Kováčik si na verdikt ešte musí počkať, prokurátor pre neho žiada 13 rokov

Hlavné pojednávanie v prípade obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika bolo odročené za účelom vyhlásenia rozsudku na 20. septembra o 16:00.

, 17.09.2021 08:44, aktualizované: 16:46
dušan kováčik Foto: ,
Dušan Kováčik
564

VIDEO: Príchod Kováčika na súd

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa v piatok po dvanástich pojednávacích dňoch verdikt očakával. Napokon si naň Kováčik bude musieť ešte počkať. Prokurátor žiada trest na minimálne 13 rokov a prepadnutie majetku.

Dvanásty pojednávací deň začal záverečnými rečami. Ako prvý vystúpil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek. Následne svoju záverečnú reč prednesie aj Kováčik a jeho obhajoba. Potom by už samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská mohla vyniesť rozsudok.

„Moja viera, že som nevinný mi dodáva silu. Preto sa tu môžem postaviť ako nevinný a hrdý človek, ktorý žiada len o spravodlivosť,“ zdôraznil vo svojej záverečnej reči Dušan Kováčik.

„Niekto sa potreboval sa ma zbaviť. Nemusím hovoriť, kto. Je strašné, čo sa tu deje. Hanbím sa za to, čo sa na prokuratúre deje. Nikdy by som sa tam nevrátil. Na základe takejto dôkaznej situácie navrhovať 13 rokov, to by som sa hanbil. A všetci, čo si vymýšľali, sú na slobode,“ zdôraznil Kováčik na koniec svojej záverečnej reči.

Po nej už sudkyňa prerušila hlavné pojednávanie a po pár desiatok minútach by mala vyniesť rozsudok.

Podľa obžaloby Kováčik za 50-tisíc eur pomohol bossovi bratislavskej mafiánskej skupiny takáčovcov Ľubomírovi Kudličkovi k prepusteniu z väzby. Po prijatí peňažnej záruky Špecializovaným trestným súdom 18. júla 2017 už prípad neputoval na Najvyšší súd.

Údajne na Kováčikov pokyn totiž prokuratúra proti 100-tisícovej kaucii nepodala sťažnosť. Rovnako mal vynášať utajované informácie pre vtedajšieho šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa.

Pojednávanie sa začalo v piatok ráno s pol hodinovým oneskorením. Kováčika doviezla ozbrojená eskorta na súd v Pezinku krátko pred pol deviatou ráno.

„Bolo dostatočne preukázané nad akúkoľvek pochybnosť, že skutky sa stali tak ako sú opísané v obžalobe a spáchal ich obžalovaný Kováčik,“ začal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek svoju záverečnú reč.

Tú pred súdom neprednášal, ale zhruba trištvrte hodiny veľmi rýchlo čítal. Kováčikovi v nej vyčíta aj obštrukcie počas procesu. „Snaží sa navodiť dojem, že sa mal stať obeťou spiknutia a komplotu,“ tvrdí.

Vykonané dokazovanie a výsluchy svedkov podľa neho počas súdneho procesu potvrdili dôvodnosť trestného stíhania a posilnili dôkaznú situáciu.

„Všetci svedkovia vypočutí na návrh prokuratúry potvrdili obžalobnú verziu,“ uviedol prokurátor.

Kováčik sa podľa neho preto úmyselne vyhol vysvetleniu viacerých skutočností, ktoré ho majú usvedčovať.

„Na základe uvedené navrhujem uznať obžalovaného za vinného,“ vyhlásil prokurátor pre koncom svojej záverečnej reči. Súd žiada o trest v hornej hranici trestne sadzby a to minimálne 13 rokov a prepadnutie majetku.

VIDEO: Prokurátor Michal Šúrek.

Devastácia spravodlivosti

Obhajca Dušana Kováčika Erik Magál hovorí o zdevastovanom prípravnom konaní. Tvrdí, že boli Kováčikove práva porušené aj v súdnom konaní.

„To čo sa v pojednávacej miestnosti dialo sa nedá nazvať inak ako devastácia súdneho konania a devastácie spravodlivosti,“ tvrdí Magál. Poukázal na plošné odmietanie svedkov, ktorých navrhovala obhajoba.

