Na Veľkú noc len v okrese. V prírode len do 20:00, okno do zahraničia zavreli

Ak ste chceli cestovať na Veľkú noc za rodinou v inom okrese a vyhovoriť sa, že idete do prírody, môžete na to zabudnúť. Vláda bez väčšej publicity zmenila svojím uznesením výnimku pri cestovaní medzi okresmi.

24.03.2021 05:50 , aktualizované: 25.03.2021 08:04
debata (669)

VIDEO: Vláda sprísnila zákaz dovoleniek v zahraničí, aby ľudia na ne „neutekali“ v noci.

Video

V pôvodnej verzii Covid automatu platila zásada, že obyvatelia bordových a červených okresov mohli cestovať do prírody aj do iného okresu. Podmienkou bol negatívny test nie starší ako sedem dní. Obyvatelia čiernych okresov nemohli cestovať mimo okresu, okrem výnimiek. Na cestu do prírody potrebujú negatívny test.

V marci však vláda svojím uznesením zaviedla nové pravidlo. Do prírody možno ísť už len v rámci svojho okresu. Nezáleží pritom na jeho farbe (uznesenie vlády 160/2021 zo dňa 17. 3. 2021 v pdf).

V prírode len do 20:00

V stredu vláda ešte pritvrdila. Pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu je tak v čase zákazu vychádzania po novom možný iba od 5.00 do 20.00 h. Vláda tiež úplne zakázala rekreáciu v zahraničí, keď odstránila medzeru od 1.00 do 5.00 h. Obe zmeny platia od štvrtka 25. marca. Vyplýva to z doplneného uznesenia vlády, ktoré v stredu schválil vládny kabinet.

Minister financií a dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger (OĽANO) argumentoval, že „okno“ v opatreniach by mohlo vytvárať falošné motivácie cestovať do zahraničia. „Myšlienka tohto celého obmedzenia je v tom, aby ľudia do zahraničia necestovali preto, aby nepriniesli nielen sebe, ale celému národu nejaký neželaný darček v podobe mutácie, ktorá by tu mohla spôsobiť veľké problémy, takže sme toto okno uzavreli,“ pripomenul.

Chaos v opatreniach

Neporiadok do opatrení vnáša aj fakt, že rôzne rezorty a ani policajti presne nevedia, čo majú od občanov vyžadovať. „Toto všetko vám zodpovedajú hovorcovia Úradu verejného zdravotníctva, pod ktorých spadá vyhláška s opatreniami,“ reagovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová. Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva, však vysvetlila, že ich úrad nemá s vládnymi uzneseniami ovplyvňujúcimi pohyb občanov nič spoločné. Odpoveď prišla až z ministerstva zdravotníctva a Úradu vlády.

„V zmysle aktuálneho uznesenia vlády je pobyt v prírode a individuálny šport možný len v rámci okresu,“ vysvetľuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

Covid automat - zlepšenie, len 14 čiernych okresov

Čísla Covid automatu pre týždeň od 29. marca 2021

Fotogaléria
+7

V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a Košičania môžu navštíviť aj okres Košice – okolie.

„Test starý maximálne sedem dní je potrebný aj v čiernych okresoch v prípade pobytu v prírode,“ dodáva Marta Fabianová, hovorkyňa rezortu vnútra. Policajti preto posilňujú dopravné hliadky, ktoré sa už nenachádzajú len na hraniciach okresov, ale stretnúť ich možno aj v mestách a obciach.

Hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová uviedla, že policajti porovnávajú výsledok testu uvedený na certifikáte s osobnými údajmi osoby dostupnými v policajných databázach. V prípade nesúladu ďalej postupujú individuálne.

Celkovo polícia len od 8. do 14. marca zaevidovala takmer 6 000 porušení opatrení, od začiatku roka je to viac ako 37-tisíc priestupkov. Najčastejšie ide o porušenie zákazu vychádzania, nenosenia rúška či porušenie karantény.

Regionálne opatrenia platné od

Uznesenie vlády k zmenám a doplneniu opatrení počas núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169/2021 z 24. marca k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Vláda
A. mení
A.1. uznesenie vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 tak, že bod 15 v bode C.1, znie:
„15. s účinnosťou od 25. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie, za predpokladu, že
1.1. sa má takýto pobyt v rámci okresu vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania, alebo
1.2. sa má takýto pobyt v rámci okresu vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania a ide o osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ide o zdravotne ťažko postihnutú osobu, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, alebo osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,;“,

B. dopĺňa
B.1. v bode C uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 bod C.2., ktorý znie:
„C.2. s účinnosťou od 25. marca 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom cesty na rekreáciu v zahraničí aj v čase od 01.00 hod. do 05.00 hod. do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 28. apríla 2021;“,

C. ukladá
predsedovi vlády
C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne

ministerke kultúry
C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.

Vykonajú:
predseda vlády
ministerka kultúry

Na vedomie:
prezidentka SR
predseda Národnej rady SR

© Autorské práva vyhradené

669 debata chyba
Viac na túto tému: #okres #opatrenia #Covid automat