Máte školáka? Musíte ho poslať do školy, ak máte obavu z nákazy?

Postupné otváranie škôl sa môže viacerým ľuďom zdať komplikované. Pravda prináša odpovede na niektoré najčastejšie otázky.

15.04.2021 09:00
debata

Odkedy môžu žiaci chodiť do škôl?

Materské školy a prvý stupeň základných škôl sa plošne otvorili 12. apríla. O týždeň v pondelok 19. apríla budú môcť do škôl nastúpiť aj žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl v okresoch označených bordovou, červenou a ružovou farbou. V najkritickejších, čiernych, okresoch sa budú naďalej vzdelávať dištančne. Prezenčná výučba na druhom stupni sa môže aj v čiernych okresoch realizovať v malých skupinách po päť žiakov. Otvorené sú tiež špeciálne školy, stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a stredné zdravotnícke školy. Od 26. apríla môžu byť v bordových okresoch otvorené aj poradenské centrá, centrá voľného času a jazykové školy pre individuálnu výučbu. V červených okresoch bude otvorený aj celý druhý stupeň základných škôl a tiež prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií. V ružových okresoch budú otvorené aj stredné školy, jazykové školy, centrá voľného času a základné umelecké školy pre skupinovú výučbu.

Čo žiak potrebuje pre nástup do školy?

Dieťa v škôlke a na prvom stupni základnej školy potrebuje negatívny test jedného zákonného zástupcu nie starší ako sedem dní. Žiak na druhom stupni a starší musí spolu s tým predložiť aj svoj negatívny test – aktuálne sa akceptujú všetky typy testov – antigénové, PCR, kloktacie.

Čo sa stane, ak sa v škole objaví človek pozitívny na koronavírus?

Riaditeľ školy, prípadne regionálny hygienik so súhlasom zriaďovateľa môže rozhodnúť o uzavretí triedy alebo celej školy. Tí, ktorí prišli do kontaktu s infikovaným, sa majú izolovať a po ôsmich dňoch absolvovať PCR test na koronavírus.

Čo ak žiak alebo zamestnanec príde do kontaktu s infikovaným mimo školy?

Tiež musí ísť do izolácie, aby nákazu nešíril v triede, a na ôsmy deň sa dať testovať. V tom prípade má ospravedlnenú absenciu a rodič má nárok na pandemickú OČR.

Môže rodič nechať dieťa len tak svojvoľne doma len preto, že sa oň bojí? Ako dlho? Môže vtedy poberať pandemickú OČR?

Podľa metodického usmernenia ministerstva školstva môže rodič žiaka ospravedlniť na päť po sebe idúcich dní, v individuálnych prípadoch po konzultácii aj viac. V tom prípade ale nemá nárok na pandemickú OČR.

Ako to bude s dochádzkou a testovaním plnoletých študentov?

Ak sa v škole koná prezenčné vyučovanie a plnoletý študent sa ho nezúčastňuje z dôvodu neabsolvovania testovania, musí vypracovávať zadané úlohy, môže byť dištančne skúšaný a hodnotený. Má možnosť získať materiály na samoštúdium. Škola zabezpečuje ďalšiu formu dištančného vzdelávania popri prezenčnom tým, že so študentom komunikuje, dohodne sa s ním na forme zapájania sa do procesu, a pokiaľ učiteľ nemá dostatok podkladov pre hodnotenie, môže študenta komisionálne preskúšať.

Musí mať dieťa na prvom stupni rúško alebo respirátor?

Respirátor pre deti na prvom stupni nie je povinný, ale odporúča sa, aby mali prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom alebo šatkou. Hlavný hygienik Ján Mikas pripravuje ďalšiu vyhlášku, ktorá sa bude týkať nosenia respirátorov.

Ako sa budú konať prijímacie skúšky na stredné školy?

Prijímačky budú v prvých dvoch májových týždňoch prezenčne na jednotlivých školách so zabezpečením potrebných hygienických opatrení. V krajných prípadoch sa môžu školy rozhodnúť aj pre dištančnú formu prijímacích skúšok.

Ako to bude s cestovaním žiakov do škôl v inom okrese?

Ak musia žiaci pri dochádzaní do škôl prekročiť hranice okresu, platia pre ne pravidlá toho okresu, v ktorom sa nachádza škola.

Ako budú fungovať internáty?

Internáty sú otvorené pre žiakov základných a stredných škôl so zdravotným znevýhodnením, pre žiakov odborných učilíšť, praktických škôl a deti v špeciálnych materských školách. Stredoškolské internáty sú otvorené v ružových okresoch, v červených okresoch môžu študenti bývať v izbách len po jednom a v bordových a čiernych okresoch poskytujú internáty ubytovanie len žiakom končiacich ročníkov zdravotníckych škôl, tiež po jednom. Usmernenie ministerstva určuje, že návštevy medzi izbami majú byť zakázané a treba zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu spoločných priestorov. Internáty vysokých škôl sú tiež v prevádzke len pre zdravotnícke odbory. Vysoké školy pravdepodobne obnovia prezenčnú výučbu až v nasledujúcom akademickom roku.

Budú tento rok školy v prírode?

Školy v prírode sa konať nebudú.

debata chyba
Viac na túto tému: #školy #koronavírus #škostvo