Zabiť medveďa? Posledné riešenie. Strieľajú po nich aj paintballovými guľkami

Napätie, ktoré vyvoláva stretnutie medveďa hnedého a človeka viedlo k vytvoreniu Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Eliminácia konkrétneho medveďa je podľa Michala Haringa zo zásahového tímu posledným riešením. Nahlásenú šelmu v blízkosti ľudských obydlí sa snažia najskôr rôznymi spôsobmi odplašiť.

04.05.2021 07:30
debata (28)

Zásahovým tím pre medveďa hnedého funguje pod hlavičkou Štátnej ochrany prírody SR od roku 2014. Čo je jeho úlohou?

Zásahový tím vznikol z potreby spoločenskej objednávky, keď bolo potrebné riešiť spolužitie človeka a medveďa na spoločnom území, najmä konfliktné situácie. Ak sa medvede vyskytnú v blízkosti ľudských sídiel a vyhľadávajú tam potravu alebo ohrozujú ľudí, naša jednotka zasiahne. Naša práca má aj koncepčný charakter, keď sa snažíme tlačiť na samosprávy, aby zabezpečili odpad. To je hlavným lákadlom, prečo medvede prichádzajú do blízkosti ľudí.

VIDEO: Medvedica s malými na prechádzke. Štátni ochranári ju museli uspať naveky.

Video

Ohrozuje medvede len náš ľahostajný postoj k zabezpečeniu odpadu?

Ďalšou vecou je zakrmovanie lesnej, najmä raticovej, zveri poľovníkmi v blízkosti sídiel. Krmoviská nachádzame pomerne blízko. Našou úlohou je teda aj osveta, prečo medvede schádzajú k ľuďom a prečo sa tak správajú. Poukazujeme aj na to, že by bolo potrebné zmeniť osevné postupy. Problém predstavuje kukurica. Tým, že je dotovaná, pestuje sa aj v podhorských oblastiach, kde dovtedy nebola. Pre medvede je vysokonutričná. Za krátky čas z nej priberú do väčších rozmerov. Medvedice potom môžu mať viac mláďat, pretože sa cítia v hojnosti. Najväčším problémom na Slovensku je však nezabezpečený komunálny zmesový odpad.

Vy ste sa venovali kontajnerovým medveďom. Odkedy ich na Slovensku evidujeme?

Ide o dlhodobý problém, najmä v meste Vysoké Tatry, ale aj v inde na Slovensku. Väčšinou sa poukazovalo na to, že medvede sú premnožené. Nehovorilo sa o tom, že jedincov, ktoré spôsobujú tieto problémy, nie je až tak veľa. Nie je to však o medveďoch. V prvom rade ich netreba lákať na ľudskú stravu. Keď má medvedica odchovaná na ľudských odpadkoch mladé, prvé, čo urobí, je, že ich zavedie do kontajnera. Tak vychováva ďalšiu generáciu odpadkových medveďov, ktoré sa po krajine viac rozptýlia a vyhľadávajú nezabezpečený od­pad.

medveď Čítajte viac Medvedicu s mláďaťom nezastrelili, ale uspali. Tri mladé ušli do lesa

Kontajnerové medvede tu však neboli odjakživa.

Je to spôsobené viacerými faktormi. Slovensko sa za posledné roky dosť odlesnilo. Nielen medvede majú menej životného priestoru. Každý rok je vyšší aj turistický tlak. To so sebou prináša tvorbu väčšieho množstva odpadu, ktorý medvede láka k obydliam. Dochádza tiež k väčšej zastavanosti územia, čo vedie k zmenšovaniu priestoru. Preto sa dnes už rozpráva o únosnosti národných parkov a že by sa v nich mala zastaviť výstavba. Na prírodu je to neuveriteľný tlak. Medveď vyhľadáva ľahko dostupnú potravu. Komunálny zmesový odpad preňho predstavuje vysokokalorickú potravu. Nebude si hľadať potravu v lese, keď mu ľudia nechajú otvorené odpadkové koše, kde si môže nájsť jogurty, maslá, syry. Za menej námahy sa z toho oveľa viac nažerie a naberie na hmotnosti.