„Ako súd aplikoval zásadu rovnosti konania, keď obhajobe nebolo umožnené čítať ani jednu z viac ako 50 listín, ktoré sú súčasťou súdneho spisu,“ pýtal sa Magál.

„Súd zrazu ukončil dokazovanie. Je pre mňa nepochopiteľné, že k tomu súd pristúpil k tomu krátko potom, ako boli zadržaní vyšetrovatelia NAKA, ktorí mali vzťah k tomuto konaniu,“ povedal Magál.

„Výpovede svedkov v tomto konaní nemôžu byť objektívne, keďže boli aj vďaka sledovaniu online prenosu médií vzájomne ovplyvňované,“ uviedol Magál.

Kováčikov obhajca zároveň spochybňuje svedecké výpovede takáčovca Mateja Zemana, bývalého šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa či bývalého príslušníka SIS Františka Böhma.

Poukázal, že všetci mali byť členovia alebo činní pre zločineckú skupinu a za svoje svedectvá im bolo dočasne odložené vznesenie obvinení a zároveň boli prepustení na slobodu.

„Takéto svedectvá sú zo samej podstaty manipulovateľné,“ odkázal sa Magál aj na rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.

Odmietanie vykonávania dôvodom navrhovaných obhajobou viedlo podľa Magála k nespravodlivému procesu.

„Je zrejmé, že súd zaujal postoj, v zmysle ktorého dôkazy v prospech obžalovaného Kováčika nemal záujem vykonať. Tieto dôkazy by zjavne svedčili v prospech Kováčika,“ zdôraznil.

„Skutky, ktoré sú predmetom obžaloby sa nikdy nestali a z logických dôvodom ani nikdy stať nemohli,“ zdôraznil.

Tvrdí, že existencia skupiny takáčovcov nebola doteraz preukázaná, keďže neexistujú právoplané rozsudky nad jednotlivými členmi z hrierarchie skupiny.

Viacerí domnelí členovia jej existenciu naďalej odmietajú. Navyše ako pripomenul Magál, práve počas Kováčikovho výkonu funkcie špeciálneho prokurátora boli viacerí členovia skupiny zadržaní a vzatí do väzby.

Magál poukázal aj na možnosť, že v súdnych konaniach s členmi skupiny takáčovcov budú títo oslobodení.

„Súd nemôže posudzovať trestnoprávnu zodpovednosť za činnosť skupiny, ktorá doteraz neexistuje preukázateľne,“ zdôraznil.

Odmietanie návrhov na vypočutie svedkov, odstránenie rozporov a neumožnenie čítania mnohých listinných dôkazov neumožnilo podľa obhajoby spravodlivý súdny proces.

„Postup súdu musím otvorene nazvať devastáciou trestného konania a likvidáciou práva na obhajobu,“ povedal Magál.

„Kováčik nikdy nedal písomný pokyn na nepodanie sťažnosti proti prepusteniu Ľubomíra Kudličku z väzby. Podriadená prokurátorka Blanka Godžová nikdy nedostala takýto negatívny pokyn, ktoré sú navyše zákonom zakázané,“ zdôraznil obhajca Kováčika.

„V dôsledku všetkého spomenutého navrhujem, aby súd obžalovaného v celom rozsahu oslobodil,“ ukončil svoju záverečnú reč Magál.

VIDEO: Erik Magál, obhajca Dušana Kováčika.

Po prerušení hlavného pojednávania z dôvodu obedňajšej pauzy pokračoval v záverečne reči druhý z troch obhajcov Kováčika Ján Kršiak.

Budem emotívny

„V plnej miere sa pridržiavam stanoviska mojich obhajcov, ktoré teraz uviedli,“ začal svoju záverečnú reč Dušan Kováčik.

Pripustil, že bude pri svojej záverečnej reči aj emotívny. To sa ukázalo hneď pri prvej vete.

„Takmer 11 mesiacov som v kolúznej väzbe bez možnosti sa brániť všetkým tým nezmyslom, ktoré sa na moju adresu uviedli,“ povedal na úvod svojej záverečnej reči Kováčik takmer s plačom.

