Účastníci SNP dostanú jednorazovo 630 eur, dotáciu na stravu zase viac detí

Účastníci národného boja za oslobodenie v septembri dostanú 630 eur ako jednorazový príplatok k finančnému príspevku. Vyplýva to zo zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Cieľom má byť jednak ocenenie účasti v národnom boji za oslobodenie, ale aj zlepšenie sociálnej situácie priamych účastníkov odboja.

22.06.2021 09:26, aktualizované: 18:46
72

„Pri príležitosti 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020, sa považuje za významné oceniť osoby, ktoré sa ako príslušníci československej armády na Slovensku či v zahraničí, ako príslušníci spojeneckej armády a ako partizáni priamo ‚so zbraňou v ruke‘ alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili na vojenských operáciách počas druhej svetovej vojny. Tieto osoby v boji za slobodu a demokraciu riskovali svoj život, ako aj životy svojich rodinných príslušníkov. Nespochybniteľnou mierou prispeli k víťazstvu nad fašizmom a sú vzorom a inšpiráciou predovšetkým pre mladých ľudí, aby si vážili hodnoty mieru a slobody,“ argumentujú predkladatelia.

Legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. augusta tohto roka. Jednorazový príspevok tak má následne platiteľ dôchodku oprávneným osobám vyplatiť do 30. septembra 2021.

Dotácia pre viac detí

Cieľová skupina detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, sa rozšíri. Parlament schválil novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú predložili koaliční poslanci OĽANO, SaS, Sme rodina aj Za ľudí. Návrh zákona podporilo všetkých 132 prítomných poslancov Národnej rady (NR) SR.

Cieľom navrhovanej zmeny je ustanoviť novú skupinu detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, a to deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. „Rodič preukáže neuplatnenie nároku na daňový bonus zriaďovateľovi pri prihlasovaní dieťaťa na stravu a do dotačného programu čestným vyhlásením,“ skonštatovali poslanci v spoločnej správe výborov. Výbor upozornil, že na dieťa, na ktoré sa poskytuje dotácia na stravu, sa neuplatní zvýšený daňový bonus.

Ustanoví sa teda nová skupina detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu. Pôjde o deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa vo veku od šiestich do 15 rokov.

Dva milióny ročne

Plénum zároveň schválilo pozmeňujúci návrh k novele zákona o dotáciách. Cieľom návrhu je zabezpečenie účelných dotačných zdrojov pre čo najširší okruh potenciálnych žiadateľov o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny. Konkrétne sa to týka utvárania priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska.

Od návrhu zákona očakávajú pozitívne sociálne vplyvy, a to najmä v oblasti hospodárenia obyvateľstva, keďže poskytovaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa budú dotknuté domácnosti odbremenené od úhrady príspevkov na stravovanie svojich detí. Návrh zákona však bude mať negatívny dosah na rozpočet verejnej správy. „Podľa hrubých odhadov bude navrhovaným opatrením pozitívne ovplyvnených približne 7790 detí, čo si vyžiada zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu približne o 2,03 milióna eur ročne,“ uvádza sa v doložke vybraných vplyvov.

Pes na reťazi bude minulosťou

Držať psa na prostriedku na uväzovanie v chovnom zariadení či domácnosti by sa malo zakázať. Výnimku majú tvoriť nebezpečné psy či služobné psy alebo prípady, keď sa uviaže pes krátkodobo pre potrebu čistenia priestoru, kŕmenia či výcviku. Vyplýva to z novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v utorok schválili poslanci.

V chovnom zariadení vrátane domácnosti sa má zakázať chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie okrem chovu alebo držby nebezpečného psa. „To neplatí, ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov,“ uviedli poslanci. Výnimku má tvoriť aj krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru alebo jeho kŕmenia alebo pri výcviku psa. Zákaz držania psa tiež nemá platiť pri uviazaní služobného psa alebo psa určeného na osobitný účel počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú je tento pes určený. Za porušenie zákazu by mala hroziť aj pokuta.

Pozmeňujúcim návrhom tiež poslanci zmenili lehotu, po ktorej prechádza nájdený pes do vlastníctva obce. Doteraz platilo, že ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov od jeho umiestnenia do karanténnej stanice alebo do útulku, prechádza vlastníctvo psa na obec. Po novom to má byť 45 dní.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.

Zubári si polepšia

Zubní lekári by mali mať zákonom stanovenú minimálnu hodinovú mzdu vo výške 12 eur za výkon zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorú v utorok schválili poslanci. Novou legislatívou sa majú zabezpečiť rovnaké podmienky, keďže zákon upravoval doteraz len hodinovú mzdu lekárov v pohotovostnej službe.

Doteraz zákon garantoval minimálnu výšku hodinovej mzdy lekára v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v sume 12 eur. Negarantoval to však zubným lekárom, ktorí vykonávajú pohotovostnú službu v ambulanciách zubno-lekárskej pohotovostnej služby. „Cieľom návrhu zákona je preto napraviť tento stav a umožniť tak lekárom, ako aj zubným lekárom, spravodlivo rovnaké podmienky odmeňovania výkonu pohotovostnej služby v obidvoch zdravotníckych povolaniach,“ uviedli predkladatelia návrhu.

Novela by mala byť účinná od 1. augusta.

Ján Herák Čítajte viac Herák už od pondelka nie je poslancom parlamentu

Pri obhliadkach aj ambulantní lekári

Pri prehliadkach mŕtvych tiel sa má znova zaviesť povinná účasť ambulantných lekárov, a to v prípade, ak nie je dostatok lekárov, ktorí majú o to dobrovoľný záujem. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorou sa mení aj zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Novú legislatívu v utorok schválili poslanci.

Po novom má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a vypracovávať rozpis týchto obhliadok. Ruší sa teda inštitút organizátorov prehliadok mŕtvych tiel a zákon bude po novom upravovať výkon prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia.

Prehliadky sa majú po novom vykonávať na základe rozpisu vyhotoveného na každý mesiac pre územie jednotlivých okresov. Do rozpisu majú byť prednostne zaraďovaní okrem zamestnancov úradu lekári, ktorí majú záujem o vykonávanie prehliadok a na tento účel požiadali o vydanie oprávnenia. „Pri ich prípadnom nedostatku budú do rozpisu rovnomerne zaraďovaní aj lekári všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti na základe zákonnej povinnosti,“ uviedli poslanci. Predpokladom na vydanie oprávnenia je absolvovanie školenia k prehliadkam mŕtvych tiel. Lekári zaradení v rozpise majú v prípade nesplnenia povinnosti dostať pokutu.

Novou legislatívou sa majú podľa poslancov zabezpečiť hospodárne a efektívne procesy pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel. Inštitút organizátorov prehliadok mŕtvych tiel zavedený v roku 2019 vo forme súkromných obchodných spoločností sa podľa nich ukázal ako málo funkčný a nehospodárny. Tvrdia, že dochádza k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými finančnými prostriedkami, preto chcú realizovať tento proces priamo pod gesciou úradu, ktorý by vyhotovoval rozpis prehliadajúcich lekárov.

Prehliadku mŕtveho tela by mohol po novom vykonať aj lekár ambulancie rýchlej lekárskej pomoci. Nová legislatíva tiež hovorí o tom, že ak ide o výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v prípade úmrtia, úrad môže pribrať poverením znalca na podanie znaleckého posudku.

Právna úprava by mala byť účinná od 1. októbra.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
72 debata chyba
Viac na túto tému: #zubári #parlament #NR SR