Mikasova nová vyhláška začne platiť v pondelok. Rozlišuje medzi očkovanými

Do pondelkového rána platí doterajší režim na hraniciach. Od 19. júla od 6.00 začína platiť vyhláška číslo 231. Kto sa stihol zaočkovať do 9. júla prvou dávkou je na tom lepšie ako ten, kto dostal vakcínu po 9. júli.

16.07.2021 15:38
debata (329)

Do pondelkového rána platí doterajší režim na hraniciach. Od 19. júla od 6. ráno začína platiť vyhláška číslo 231. Ako upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva, cestovný semafor a delenie krajín na zelené, červené či čierne sa už nevráti.

Nová vyhláška reaguje na rozhodnutie ústavného súdu, ktorý pozastavil platnosť predošlej vyhlášky hlavného hygienika, ktorá dávala plne očkovaným výhody pri cestovaní. Štát sa ponáhľa meniť pravidlá ešte predtým, ako rozhodnutie súdu vyjde v Zbierke zákonov, čím by sa situácia vrátila do obdobia platnosti cestovného semaforu.

očkovanie, Sputnik, Čítajte viac Nezaočkovaných pendlerov Mikas nepotešil, vyhláška ich tlačí do vakcíny

Kto je plne zaočkovaný?

Od pondelka sa za plne zaočkovaného považuje človek, ktorý:

 • bol očkovaný druhou dávkou vakcíny s dvojdávkovou schémou, pričom od očkovania uplynulo najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov,
 • bol očkovaný vakcínou s jednodávkovou schémou, pričom od očkovania uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov,
 • bol očkovaný prvou dávkou vakcíny s dvojdávkovou schémou, ak od očkovania uplynulo najmenej 14 dní a nie viac ako 12 mesiacov, ak bola táto prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

Kto sa stihol zaočkovať pred 9. júlom a ešte neabsolvoval druhú dávku, musí pri príchode na Slovensko do izolácie. Tento očkovanec však môže už v prvý deň karantény ísť na PCR test a keď dostane negatívny výsledok, končí sa jeho izolácia.

Kto sa zaočkoval po 9. júli musí pri návrate na Slovensko do povinnej karantény. PCR test môže absolvovať najskôr na piaty deň karantény, keď obdrží jeho negatívny výsledok, karanténa sa končí. Úrad verejného zdravotníctva vysvetľuje, že uplynul príliš krátky čas na to, aby sa im vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok.

Kto sa na hraničnom priechode nepreukáže dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby – môže byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku – nepovažuje sa za plne zaočkovaného a platia pre neho podmienky ako pre nezaočkovaného.

Osoby, ktoré vycestovali do zahraničia bezprostredne po aplikovaní prvej dávky vakcíny, sa môžu bez povinnosti karantény vrátiť na Slovenska do 19. júla do 6. hodiny ráno, teda ešte pred nadobudnutím účinnosti novej vyhlášky.

Nový terminál na letisku v Bratislave Čítajte viac Prílet? Podmienky pre očkovaných aj neočkovaných sú takmer rovnaké

Režim na hraniciach

Plne zaočkovaná osoba

 • Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.
 • Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu.
 • Okrem COVID-preukazu EÚ alebo Green Passu alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je pri vstupe na územie SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Nezaočkovaná osoba

 • Je povinná registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.
 • Po príchode je povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.
 • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Výnimky z karantény pre nezaočkované osoby

 • Výnimku má ten, kto nemôže byť zaočkovaný zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
 • Kto má trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a je občanom SR – musí predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • Výnimku má ten, kto prekračuje hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky – musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • Výnimka platí aj pre ľudí, ktorí poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu) – musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • Alebo preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 • Výnimka platí aj pre posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov. Alebo patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky) – pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • Výnimku majú aj ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko len na krátky čas, na pohreb blízkej osoby, preukázať sa musia negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Zmätky pokračovali

Nahnevaní dovolenkári, zlostní pendleri. Každý deň iné vysvetlenie pravidiel. Zmätky na hraniciach pokračovali, dôvodom sú vyhlášky hlavného hygienika. Tie totiž upravujú režim pri príchode na Slovensko.