Tvrdí, že celé vyšetrovanie bolo unáhlené a predčasne ukončené. Obžaloba je nedokončený „polotovar“.

„Toto je hotová arogancia a obrovská zaujatosť sudkyne voči mne,“ uviedol.

Prokurátorovi aj sudkyni vytkol, že jeho zotrvávanie vo väzbe bolo opakovane odôvodňované aj potrebou vypočuť svedkov – sudcov Juraja Klimenta z Najvyššieho súdu a Jána Hrubalu, predsedu Špecializovaného trestného súdu.

„Je to určitý sadizmus, aby som bol vo väzbe, lebo treba niekoho vypočuť a potom sa ani nevypočuje,“ zdôraznil. „Prečo taká rýchla zmena,“ pýtal sa.

„Moja viera, že som nevinný mi dodáva silu. Preto sa tu môžem postaviť ako nevinný a hrdý človek, ktorý žiada len o spravodlivosť,“ zdôraznil.

Prokurátorovi vyčítal, že poukazoval na jeho značné finančné zabezpečenie. Ten tvrdí, že jeho celoživotné úspory spolu s manželkou tvoria 72-tisíc eur.

Medializovaných 10-tisíc eur v hotovosti, s ktorými bol pred takmer rokom zadržaný, malo byť na nákup lúky. Zdôraznil, že orgánom činným v trestnom konaní dal miesto, čas dokonca aj meno zamestnankyne banky, ktorá mu peniaze z účtu vydala.

„Už v októbri 2020, keď som bol obvinený, som bol defacto uznaný vinným. Písalo sa, že som jeden z najväčších mafiánov a mám obrovský majetok. Zarábal som síce nadštandardne, ale majetky nemám. Môj príjem bol takýto (gesto široko roztiahnutých rúk, pozn. red.) a môj majetok je takýto(gesto úzko stiahnutých rúk, pozn. red.),“ posťažoval sa Kováčik.

Zároveň opäť pripomenul, že prokurátor nechal okrem celého majetku zaistiť aj plat jeho manželky, ktorá sa stará o otca vo vysokom veku a ostala bez príjmov. Takto mu je podľa neho upierané aj právo na obhajobu, keďže nemá čím zaplatiť ani svojim advokátom.

Poukázal na to, že kým mafiánom, v súčasnosti kajúcnikom, Zemanovi či Dömötörovi majetok na rozdiel od neho nezaistili. Pripomenul aj výpoveď Zemana, ktorý na súde priznal, že v Chorvátsku stavia dom, ktorý sa následne chystá predať.

„Dávam to do pozornosti pánovi prokurátorovi, ale ten mu asi na majetok siahať nebude,“ uviedol.

Hovorí, že jeho trestná vec bolo vyňatá na samostatné konanie a zo všetkých spoluobvinených sa stali kajúcnici, ktorý boli poprepúšťaní na slobodu, majú majetok a dostávajú podmienečné tresty. „Považujem to za obyčajný obchod, kšeft a nespravodlivosť,“ zdôraznil Kováčik.

„Takto zistený skutkový stav má dôvodné pochybnosti,“ skonštatoval.

Obžaloba

Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Michala Šúreka na Kováčika zahŕňa štyri skutky. Prvým je spolupráca so zločineckou skupinou takáčovcov.

„Minimálne od leta roku 2017 obvinený Kováčik z pozície špeciálneho prokurátora poskytoval informácie o prebiehajúcich trestných konaniach a vyvíjal činnosť, ktorá minimálne sťažovala dokumentovanie trestnej činnosti skupiny a smerovala k zachovaniu existencie a celistvosti skupiny,“ čítal prokurátor v prvom bode obžaloby na začiatku pojednávania.

Druhým bodom obžaloby je prijatie úplatku vo výške 50-tisíc eur z leta roku 2017 „ako odmenu za jeho intervenciu vo vzťahu k nepodaniu sťažnosti o prepustenie z väzby.“

Tretím obžalobným bodom je vynášanie častí vyšetrovacieho spisy pre bývalého šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa. Ten už v marci 2020 vedel o tom, že je podozrivý z korupcie a o pomoc mal požiadať špeciálneho prokurátora.

