Sú rúška v škole diskriminačné? Mama sudkyňa sa sporí so školou

Sudkyňa a zároveň mama poslala škole list, v ktorom tvrdí, že nosením rúška jej deti diskriminuje. Riaditeľ tvrdí, že nie a list považuje za neprípustný nátlak.

, 12.05.2021 06:00
skola, pandemia, virus, koronavirus,... Foto: ,
Žiaci v školských laviciach musia mať respirátor, rúško či šatku. Deti v materských školách nemusia.
183

Čoraz lepšie počasie láka nenosiť respirátory. Ozývajú sa aj hlasy rodičov, ktorí protestujú proti tomu, aby museli mať deti rúška v školách. Riaditeľovi bratislavskej Základnej škole na Drieňovej ulici matka Eva Bieliková, ktorá je sudkyňou, poslala otvorený list, v ktorom tvrdí, že škola jej deti diskriminuje. Odvoláva sa na Zbierku zákonov: tam nie je právny predpis, ktorý by hovoril, že žiak na vyučovaní v škole musí mať prekryté horné dýchacie cesty. Riaditeľ školy Gabriel Kalna sa bráni, že vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá určuje túto povinnosť, je právne záväzná.

To isté sa podľa Bielikovej vzťahuje na povinné testovanie, ktoré bolo do 3. mája podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné pre všetkých žiakov druhého stupňa a jedného zákonného zástupcu. Matka tvrdí, že vyhlášky úradu majú iba odporúčací charakter.

Nariadenia sa musia dodržiavať

Riaditeľ školy Kalna reagoval vlastným otvoreným listom. Poukazuje na to, že podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadiť ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva, prípadne regionálni hygienici všeobecne záväzným právnym predpisom. Takáto vyhláška nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády a pre nadobudnutie jej platnosti a účinnosti nie je povinné zverejnenie v Zbierke zákonov.

„Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktoré stanovujú povinnosť nosiť rúško, neboli zrušené ako protiústavné na to oprávneným orgánom, t.j. Ústavným súdom SR. Ľudia sú teda povinní v nich nariadené opatrenia dodržiavať. Tiež si treba uvedomiť, že účelom daných vyhlášok je ochrana života a zdravia detí, učiteľov aj iných osôb v školách,“ povedal pre Pravdu advokát Juraj Štorcel. Dodal, že nie je pravda, že vyhláška Úradu verejného zdravotníctva má len odporúčací charakter. „Naopak, je záväzná a jej nedodržanie môže byť sankcionované,“ upozornil.

Deti v materských školách nemusia mať prekryté dýchacie cesty. Žiaci v školských laviciach však musia mať respirátor, rúško alebo šál či šatku.

Diskriminácia či nátlak matky?

„Odmietnutím umožniť vstup žiaka do interiéru školy bez prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou môžu byť naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Navyše sa škola dopúšťa diskriminácie mojich detí, ktorým bráni nezákonnými podmienkami v povinnej školskej dochádzke. Obe maloleté deti sú zdravé a nevykazujú príznaky žiadneho ochorenia. Jediný pre mňa akceptovateľný spôsob prekrytia horných dýchacích ciest je ochranný štít,“ vyhlásila Bieliková, ktorá je sudkyňou Okresného súdu Bratislava II.

Riaditeľ školy sa ohradzuje proti tvrdeniu, že by sa zamestnanci alebo predstavitelia školy dopúšťali protiprávneho konania. „Práve naopak, dodržujú platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky napriek tomu, že nás vyzývate na ich úmyselné porušovanie, nerešpektovanie a ignoráciu súčasného nepriaznivého stavu v súvislosti s ochorením COVID-19,“ uviedol.

Obvinenie Bielikovej ako predstaviteľky štátnej moci vníma ako neprípustný nátlak. Tiež odmieta, že škola by deti akýmkoľvek spôsobom diskriminovala, keďže prekrytie horných dýchacích ciest v tejto situácii vyžaduje od všetkých žiakov.

Advokát Štorcel hovorí o podobnom prípade, keď sudca Okresného súdu Zvolen odmietal nosiť respirátor a rešpektovať ostatné nariadenia, ktoré boli v danom čase platné pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

Prípadu sa venovala Súdna rada 20. apríla. „Súdna rada sa ohradila voči správaniu takéhoto sudcu a konštatovala, že je to práve sudca ako garant zákonnosti, ústavnosti a spravodlivosti, ktorý by mal byť subjektom, ktorý bude dodržiavať opatrenia a obmedzenia, ktoré boli uložené aj vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva,“ uviedol advokát. Podľa neho by takéto správanie sudcu mohlo mať negatívny dosah a znížiť už aj tak nízku dôveru v slovenskú justíciu.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
183 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #koronavírus