Kresák chápe rýchlu opravu vyhlášky: Vláda sa snažila vyhnúť chaosu

Vláda spolu s Úradom verejného zdravotníctva postupovala po uznesení Ústavného súdu v otázke spornej diskriminačnej vyhlášky 226 z dielne hlavného hygienika neštandardne, no v medziach zákona, myslí si ústavný právnik a bývalý poslanec Národnej rady Peter Kresák.

17.07.2021 12:00
debata (34)

Ústavný súd rozhodol, že vyhláška hlavného hygienika je protiústavná. No ani nestihla vyjsť v Zbierke zákonov, a už je tu nová, opravená verzia. Je takýto postup podľa vás v poriadku?

Neporušuje sa tým žiaden právny predpis. Môžeme si o tom postupe myslieť svoje, ale neviem, či by sa mu dalo niečo právne vyčítať.

Čo si o tom postupe myslíte vy?

Pomerne podrobne som si preštudoval ten nález. Pravdou je, že Ústavný súd vychádzal z toho, že vyhláška je diskriminačná vo vzťahu medzi tými, ktorí majú za sebou prvú dávku vakcíny, medzi tými, ktorí už majú po druhej a medzi tými, ktorí ešte nemali žiadnu vakcínu. Ale keďže najväčší problém bol s tými, ktorí mali prvú dávku a dokázalo sa, že počet dní po prvej dávke nie je dostatočný na to, aby sa u nich vytvorila dostatočná imunita na to, aby nemuseli ísť do karantény, tak súd videl v tom diskrimináciu. Vláda teraz zmenila tú vyhlášku iba tak, že zaradila aj tých ľudí, ktorí dostali prvú dávku, do kategórie tých, čo nie sú zaočkovaní.

Je podľa vás správne takéto vyrovnanie sa s nálezom Ústavného súdu?

Po právnej stránke vláda akceptovala, že Ústavný súd rozhodol, že vyhláška je diskriminačná a odstránili len tú spornú časť. Či to bolo spravené dobrým spôsobom, alebo zlým, to je iná otázka. Ale my sa musíme baviť o právnom postupe, a tam nevidím žiadne porušenie práva.

Vláde bolo vyčítané, že zdržuje uverejnenie tohto rozhodnutia Ústavného súdu v Zbierke zákonov. Výsledkom bolo, že aktuálna vyhláška nestratila platnosť. Ako dlho trvá uverejnenie v Zbierke zákonov?

Možno tam došlo k istému zdržaniu, no je tam pätnásťdňová lehota. No mali sme prípady, keď sa právny predpis publikoval do 24 hodín v Zbierke zákonov. Skutočne sa to dá urobiť aj rýchlo, keď sa chce. Keď sa nechce, dá sa to zdržovať. Pokiaľ nevyšiel ten nález Ústavného súdu v Zbierke zákonov a vláda prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva zmení tú vyhlášku, tak sa s tým nedá nič robiť. Tam je možno jeden háčik. Ústavný súd zároveň rozhodol o tom, že ak ich nález vyjde v Zbierke zákonov a bude právoplatný, tak zároveň začne platiť aj predchádzajúca vyhláška, ktorá hovorí o cestovateľskom semafore. To je jediný logický dôvod, prečo by vydanie rozhodnutia do Zbierky zákonov zdržovali a rýchlo sa ponáhľali s úpravou vyhlášky, tak aby odstránili tie časti, ktoré Ústavný súd vyčíta. Nechceli, aby došlo k tomu, že dva-tri dni bude platiť semafor.

Keby dnes niekto na hranici odmietal pri príchode na Slovensko ísť do karantény, mal by šancu uspieť na Ústavnom súde?

Nie, pretože tá sporná vyhláška stále platí. Rozhodnutie Ústavného súdu nie je právoplatné.

Nezdá sa vám, že vláda týmto konaním ponižuje vážnosť a pozíciu Ústavného súdu?

V tomto prípade by som to tak nebral. V snahe vyhnúť sa chaosu, ktorý by nastal, ak by na pár dní platila zase iná, staršia vyhláška, tak to viem pochopiť.

Ako bude teraz Ústavný súd ďalej postupovať?

Nemám vešteckú guľu, ale podľa zaužívanej praxe Ústavného súdu platí, že ak sa zmení právny predpis počas jeho konania, ale zmení sa minimálne, tak on pokračuje ďalej v konaní. No ak sa právny predpis zmení zásadne, tak potom súd zastaví konanie. Na čo si netrúfam odpovedať, je to, či tým, že vláda odstránila tú protiústavnosť, či to bude súd brať ako zásadnú zmenu a zastaví konanie, alebo to bude brať ako nepodstatnú úpravu a aj naďalej sa bude zaoberať ďalšími námietkami, ktoré skupinka predkladajúcich poslancov mala.

Z časového hľadiska má Ústavný súd nejakú lehotu?

Nie, na stole to môže mať pomerne dlho.

34 debata chyba
Viac na túto tému: #hranice #očkovanie #koronavírus