Odvolajte Fikara, žiada Čaputovú šéf akademického senátu STU

Predseda Akademického senátu STU Marián Peciar požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú otvoreným listom o odvolanie rektora STU Miroslava Fikara.

19.04.2021 11:17
debata (10)

Peciar žiadosť odôvodnil cieľom ochrániť záujmy univerzity, ktorá je podľa jeho slov pre kroky politikov už takmer pol roka v absurdnej situácii a tá priamo ohrozuje jej štandardné fungovanie.

Šéf akademického senátu pripomína, že rektor bol odvolaný ešte vlani v októbri. Ministerstvo školstva do začiatku februára preverovalo proces odvolania, no nakoniec nekonštatovalo žiadne porušenie zákona. Podľa Peciara išlo o „zdržiavanie, bezprecedentné zasahovanie do akademických slobôd a bránenie vykonania rozhodnutia orgánu, ktorý má jediný zo zákona kompetenciu voliť i odvolať rektora univerzity“.

Návrh na odvolanie Fikara ministerstvo poslalo prezidentke, lebo len ona má právo formálne rektora odvolať. Dosiaľ sa tak nestalo a Čaputová pozdržanie zdôvodnila čakaním na rozhodnutie súdu. Fikar sa totiž obrátil na súd so žiadosťou o preskúmanie jeho odvolania. Súd však jeho žalobu odmietol.

Preto sa Peciar obracia na prezidentku so žiadosťou, aby doterajšieho rektora univerzity odvolala. (cr)

Správu budeme aktualizovať.

Celý text otvoreného listu:

Pani prezidentka, chráňte demokraciu, akademické slobody, dodržiavanie zákona, etiku a morálku (otvorený list)

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, obraciam sa na Vás z pozície predsedu Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej AS STU a STU) s cieľom ochrániť záujmy STU, ktorá je kvôli krokom politikov už takmer pol roka v absurdnej situácii a tá priamo už nejaký čas ohrozuje jej štandardné fungovanie.

Pani prezidentka, dovoľujem si Vás požiadať o zabránenie pošliapania demokratického rozhodnutia najvyššieho orgánu akademickej samosprávy našej univerzity, o rešpektovanie zákona, demokracie, etiky a morálky a o vykonanie finálneho aktu – odvolania rektora STU.

26. októbra 2020 bol Akademickým senátom STU schválený návrh na odvolanie prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. z funkcie rektora STU. Následne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nezvyčajne dlho, do 2. februára 2021, preverovalo proces odvolania a rozhodnutie AS STU, pričom nekonštatovalo akékoľvek porušenie zákona. Toto politicky motivované konanie ministerstva možno označiť za zdržiavanie, bezprecedentné zasahovanie do akademických slobôd a bránenie vykonania rozhodnutia orgánu, ktorý má jediný zo zákona kompetenciu voliť i odvolať rektora univerzity. Následne bol Vám, pani prezidentka, podľa medializovanej informácie dňa 3. februára 2021 doručený podpísaný návrh ministra Branislava Gröhlinga na odvolanie rektora STU. Vy ste verejne reagovali slovami „Po tom, ako je ministrom školstva podpísané rozhodnutie akademického senátu (AS) o odvolaní rektora, prezidentka v takýchto prípadoch nemá inú možnosť a, žiaľ, bude musieť pristúpiť k odvolaniu rektora”. Iba o niekoľko hodín na to však došlo k zmene Vášho verejne vyjadreného postoja a rozhodli ste sa počkať na rozhodnutie súdu, na ktorý sa rektor STU, ako občan Miroslav Fikar, obrátil. Právny zástupca AS STU a STU Vám dňa 9. apríla 2021 doručil rozhodnutie súdu, ktorý odmietol žalobu občana p. Fikara proti STU, ktorej štatutárnym zástupcom je prof. Fikar. Žiaľ, ani do dnešného dňa, 6 mesiacov od schválenia návrhu AS STU na odvolanie rektora STU z funkcie, však nedošlo k Vami avizovanému odvolaniu rektora.

Takýmto naťahovaním času štátne orgány, reprezentované politikmi, prispievajú k vnútornému rozkladu našej univerzity, ako aj ku všeobecnému spochybňovaniu akademickej samosprávy univerzít, ktorá je zásadným výdobytkom Novembra 89. Som preto nútený Vás požiadať, pani prezidentka, ako hlavu štátu a najvyššiu autoritu súčasnej demokracie, aby ste bezodkladne vykonali formálny akt odvolania rektora STU, vzhľadom na skutočnosť, že už tomu nebránia žiadne právne skutočnosti. Naša univerzita potrebuje uzavrieť túto nešťastnú kapitolu svojej histórie a v týchto pre školstvo zložitých časoch sa rozvíjať. Súčasná situácia, kedy politici takmer šesť mesiacov zdržujú a umelo udržujú rektora STU vo funkcii, spochybňuje samotné princípy fungovania akademickej samosprávy, morálne rozkladá našu univerzitu, ale začína aj priamo ohrozovať jej fungovanie, brzdí a eliminuje procesy prijímania dôležitých krokov, zásadných rozhodnutí a dokumentov.

Vážená pani prezidentka, z vyššie uvedených dôvodov Vás preto vyzývam, aby ste sa postavili na stranu demokracie, zákona, etiky a morálky a bezodkladne konali v súlade so zákonom a demokratickým rozhodnutím akademickej samosprávy a v súlade s Vašimi verejnými vyhláseniami, a bezodkladne odvolali p. Fikara z funkcie rektora STU.

S úctou prof. Ing. Marián Peciar, PhD., v.r., predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

10 debata chyba
Viac na túto tému: #STU #Miroslav Fikar