Vyhlášku číslo 226, ktorej účinnosť pozastavil v stredu Ústavný súd, od pondelka nahradí nová. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) ešte prísnejšia. Dodal, že tentoraz nové pravidlá zverejnia už tento piatok, teda nie iba niekoľko hodín pred účinnosťou.

Takto sa chce Úrad verejného zdravotníctva, ale aj samotné ministerstvo, vyhnúť návratu k cestovateľskému semaforu. Podľa neho sa totiž krajiny delili podľa epidemiologickej situácie do troch farieb – na zelené, červené a čierne. Lengvarský však chce pri prechode hraníc sledovať len zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19. "Budú len dve kategórie ľudí – chránení a nechránení,“ spresnil.

"Z dovolenky sa chceme vrátiť na budúci týždeň. Sme zmätení, čo nás čaká, pretože ešte nemáme za sebou dve očkovania,“ ozvala sa vo štvrtok Pravde rodina Prievalských, ktorá dovolenkuje v Chorvátsku.

"Chceli sme ísť k moru na začiatku prázdnin, netušíme totiž, aké pravidlá budú platiť v auguste, pred nástupom detí do školy. A teraz nevieme, ako sa máme vrátiť,“ hnevá sa otec rodiny.

Od pondelka 19. júla sa však ľudia, ktorí majú len po prvom očkovaní, budú považovať za nezaočkovaných. Lengvarský tvrdí, že v novej vyhláške sa bude myslieť aj na nich. "Bude to v prechodných ustanoveniach. Ľudia, ktorí majú len jednu dávku, môžu hneď po návrate v prvý deň absolvovať PCR test a tým sa pre nich karanténa končí,“ vysvetlil minister.

Čiže dovolenka sa aj pre rodinu Prievalských predĺži o tri až štyri dni, kým nedostanú výsledok PCR testu. Tieto dni majú nárok na pandemickú OČR zo Sociálnej poisťovne.

Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková spresnila, že pripravovaná vyhláška nebude znamenať návrat k trojfarebnému cestovnému semaforu. "Novou vyhláškou sa nastaví približne rovnaký režim na hraniciach, ako je v súčasnosti, so zapracovanými výhradami Ústavného súdu SR,“ hovorí Račková.

Potvrdzuje však Lengvarského slová. "Ľudia, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom 2021, teda pred účinnosťou aktuálne platnej vyhlášky 226 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, budú môcť hneď po príchode zo zahraničia absolvovať PCR test s tým, že ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí. Toto prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti plánovanej vyhlášky,“ dodala Račková.

Dovolenkári po prvom očkovaní by sa preto mali vrátiť z dovolenky do konca júla. V opačnom prípade sa bude na nich pri návrate hľadieť ako na nezaočkovaných.

Hnev pendlerov trvá

Paniku dovolenkárov sa síce podarilo na krátky čas zažehnať, hnev pendlerov však trvá. Podľa Juraja Martinyho, ktorý žije v Rajke a patrí k zástupcom pendlerov, sa chystajú na hraniciach protesty a blokády.

"Mrzí nás, že sa za viac ako rok neupravil žiaden právny rámec pre ľudí v pohraničí. Ja som zaočkovaný, takže nemám na hraniciach žiadne problémy, na hranici ukážem Covid pass,“ upozorňuje Martiny.

Podľa neho sa však nemyslí na tých, ktorí majú iné zdravotné problémy. "U nás v Rajke pracuje Slovenka, ktorá žije v Rusovciach. Očkovaná nie je, lebo má histamínovú intoleranciu a bojí sa o seba. Nekomplikuje to život len Slovákom žijúcim v zahraničí, ale aj Slovákom, ktorí musia dennodenne cestovať za prácou von,“ pokračuje Martiny.

"V pohraničí musíme rešpektovať aj protipandemické opatrenia štátu, kde bývame. V našom prípade slovenské aj maďarské,“ upozorňuje. Kým napríklad na cestu do Rakúska žiadajú antigénové testy, na cestu na Slovensko chcú PCR testy.

"Chaos a neporiadok v opatreniach len zneisťuje a komplikuje náš denný život,“ podotkol Martiny.

© Autorské práva vyhradené

329 debata chyba
Viac na túto tému: #hranice #očkovanie #koronavírus