenakazíme, pričom najvyššie riziko nákazy je práve v rodinách a medzi priateľmi, a to najmä pri stretnutiach v interiéri.

B. Vysoký stupeň nedôvery verejnosti v zmysel opatrení, ktoré sa opakovane neprijímajú a nerealizujú včas a dôsledne, takže sa nemôžu prejaviť ich účinky.

C. Zvyšovanie pandemickej únavy, vyčerpanie a v niektorých prípadoch zhoršovanie existenčných problémov bez adekvátnej podpory.

D. Pokračovanie plošného testovania antigénovými testami, čo zvyšuje mobilitu, kontakty obyvateľov, a taktiež prispieva k zvyšovaniu pandemickej únavy.

E. Pocit falošnej slobody spojený s negatívnym výsledkom testovania a strata obozretnosti na niekoľko dní po absolvovaní testu, najmä v mylnej predstave, že epidemická situácia je v okrese na základe výsledkov testovania veľmi dobrá. Nepriaznivé vplyvy tejto formy testovania prevládajú nad benefitmi v podobe identifikovania pozitívne testovaných.

F. Dlhodobo vysoká úroveň mobility a miešania kontaktov obyvateľov, ich neochota obmedziť svoje pohodlie a zaužívané zvyky.

G. Snaha uniknúť z reality, napríklad pomocou exotickej dovolenky alebo skrytej socializácie s priateľmi alebo rodinou v interiéroch.

H. Nejasná a zmätočná komunikácia opatrení obyvateľom, vrátane absencie dlhodobej stratégie.

I. Nedostatočná ekonomická motivácia dodržiavať izoláciu a karanténu, keď výpadky príjmov domácností nie sú dostatočne kompenzované pandemickou PN, OČR, či pomocou živnostníkom.

J. Častá nedostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19.

K. Rýchle šírenie nových mutácií aj vďaka vyššie uvedeným faktorom.

Východiská zo súčasnej situácie:

A. Presným pomenovaním doterajších chybných rozhodnutí zo strany exekutívy, zrušením týchto škodlivých rozhodnutí a prevzatím zodpovednosti za tieto rozhodnutia.

B. Jasnou komunikáciou s verejnosťou bez vyvolávania falošných nádejí, obviňovania a lží.

C. Transparentným a pevným nastavením pravidiel a ich dôsledným dodržiavaním.

D. Prioritným zavedením ústretovo nastavenej stratégie, ktorá by nemocniciam a ľuďom proces očkovania čo najviac zjednodušila, a nie komplikovala.

E. Dostupnou a kvalitnou ambulantnou liečbou pacientov s COVID-19. Považujeme za nutné zabezpečiť dostupnú a kvalitnú prednemocničnú starostlivosť o pacientov zriadením špecializovaných covidových ambulancií spomedzi všeobecných ambulancií, ktoré budú denne dostupné pre všetkých pacientov. Bude im tam poskytnuté klinické vyšetrenie, medicínska diagnostika (odbery, EKG a i.), hodnotenie saturácie krvi kyslíkom, a aj cielená liečba s prípadným správnym načasovaním odoslania na hospitalizáciu. V prípade dostatočných kapacít by tieto zariadenia poskytovali aj možnosť domácich návštev pacientov s COVID-19 so zníženou mobilitou.

80 debata chyba
Viac na túto tému: #Igor Matovič #koronavírus #Covid-19