Prihlášky na stredné školy treba podať do 8. apríla

Zákonní zástupcovia žiakov končiacich základnú školu majú čas vyplniť prihlášky na stredné školy už len do 8. apríla. Je to dôležité, aby žiaci plynule prešli na stredné školy a tak dokončili povinnú 10-ročnú školskú dochádzku.

03.04.2021 19:20
debata

Pripomenuli to predstaviteľky ministerstva školstva, ktoré vo videu streamovanom na sociálnej sieti odpovedali na otázky týkajúce sa prijímacích pohovorov, doručené na adresu opytajsaministra@minedu.sk, kam sa môže verejnosť obracať so svojimi otázkami.

Odovzdať možno najviac štyri prihlášky, pričom najviac dve môžu byť na odbory, v ktorých sú súčasťou prijímacieho konania talentové skúšky, a najviac dve na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych zručností. Zákonný zástupca ich má odoslať riaditeľovi základnej školy, ktorý ich do 16. apríla overí svojím podpisom alebo elektronicky a pošle na príslušnú strednú školu.

„Prihlášky možno odovzdať elektronicky cez školský informačný systém alebo v papierovej forme na tlačivách, ktoré zverejnilo ministerstvo. Papierové prihlášky musia byť podpísané zákonným zástupcom žiaka,“ vysvetľuje riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl Anna Chlupíková.

Niektoré školy vyžadujú potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti študovať daný odbor treba priložiť k prihláške na odbory s osobitými predpokladmi, ktoré sú uvedené v usmernení ministra školstva, zverejnenom na webe rezortu. Tiež ho vyžadujú odbory na stredných športových školách a potrebujú ho aj žiaci so zdravotným znevýhodnením. Výchovný poradca základnej školy môže podľa Chlupíkovej na žiadosť rodiča alebo strednej školy k prihláške priložiť aj kópiu vysvedčenia, najmä ak bol žiak z niektorého predmetu hodnotený slovne.

Zákonní zástupcovia dieťaťa dostanú od strednej školy potvrdenie o doručení prihlášky, prípadne pozvánku na prijímacie konanie. „Zákonní zástupcovia by si mali dať pozor na to, že si sami určujú termíny prijímacieho konania v študijných odboroch bez talentových skúšok aj s nimi. Keďže možno podať dve prihlášky, zákonný zástupca určuje, na ktorú školu dieťa pôjde v prvom termíne prijímacích pohovorov a na ktorú v druhom,“ radí generálna riaditeľka sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Viera Babišová.

Prijímacie skúšky budú

Najčastejšou otázkou bolo podľa Chlupíkovej, prečo sa maturity tento rok zrušili a prijímacie skúšky na stredné školy nie. „Ľudia to vnímajú ako nespravodlivé, ale študenti na prijímacie skúšky prichádzajú z rôznych z škôl, prijímací proces musí byť nastavený čo najobjektívnejšie a nemal by vychádzať z aritmetického priemeru. Maturita je výstup zo školy, kde študent študoval štyri roky,“ tvrdí Chlupíková.

Podľa Babišovej rôzne stredné školy, napríklad konzervatória, športové školy, bilingválne štúdia, obchodné akadémie či gymnázia, nevyžadujú rovnakú mieru talentu v rovnakej oblasti. Učebné odbory podľa nej zase požadujú napríklad manuálne zručnosti špecifické pre daný odbor. „Škála odborov je veľmi veľká a práve preto sú prijímacie skúšky najlepšou formou overovania schopností a postupu v prijímacom konaní,“ hovorí Babišová.

Na otázku, či ministerstvo školstva neuvažuje, že by nahradilo prijímacie skúšky jednotným online testom z profilových predmetov typu Testovania 9, zástupkyne ministerstva reagovali, že nepovažujú za dobré, aby ministerstvo určovalo, z čoho majú byť zložené prijímacie skúšky. Tento postoj podporuje aj Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií.

Rodičia v otázkach poukázali na to, že deti už mesiace nechodia ani medzi vlastných spolužiakov a na prijímacích skúškach budú medzi cudzími ľuďmi. Navyše v rúšku či respirátore sa im možno bude zle dýchať a to len prispeje k ich stresu. Podľa zástupkýň ministerstva sú školy pripravené rýchlo reagovať a pre žiakov na prijímacích skúškach vytvoriť čo najlepšie podmienky s dodržaním všetkých epidemických zásad, ako sú napríklad dvojmetrové rozostupy a dezinfekcia. Samosprávy ako zriaďovatelia stredných škôl tiež pomôžu riaditeľom, aby zvládli všetky nariadenia.

Problémy s online testami

Epidemiologická situácia sa momentálne zlepšuje, ale ak by došlo k jej prudkému zhoršeniu, minister školstva môže rozhodnúť o úplnom zrušení prezenčných prijímacích testov. Rodičia sa však pýtajú, čo by sa stalo, ak by sa skúšky konali online a počas nich by vypadol internet. S problémom sa učitelia stretávajú denne počas dištančného vzdelávania a nie každé dieťa má dostupný výkonný internet. Preto sú často vyučované bez zapnutej kamery, aby to sieť stíhala.

Zabezpečiť objektivitu je vážny problém a stredné školy podľa ministerstva zvažujú všetky možnosti, ako realizovať prijímacie konanie. Niektoré deti vôbec nemajú prístup k internetu, no podľa A. Chlupíkovej by tieto mohli po dohode s výchovným poradcom základnej školy testy robiť na školských počítačoch.

Ak by sa prijímacie pohovory konali prezenčne a dieťa by bolo choré alebo malo nariadenú karanténu, zástupkyne MŠVVŠ tvrdia, že to len treba nahlásiť riaditeľovi strednej školy a ten určí náhradný termín pohovoru. „Toto sa v rámci prijímacieho konania na stredné školy realizuje bežne aj keď nie je pandémia,“ vysvetľujú.

debata chyba
Viac na túto tému: #stredná škola