Vláda vymenovala Záborskú za splnomocnenkyňu vlády pre ochranu slobody vierovyznania

Anna Záborská (OĽaNO, Kresťanská únia ) je od 8. septembra splnomocnenkyňou vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.

08.09.2021 12:49
Anna Záborská Foto: ,
Anna Záborská
debata (37)

Do novej funkcie poslankyňu vymenovala vláda v stredu. Podľa štatútu koordinuje svoju činnosť s vedúcim úradu vlády a za vykonávanie funkcie by nemala dostávať odmenu. Splnomocnenec si môže zriaďovať svoje vlastné pracovné skupiny alebo komisie.

Priamo na úrade vlády sa zriadi aj úrad splnomocnenca. Zamestnanci úradu sú v štátnozames­tnaneckom pomere alebo v pracovnomprávnom vzťahu priamo s úradom vlády. A výdavky, ktoré sú spojené s plnením úloh splnomocnenca, sa budú uhrádzať zo štátneho rozpočtu.

K úlohám splnomocnenca patrí realizovanie „systémových opatrení s cieľom ochrany posilnenia slobody vierovyznania alebo presvedčenia a budovania osvety“. Zamerať sa má najmä na „prínos cirkví a náboženských spoločností pre občiansky a spoločenský život“ či „potrebu medzináboženského dialógu a prevencie náboženského extrémizmu“.

Okrem iného má Záborská monitorovať aktuálnu situáciu v oblasti dodržiavania slobody vierovyznania, udržiavať vzťahy s predstaviteľmi komunít, ktoré sú prenasledované pre vierovyznanie alebo presvedčenie, podporovať prevenciu a boj proti neznášanlivosti, násiliu a prenasledovaniu osôb, ktoré si uplatňujú slobodu myslenia, svedomia, vierovyznania alebo presvedčenia vo svete.

37 debata chyba
Viac na túto tému: #Anna Záborská