O kontajneroch a ich zabezpečení sa hovorí už roky. Vidíte v tomto smere nejaký posun?

Keď je v obci 20 kontajnerových stojísk a zabezpečených je 15 z nich, nemôžu sa čudovať, že tam stále majú medvede. Výborným príkladom sú Spojené štáty americké či Kanada, kde kompletne zabezpečia celú oblasť. Až potom sa dá zhodnotiť, či tam chodia medvede, alebo nie.

Problém teda u nás je, že máme zabezpečených napríklad len 80 percent kontajnerov?

Niekde je to 0 percent, inde 20 percent či 50 až 70 percent. O 80 percentách sa na Slovensku zatiaľ baviť nemôžeme. Tým, že poukazujeme na tento problém, zlepšuje sa to. Ide to však pomaly. Možno by boli potrebné tvrdšie sankcie, aby to ľudia začali vnímať ako problém. Najľahšie je povedať „objavil sa tu medveď, lebo je premnožený, a zastreľme ho“. To sú pre ľudí najľahšie spôsoby, no nie je to riešenie. Ak je v oblasti viacero medveďov a jedného odstránite, no nezabezpečíte koše, tak len uvoľníte miesto ďalšiemu, ktorý skôr či neskôr príde.

Ak vieme, čo by pomohlo, prečo to nedokážeme vyriešiť? Sú problémom financie?

Samosprávy sa vyhovárajú na financie, ale veľakrát je to o tom, že problém riešiť nechcú. Netvrdím, že to nie je aj o peniazoch, niektoré obce nemajú veľké rozpočty. Tento rok bol napríklad otvorený envirofond s touto problematikou a obce mohli požiadať o dotáciu. Treba však povedať, že vždy je lepšie mať zabezpečené niečo ako nič. Je dobré zabezpečovať kontajnery, hoci sa nedá celá oblasť. Úplný efekt to však nebude mať, kým to nebude 100-percentné. Medveď oblasť niekoľkokrát obíde. Keď zistí, že sa tam nenažerie, tak sa odtiaľ stiahne. Buď sa vráti do lesa, alebo si nájde inú oblasť s nezabezpečenými kontajnermi.

Predstavme si ideál, že v nejakej lokalite nemá medveď žiadny prístup ku kontajnerom. Ako dlho môže trvať, kým sa prestane v jej okolí potulovať?

Nedá sa to presne určiť. Na Slovensku som takto testoval jednu oblasť aj s fotopascami a vieme to aj z USA. Medvede sa do takejto oblasti ešte vrátia, pretože sú tam zvyknuté nažrať sa. Prídu tam však párkrát. Zistia, že k potrave sa nedostanú, a oblasť opustia. Mám to otestované na Slovensku pri košoch, ktoré boli nezabezpečené. Následne som ich vymenil za zabezpečené. Chodila tam jedna medvedia rodinka. Najprv sa snažila do kontajnerov dobyť, no nepodarilo sa jej to. O nejaký týždeň sa medvede len prechádzali okolo a potom už o koše stratili záujem.

Vyriešilo by to problém nadobro?

Na jeseň sa objavuje ešte jeden sekundárny faktor, a to sú ovocné stromy v intravilánoch obcí a miest. Keď dozrievajú jablká, vie to medvede prilákať. Dá sa to však vyriešiť obratím ovocia.

Riešenie problematiky kontajnerových medveďov rozdeľuje aj laickú verejnosť, čo čiastočne súvisí s geografiou a tým, ako často sa človek dostáva s medveďom do konfliktu. Prečo ľudia z horských a podhorských oblastí častejšie volajú po odstrele, ak by stačilo zabezpečiť smetné nádoby?

Je to o jednoduchosti. Ľudia hľadajú najľahšie riešenie. Povedia, že medveď je premnožený a problematika ich nezaujíma hlbšie. Je tu aj veľmi silná poľovnícka loby. Podľa poslednej štúdie z roku 2014, v ktorej sa využívala DNA analýza, bolo na Slovensku asi 1 250 medveďov, plus-mínus 200. Poľovnícke štatistiky hovoria, že ich tu máme 2 500 až 8 000. To je úplný nezmysel. Ak by tu bolo osemtisíc medveďov, tak ich v Bratislave odháňajú metlou od dverí. V súčasnosti sa ukončuje ďalšia štúdia, ktorú robí Štátna ochrana prírody SR. O rok až o dva budeme vedieť čo najpresnejší stav medveďa hnedého.

