Ombudsmanka skritizovala pandemické opatrenia. Poslanci jej správu odmietli

Parlament neschválil správu ombudsmanky, v ktorej kritizovala pandemické opatrenia, ktoré zasiahli do ľudských práv a slobôd.

07.05.2021 11:38
Mária Patakyová Foto:
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová
debata (48)

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok odmietli správu o činnosti verejnej ochrankyne práv za rok 2020. Z prítomných 117 bolo za len 58 a jeden nehlasoval, proti boli deviati poslanci a 49 sa zdržali. Ombudsmanka Mária Patakyová v správe upozornila na to, že viaceré opatrenia v dôsledku pandémie zamerané na ochranu verejného zdravia zasiahli do ľudských práv a slobôd.

Problematika pozbavovania osobnej slobody opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sa prelína s podstatnou časťou jej činnosti počas prvej i druhej vlny pandémie. Upozornila na kompetenciu opatrení, ktoré vydáva ÚVZ, napríklad v prípade nariadenia štátnej karantény.

Problematické z hľadiska neprimeranosti bolo podľa ombudsmanky zavádzanie štátnej karantény, kritizovala tiež postup v zamedzovaní prístupu cudzincov na územie SR, prijímanie obmedzení pre seniorov umiestnených v domovoch sociálnych služieb, obmedzovanie poskytovania štandardnej zdravotníckej starostlivosti, ako aj zavedenie karantény pre celé rómske osady.

Reagovala na podnety ľudí

Množstvo osôb sa na Patakyovú obrátilo v súvislosti s preskúmaním zásahu do práv a slobôd počas štátnej karantény. Pri preskúmavaní podnetov zistila, že mohlo dochádzať k porušovaniu ich osobnej slobody a slobody pohybu a pobytu. Vyhlásila tiež, že nariadiť plošnú štátnu karanténu pre všetky osoby vstupujúce na územie SR v čase núdzového stavu môže len vláda a nie ÚVZ SR. Upozornila tiež na problém „faktúr“, ktoré ľudia dostávali za pobyt v štátnej karanténe, v sume 13 eur za deň. Faktúry sa podľa nej vydávali sporne, bez vydávania právnych aktov, pričom aj naďalej dochádza k vymáhaniu doteraz nezaplatených faktúr. Upozornila aj na viaceré nedostatky pri nariaďovaní domácej izolácie.

Patakyová tiež skonštatovala nedostatočne zabezpečenú súdnu kontrolu opatrení vydaných ÚVZ SR. Sporná je podľa nej samotná kompetencia ÚVZ SR vydávať opatrenia.

Ombudsmanka počas minulého roka privítala zrušenie plošného zákazu nakupovania pre seniorov mimo vyhradených hodín, zmeny, ktoré umožňovali nemocniciam povoliť výnimky zo zákazu návštev v prípade sprievodu detského pacienta či sprevádzajúcej osoby pri pôrode.

V súvislosti s pandémiou riešila podnety súvisiace s právom na vzdelanie, ale aj striedavej starostlivosti a realizácie styku rodičov s deťmi počas pandémie.

Problémy cudzincov aj väzňov

Verejná ochrankyňa práv v roku 2020 riešila aj podnety súvisiace s cudzineckou políciou, zrušením trvalého pobytu cudzincov na základe stanoviska Slovenskej informačnej služby a monitorovanie núteného návratu cudzincov. Podnety sa týkali aj práva väzňov či poskytovania zdravotnej starostlivosti v ústavoch. Súviseli však aj so sociálnoprávnou ochranou detí, zákazom styku s deťmi, otázke trestania žiakov aj problematike vzdelávania žiakov druhého stupňa základných škôl.

Ombudsmanka riešila i podnety súvisiace s prieťahmi v súdnom konaní aj v otázkach vlastníckeho práva. Riešila i podnety súvisiace s formálnym nedostatkom pri rozhodovaní o sprístupňovaní informácií či s vybavovaním sťažností ÚVZ.

48 debata chyba
Viac na túto tému: #ľudské práva #ombudsmanka