Vymeníme krajinu Slovanov za krajinu kontajnerov?

Kontajnerové prekladisko plánované medzi Holíčom a Kopčanmi zničí kultúrno-historický potenciál regiónu vrátane najnovších archeologických objavov. Multimodálne logistické centrum má vyrásť v barokovej krajine so slovanskými pamiatkami.

28.04.2021 10:40
Holíčsky zámok Foto:
Holíčsky zámok. Vedie z neho priama cesta k veľkomoravskému kostolu v Kopčanoch, pri nej má vyrásť multimodálne logistické centrum.
debata (14)

Ohrozí ekosystémy, zdravie obyvateľstva, ďalšia orná pôda sa premrhá na výstavbu. Také sú výhrady vyše päťtisíc ľudí zapojených do petície. Obavy však prekročili hranice, početné výhrady zasielajú české štátne orgány. Aj napriek silnejúcemu odporu záujem investora trvá.

O projekte sme priniesli reportáž vlani v novembri. Centrum má prekladať kontajnery z vlakov na kamióny. Kapacita je jeden milión kontajnerov, čo predstavuje 40 vlakov denne. Investor plánuje 16-hodinovú prevádzku, každé tri minúty by sa odbavil jeden kamión.

Veľkomoravský kostol svätej Margity Antiochijskej Čítajte viac Holíč: Kontajnery z Ázie verzus dedičstvo Veľkej Moravy

Česká strana je proti

Projekt rieši spoločnosť DOE Europe SE v Prahe. Pôvodne rátali s prepravou kontajnerov po Morave a Dunaji až z rumunského prístavu Konstanca. Kontajnerové prekladisko ako súčasť novej Hodvábnej cesty malo za podpory čínskych investorov vyrásť na rieke Morava medzi Hodonínom a Holíčom, no investori sa stiahli po vlne odporu obyvateľov a úradov. Varovali pred ohrozením riečnych ekosystémov aj estetiky mesta. Zástupca DOE Europe SE Ján Vlček povedal, že ak budú prekážky, prekladisko postavia na Slovensku.

„Záujem trvá, pôvodne sme zvažovali dve miesta, výber lokality aj podmienky budovania boli starostlivo pripravené tímom odborníkov a je predpoklad, že projekt bude úspešný. Projekt vôbec neohrozuje historické ani kultúrne dedičstvo a ani nepôsobí rušivo na prírodu. Potenciál krajiny nebude nijako ohrozený, naopak, ako vidno z vizualizácií, zapadne do krajiny a posilní ekonomický potenciál oblasti, čo môže pomôcť aj zlepšeniu podmienok na obnovu pamiatok, napríklad v Holíči,“ uvádza odborník na lodnú dopravu Juraj Pavelek, ktorý sa na projekte podieľa.

S tým však slovenské a najnovšie aj české úrady nesúhlasia. Zamietavé stanoviská slovenských odborníkov sme priniesli v reportáži. Proti zámeru sa postavila Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla – ICOMOS.

Vizualizácia Multimodálneho logistického...

Zničená Morava a celý kraj

Podľa českého ministerstva životného prostredia môže výstavba centra, hoci postavená iba na Slovensku, negatívne ovplyvniť životné prostredie aj v Česku. „Česká republika požaduje aktívnu účasť v medzištátnom procese posudzovania vplyvov zámeru na životné prostredie presahujúcich hranice štátu,“ uvádza stanovisko.

České ministerstvo kultúry považuje projekt za veľmi rizikový. Upozorňuje, že okrem dopravného zaťaženia a narušenia vodného režimu v oboch krajinách je zámer v rozpore so záujmami štátnej pamiatkovej starostlivosti pre Archeopark Mikulčice – Kopčany. „Situovanie zámeru s národnými kultúrnymi pamiatkami, ašpirujúcimi o zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, sa javí ako krajne nevhodné,“ píše v stanovisku Juhomoravský kraj. Multimodálne logistické centrum má vyrásť v susedstve slovanského hradiska v Mikulčiciach, jedného z centier Veľkej Moravy, ktoré je úzko prepojené s kostolom v Kopčanoch, dokázateľne najstarším kostolom na Slovensku.

Archeologický ústav ČR považuje umiestnenie centra za celkom nevhodné. Upozorňuje, že to zmení krajinný ráz nivy rieky Morava. „Zámer by do prihraničnej, v súčasnosti pomerne pokojnej oblasti zatiahol úplne cudzorodé aktivity, neúmernú dopravnú záťaž, so všetkými dosahmi – ekologickými, vizuálnymi a v neposlednom rade akustickými,“ varuje český Národný pamiatkový ústav.

K zámeru zaslali negatívne stanoviská české obce Lužice, Mikulčice, Hodonín. Pridali sa k slovenským Kopčanom. Mesto Holíč však v stanovisku podpísanom primátorom Zdenkom Čambalom uvádza, že nemá pripomienky. Pýtame sa, ako je to možné, keďže zámer je v rozpore s územným plánom. Na parcelách má byť orná pôda.

Primátor pripomína, že je snaha vyhlásiť ultimodálne logistické centrum za strategicky významnú investíciu SR a územný plán by sa menil. „Mestské zastupiteľstvo v roku 2015 schválilo memorandum o spoločnom záujme na vyhlásenie Strategicky významnej priemyselnej zóny pre SR,“ odpovedá.

Na ministerstve dopravy potvrdili, že investor ich oslovil s takouto požiadavkou. „Rezort dopravy vnímal avizovanú investíciu ako dobrú príležitosť,“ uviedol poradca ministra Ivan Rudolf. Na spoločnom rokovaní však identifikovali viacero prekážok. Nesúlad s územným plánom Holíča a konflikt s chráneným územím európskeho významu Natura 2000. V súčasnosti je zámer MLC na Okresnom úrade v Skalici pozastavený, úrad tak urobil ešte vlani v novembri na žiadosť investora niekoľko dní po zverejnení reportáže v Pravde.

14 debata chyba
Viac na túto tému: #Holič #Zoznam svetového dedičstva UNESCO