Pokuta za zničenie či odtrhnutie chránenej rastliny je aj vyše 9900 eur

Trhať, vykopávať, alebo inak ničiť chránené rastliny je zakázané. Tomu, kto zákaz poruší, hrozí pokuta do výšky 9958,17 eura a prepadnutie veci. V národných parkoch, prírodných rezerváciách a pamiatkach, všade tam, kde platí tretí alebo piaty stupeň ochrany, je zakázané zbierať akékoľvek, aj nechránené rastliny. Pre TASR to uviedla Martina Gubková Mihaliková, koordinátorka pre ochranu nelesných biotopov zo Štátnej ochrany prírody SR.

03.04.2021 21:21
debata (36)

Ak by niekto opakovane ničil chránené rastliny a v predchádzajúcich dvoch rokoch mu bola uložená sankcia, môže dostať dvojnásobnú pokutu, hovorí Gubková Mihaliková. „Podnikateľovi alebo právnickej osobe hrozí za rovnaké protiprávne konanie pokuta až do výšky 33.193,91 eura a rovnako prepadnutie veci,“ poznamenala.

Gubková Mihaliková približuje, že po roztopení snehu viaceré lúky a pasienky zakvitnú šafranmi. Šafran karpatský je zákonom chránený druh. Jeho spoločenská hodnota je 14 eur. Pokračuje, že na suchých trávnatých porastoch sa niekde objavujú vzácnejšie zákonom chránené poniklece. Kriticky ohrozený je napríklad poniklec lúčny maďarský. Ten sa podľa botaničky vyskytuje výlučne na Východoslovenskej nížine a jeho spoločenská hodnota je 230 eur.

Poniklec otvorený, poniklec veľkokvetý, poniklec slovenský a poniklec prostredný sú druhy európskeho významu a sú zahrnuté do smernice o biotopoch. Znamená to, že na ochranu týchto druhov musia byť vyhlásené osobitné územia ochrany. „Chránené sú pre ich zriedkavý výskyt a ohrozené sú dnes najmä kvôli prebiehajúcim sukcesným procesom a zarastaniu ich prirodzených lokalít, ktoré spôsobilo nedostatočné hospodárenie,“ vysvetľuje Gubková Mihaliková.

Botanička ďalej uvádza, že napríklad snežienka jarná je zaradená do Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES). Dôvodom je, že všetky druhy rodu snežienka sú najintenzívnejšie zbieraným rodom cibuľovín na svete. „Takže vývoz ich cibúľ z krajín pôvodu je kontrolovaný,“ podotkla.

36 debata chyba
Viac na túto tému: #štátna ochrana prírody