Z čoho bude najnovšia štúdia vychádzať?

Ide o spomínanú DNA analýzu. Je to forma neinvazívnej metódy, ktorá zahŕňa zber trusu, moču, srsti a krvi. Na základe DNA analýzy sa z toho vyhodnocuje pomerne veľa vecí, no jednou z najdôležitejších je početnosť medveďa hnedého na Slovensku.

Roky sa diskutuje o tom, či je medveď hnedý premnožený, alebo nie. Odpovede sa rôznia podľa toho, kto na túto otázku odpovedá. Ak populácia medveďa narastá, zvýšil sa aj počet konfliktov medzi touto šelmou a človekom?

Medveď patrí medzi tzv. K-stratégov, to znamená, že sa nemôže len tak premnožiť ako napríklad kobylky. Počet konfliktov, interakcií a útokov nesúvisí s početnosťou medveďov na danom území. Dobrým príkladom sú útoky medveďa na človeka, ktoré nemajú stúpajúci trend. Konfliktné situácie môžu nastať v prípadoch, ak ľudia nedodržiavajú návštevný poriadok v chránených územiach, schádzajú z turistických chodníkov a podobne.

Ako sa dá odstrániť skratkovité riešenie, akým je podľa vás volanie po okamžitom odstrele problémového medveďa?

Jednoznačne osvetou. Treba dostať do povedomia živočícha ako takého. Priblížiť, akým životom žije, čo spôsobuje to, že sa vyskytuje pri ľuďoch. Bez toho, aby sme to ľudí naučili, sa nepohneme veľmi dopredu.

Kedy dochádza k tomu, že eliminácia konkrétneho medveďa či medveďov je jediným možným riešením?

Existujú rôzne postupy. Keď sa medveď objaví pri ľuďoch, začína zásahový tím najskôr plašením svetlom, zvukom. Potom prichádzajú výstrely z plynovej pištole. Neskôr sa používajú paintballové guľky, ktoré mu spôsobujú bolesť v čase, keď robí konkrétnu činnosť. Ide o takzvanú averzívnu terapiu. Na základe toho jedinca monitorujeme. Niekedy to trvá týždne či mesiace, ale môže to trvať aj pol roka. Keď zistíme, že má natoľko pozmenené správanie, že už je to nezvratné a jeho správanie sa zhoršuje, napríklad robí už aj škody na majetku, pristúpi zásahový tím ku konečnému riešeniu, čo znamená uspanie medveďa a jeho následná eutanázia.

Je rozdiel medzi tým, či ide o dospelého medveďa, alebo mláďa, ktoré ešte nemusí byť priveľmi zvyknuté na kontajnerový spôsob obživy?

Ak sú medvieďatá tohtoročné, dajú sa odobrať a premiestniť k inej medvedici s laktáciou, ktorá si ich môže osvojiť. Môžu byť dočasne umiestnené v nejakej rehabilitačnej stanici a následne môžu byť vypustené naspäť do prírody. Tých možností je viac. Ak sú odrastené, jeden- až jedenapolročné, už je to zložitejšie. Sú zvyknuté na život v prírode. Ak by sme ich zavreli napríklad do zoo, mohlo by dôjsť aj k sebapoškodzo­vaniu, dookola sa opakujúcim pokusom o útek. Medvieďatá sa vedia utrápiť, dokonca aj zahynúť od stresu.

Pomohlo by medvedie centrum, ktoré na Slovensku chýba?

Veľmi by to pomohlo, no nemáme ho. Možno aj takéto prípady konečne ľuďom otvoria oči a začne sa táto problematika riešiť vo veľkom. Momentálny stav nie je ani zďaleka vyhovujúci a dobrý. Máme sa čo učiť a môžeme závidieť zahraničiu, kde to majú zvládnuté oveľa lepšie ako my.

28 debata chyba
Viac na túto tému: #medveď #Štátna ochrana prírody SR