Lesy sú podľa ochranárov riešením, ako zabrzdiť klimatickú krízu

Lesy sú kľúčovým riešením, ako zabrzdiť klimatickú zmenu a zmierniť jej vplyvy na celú planétu a ľudí. Projekt Climaforceelife má odskúšať a rozšíriť inovatívne metódy obhospodarovania lesov, ktoré povedú k zvýšeniu odolnosti voči klimatickej zmene. TASR o tom informovala Andrea Settey Hajduchová zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Slovensko.

19.03.2021 14:31
debata (6)

Predpokladá sa, že počas nasledujúcich 50 rokov už niektoré zo súčasných zalesnených oblastí nebudú vhodné na pestovanie lesa a „zachovanie akýchkoľvek drevín sa tam bude považovať za úspech“. „Lesy sú však prebiehajúcou klimatickou zmenou ohrozené. Aby mohli ďalej plniť svoje nenahraditeľné funkcie, musíme im pomôcť a prispôsobiť spôsoby, ako v nich hospodárime. Iba tak sa môžeme spoľahnúť na to, že budeme môcť ďalej využívať drevo, čistú vodu, kyslík a ďalšie produkty a služby, ktoré považujeme teraz za samozrejmé,“ hovorí Milan Janák z WWF Slovensko. Dodal, že v tom našli s lesníkmi spoločnú reč a spoločne hľadajú riešenia.

Klimaticky inteligentné lesnícke opatrenia na Slovensku sa budú vykonávať na dvoch občianskych združeniach projektového partnera štátneho podniku Lesy SR, a to Šaštín a Smolenice. Plánuje sa postupná premena lesných porastov na ploche 55 hektárov (ha) na stabilnejšie a druhovo rozmanitejšie lesy uplatnením rôznych manažmentových spôsobov, výsadbou alternatívnych pôvodných druhov drevín, podporou prirodzenej obnovy porastov a ochranou sadeníc. „Minimálna celková plocha, na ktorej sa budú na Slovensku uplatňovať klimaticky inteligentné lesnícke opatrenia, je 793 ha. Verím, že aj toto je dôkazom toho, že lesníci s ochranármi vedia spolupracovať,“ povedal generálny riaditeľ Lesov SR Tomáš Čuka.

Projekt klimaticky vhodného lesného hospodárenia v strednej a východnej Európe (Climaforceelife) je financovaný v rámci programu Európskej únie Life. Začal sa v septembri 2020 a potrvá sedem rokov, do konca roku 2027. Na projekte spolupracujú partneri zo štátneho i akademického sektora, mimovládne organizácie aj súkromní vlastníci lesa, a to z piatich krajín strednej a východnej Európy – Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Na Slovensku sú partnermi projektu WWF Slovensko a Lesy SR.

„Cieľom projektu je prehodnotiť súčasné modely obhospodarovania lesov, ktoré sa využívajú v strednej a východnej Európe, z pohľadu klimatickej zmeny,“ uviedla Settey Hajduchová. Dodala, že sa otestuje zavedenie inovatívnych opatrení obhospodarovania lesov. Pôjde napríklad o rôzne druhy selektívnej ťažby a maloplošných clonných rubov namiesto holorubov, pokročilé prebierkové metódy, pomiestna príprava pôdy namiesto veľkoplošnej, malé vodozádržné opatrenia, ako aj premena lesných porastov s nevhodným drevinovým zložením na porasty tvorené pôvodnými a pre stanovište vhodnými drevinami a podpora prirodzeného zmladenia.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #lesy #Svetový fond na ochranu prírody #klimatická kríza #Hrdinovia klímy