Kováčik preto „odovzdal časti spisového materiálu, pričom takto konal u úmysle umožniť obvinenému Makóovi včas realizovať opatrenia smerujúce k zakrytiu jeho prípadnej trestnej činnosti a zamedzeniu jej odhalenia,“ pokračoval prokurátor Šúrek.

Z posledného, štvrtého bodu obžaloby vyplýva, že Kováčik v lete 2020 pomáhal Makóovi zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu vynášaním dôverných informácií.

VIDEO: Záverečná reč prokurátora ÚŠP Michala Šúreka.

Podľa prokurátora Kováčik „odovzdal obálku, ktorej obsahom boli fotokópie vyšetrovacieho spisu, čím zadovážil pre obvineného Makóa neoprávnený prospech spočívajúci v oboznámení sa obvinného so skutočnosťami, ktoré boli obsahom vyšetrovacieho spisu,“ dodal prokurátor na záver.

11 pojednávacích dní a 20 svedkov

Na augustových pojednávaniach súd naposledy rozhodoval o Kováčikovej žiadosti o prepustenie z väzby a čítal listinné dôkazy – záznam z domovej prehliadky, podľa ktorého mal Kováčik v deň zadržania v aute a doma v Skalke nad Váhom viac ako 30-tisíc eur. Po oboznámení ďalších listinných dôkazov pred súd predstúpil súdny znalec z odboru informačných technológií.

Predtým na súde vystúpilo v priebehu necelých troch mesiacov množstvo svedkov. Vypovedali člen skupiny takáčovcov Matej Zeman, prezývaný Zemák, podnikateľ Viliam Ružička. Nasledovali bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó a bývalá prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Blanka Godžová.

V tretí pojednávací deň sudkyňa vypočula štyroch svedkov: prokurátora Úradu Špeciálnej prokuratúry Michala Stanislava, Mariána Kočnera, Petra Jenčíka a Máriu Karocsányovú a 13. júla vypovedala štvorica jeho bývalých podriadených z Úradu špeciálnej prokuratúry – Juraj Novocký, Tomáš Honz, Bohdan Čeľovský a Vasiľ Špirko.

Vypovedali tiež boss bratislavskej skupiny takáčovcov Ľubomír Kudlička prezývaný Kudla a Kováčikova bývalá asistentka Milada Masaryková. Čítala sa aj výpoveď bývalého príslušníka SIS Františka Böhma, ktorý je už po smrti.

Následne svedčili Kováčikov niekdajší šéf – bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár, bývalý šéf policajných odposluchov Norbert Pakši a prokurátor Generálnej prokuratúry Vladimír Kuruc.

Ako posledný svedkovia na súde vystúpili 12. augusta takáčovec Csaba Dömötör a podnikateľ Ján Buocik a výpoveď si vo štvrtok 16. septembra zopakoval opäť takáčovec Matej Zeman.

Vyše 16 rokov

Kováčik pôsobil vo funkcii špeciálneho prokurátora od roku 2004 dovedna takmer tri celé sedemročné funkčné obdobia až do 10. novembra 2020, kedy sa funkcie vzdal. Urobil tak v nadväznosti na zadržanie z 22. októbra 2020 v rámci akcie Božie mlyny.

Obvinili ho zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, zneužívania právomocí verejného činiteľa ako aj ohrozenia utajenej a vyhradenej skutočnosti. Od svojho zadržania je vo väzbe.

VIDEO: Kováčikova záverečná reč.

Podľa obžaloby Kováčik za 50-tisíc eur pomohol bossovi bratislavskej mafiánskej skupiny takáčovcov Ľubomírovi Kudličkovi k prepusteniu z väzby. Po prijatí peňažnej záruky Špecializovaným trestným súdom 18. júla 2017 už prípad neputoval na Najvyšší súd.

Údajne na Kováčikov pokyn totiž prokuratúra proti 100-tisícovej kaucii nepodala sťažnosť. Rovnako mal vynášať utajované informácie pre vtedajšieho šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa.

© Autorské práva vyhradené

564 debata chyba
Viac na túto tému: #Špecializovaný trestný súd #Dušan Kováčik
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy