NKÚ kritizuje envirorezort. Kvalita podzemných zdrojov pitnej vody je podľa jeho zistení nedostatočne kontrolovaná

Kvalita podzemných zdrojov pitnej vody je nedostatočne kontrolovaná. Štátne orgány zodpovedné za monitoring kvality vodných zdrojov nemajú dostatočné a presné informácie.

28.05.2021 10:48
Vodovod / Voda / Foto:
debata (3)

Nefunguje ani systém včasného varovania o možných zdrojoch znečistenia. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Informoval o tom hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Znečistenie, ktoré je zistené až pri tečúcej vode z kohútika, je podľa NKÚ znakom zlyhania systému monitoringu a ochrany vodných zdrojov. Účinná ochrana vôd sa musí začať už pri zdroji.

Kontrolóri zistili, že kompetentné orgány neuplatnili v systéme ochrany podzemných vôd medzinárodne akceptovaný princíp DPSIR (hybná sila -tlak – stav – vplyv – odozva). Ten garantuje prepojenie medzi zdrojom znečistenia a opatrením.

„Najzávažnejší bol fakt, že rezort životného prostredia nevypracoval komplexnú rizikovú analýzu systému ochrany podzemných vôd, neboli dôsledne zmapované všetky plošné či bodové zdroje znečistenia, čo je kľúčový prvok pre akékoľvek ďalšie kroky v monitorovaní a následných opatreniach,“ priblížil predseda slovenských kontrolórov Karol Mitrík.

Chýba jednotný monitoring

Dodal, že Slovensku chýba jednotný monitoring podzemných zdrojov pitnej vody. Boli podľa neho vypracované len čiastkové a neúplné analýzy, ktoré nepokrývali celý systém súvisiaci okrem iného s ochranou zdravia obyvateľov.

NKÚ poukazuje aj na chýbajúce či nefunkčné systémy štátu. Existujúce databázy nie sú vzájomne prepojené, nevyužívajú sa všetky prístupné údaje o znečistení vôd a informácie z databáz nie sú dostatočne spracované. Najväčším problémom bolo podľa kontrolného úradu nedostatočné delenie sa o informácie, pretože rezort životného prostredia nezabezpečil jasné pravidlá a nekoordinoval monitorovaciu činnosť.

Nefunguje ani systém včasného varovania, pretože informácie o možných zdrojoch znečistenia nie sú alebo databázy nie sú prepojené, takže sa v reálnom čase nedostanú k tým, ktorí ich majú mať, vysvetľujú kontrolóri.

Nedostatočná ochrana vôd

Pre oblasť kontroly je dôležité, aby informácie o kvalite pitnej vody boli dostupné aj pre širokú verejnosť. „NKÚ presadzuje princíp, že najdôležitejšie je zdravie obyvateľstva, nie podnikateľské aktivity developerov či poľnohospodárov,“ poznamenal Mitrík.

Monitorovacia sieť nie je navrhnutá dobre, pretože neposkytuje prehľad o aktuálnom chemickom stave podzemnej vody, skonštatovali kontrolóri. Slovensku chýba centrálny register bodových zdrojov, ako fabriky, čistiarne odpadových vôd, a taktiež plošných zdrojov znečistenia, čo sú poľnohospodárske, veľké sídelné aglomerácie, ktorý je kľúčovým nástrojom v účinnom systéme ochrany vôd.

NKÚ odporúča na zlepšenie spoľahlivosti monitoringu kvality pitnej vody zaviesť lokálny monitoring významných zdrojov znečistenia a sledovať vstup znečisťujúcich látok do podzemnej vody. „Osobitne je potrebné sa sústrediť na kvalitu vody v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,“ uviedli kontrolóri.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #pitná voda #Najvyšší kontrolný úrad