Kováčik dostal 14 rokov, prepadne mu majetok

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je vinný v prípade zasahovania do rozhodovania o väzobnom stíhaní niekdajšieho bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku, za čo mal zobrať úplatok. Súd ho uznal vinného aj z vynášania informácií o prebiehajúcich trestných konaniach zo špeciálnej prokuratúry, čím mal pomáhať zločineckej skupine takáčovcov. Súd ho uznal za vinného vo všetkých štyroch bodoch obžaloby. V pondelok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.

20.09.2021 16:08 , aktualizované: 18:40
kováčik Foto: ,
Dušan Kováčik na ŠTS v Pezinku.
debata (1066)

ŠTS odsúdil Kováčika na úhrnný 14-ročný nepodmienečný trest s minimálnym stupňom stráženia. Vymeral mu aj trest prepadnutia majetku. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.

Kováčik sa počas vynášania rozsudku pozeral dohora, na plafón. Z tváre mu nebolo možno čítať žiadne emócie.

VIDEO: Kováčik dostal 14 rokov, prepadne mu majetok.
Video

Na rôznych miestach mal Kováčik z pozície špeciálneho prokurátora poskytovať informácie o skupine takáčovcov prostredníctvom Ľudovíta Makóa, pričom najmenej jedenkrát za to bol odmenený. Podľa rozsudku Kováčik prevzal od Makóa 50-tisíc eur ako odmenu za nepodanie sťažnosti špeciálnej prokuratúry voči prepusteniu bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku.

Kováčik je vinný aj v treťom bode obžaloby. Tretím obžalobným bodom je vynášanie častí vyšetrovacieho spisy pre bývalého šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa. Ten už v marci 2020 vedel o tom, že je podozrivý z korupcie a o pomoc mal požiadať špeciálneho prokurátora.

Z posledného, štvrtého bodu obžaloby vyplýva, že Kováčik v lete 2020 pomáhal Makóovi zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu vynášaním dôverných informácií.

Zrada z vnútra

„Pri súdnom konaní neprišlo k nejakému zvratu pri dokazovaní, skonštatovala samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská.. „Súd s plnou vážnosťou dodáva, že spolupracujúci obvinený je taký inštitút, ktorý náš Trestný poriadok pozná. Neobjavil sa včera, ani predvčerom ale je už niekoľko rokov používaný. Nejedná sa o nič výnimočné ani prevratné. Už s tým máme skúsenosti,“ skonštatovala sudkyňa.

VIDEO: Fico, Blaha a Kamenický prišli na súd s Kováčikom.
Video

„Existujú len dva spôsoby, ako odhaliť činnosť zločineckej skupiny. Jedným je infiltrovanie sa agenta do skupiny. Je to však činnosť nebezpečná, zdĺhavá. To sa v tejto kauze jednoznačne nestalo. Druhá možnosť ako odhaliť a stíhať činnosť skupiny osôb je to, že niekto z vnútra zradí. To prináša následky, ktoré sú vo vzťahu k takejto osobe nelichotivé. Iná možnosť, odhaliť, stíhať a potrestať činnosť zločineckej skupiny, v podstate neexistuje,“ priblížila.

„Súd dospel k záveru, že obžalovaný vzal úplatok od Makóa za jeho zásah do procesu rozhodovania o väzbe Ľubomíra Kudličku. Tento zásah obžalovaného nebol nezákonný a nebol dôvod zaoberať sa k zákonnosti či nezákonnosti rozhodnutia. Trestný čin teda spočíval v tom, že za túto svoju intervenciu vzal od Makóa úplatok 50-tisíc eur,“ zdôraznila sudkyňa.

Klamal pred súdom

„Klamal, keď pred súdom uvádzal, že takéto ústne odporúčanie prokurátorke Godžovej nedal. Druhý krát klamal, keď tvrdil, že takto by postupoval aj prokurátor Michal Stanislav. Klamal tiež, že má preštudovanú trestnú vec,“ uviedla samosudkyňa.

„To že obžalovaný klamal vyplynulo aj z výpovedí ďalších svedkov z prokuratúry, ktorí zhodne popísali, že na prokuratúre je zavedená štandardná prax, že v prípade zastupovania, sa vždy zastupujúci spravuje právnym názorom dozorového prokurátora,“ vypočítala sudkyňa. „Je mimoriadne neštandardné, aby prišlo k vzdaniu sa práva podať mimoriadny opravný prostriedok,“ dodala.

„Obhajoba podľa sudkyne správne napádala rozpory vo výpovediach spolupracujúcich obvinených,“ povedala sudkyňa. „Súd ich ale vyhodnotil ako nepodstatné rozpory,“ dodala.

Anonym nahlásil bombu

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, kde sa očakávalo vyhlásenie rozsudku, nahlásil v piatok doobeda anonym bombu. Na mieste zasiahli policajní pyrotechnici. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Budovu súdu museli evakuovať a pojednávania boli dočasne prerušené.

Podľa obžaloby Kováčik za 50-tisíc eur pomohol bossovi bratislavskej mafiánskej skupiny takáčovcov Ľubomírovi Kudličkovi k prepusteniu z väzby. Po prijatí peňažnej záruky Špecializovaným trestným súdom 18. júla 2017 už prípad neputoval na Najvyšší súd.

Údajne na Kováčikov pokyn totiž prokuratúra proti 100-tisíc eurovej kaucii nepodala sťažnosť. Rovnako mal vynášať utajované informácie pre vtedajšieho šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa.

Šúrek je spokojný

Prokurátor ÚŠP Michal Šúrek je spokojný s rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu v celom prípade, keďže sa stotožnil s argumentmi prokuratúry. Neteší ho však, že bol takýto činiteľ odsúdený za závažné trestné činy.

„Krotil by som emócie aj nejaký entuziazmus. Bolo to prvostupňové rozhodnutie, s ktorým môžeme byť spokojní do toho ohľadu, že bolo stotožnené sa s našimi argumentmi. Avšak, čo ma neteší, je celá tá skutočnosť, ktorá sa odohrala, že takýto činiteľ bol zatiaľ neprávoplatne uznaný vinný z takýchto závažných trestných činov,“ reagoval Šúrek. Po naštudovaní rozsudku sa rozhodne, či využije možnosť podať odvolanie.

Na margo výčitky obhajoby, že skupina takáčovcov, ktorej mal Dušan K. pomáhať, nebola doteraz vrátane jej šéfa Ľubomíra Kudličku odsúdená, pripomenul existenciu viacerých rozsudkov. V nich sa majú členovia skupiny alebo osoby, ktoré pre ňu pracovali, priznávať k svojej trestnej činnosti.

VIDEO: Prokurátor Michal Šúrek po vynesení rozsudku.
Video

Vynesenie rozsudku sa očakávalo už minulý piatok 17. septembra, kedy boli prednesené aj záverečné reči. „Bolo dostatočne preukázané nad akúkoľvek pochybnosť, že skutky sa stali tak ako sú opísané v obžalobe a spáchal ich obžalovaný Kováčik,“ začal Šúrek svoju záverečnú reč.

dušan kováčik Čítajte viac Kováčik si na verdikt ešte musí počkať, prokurátor pre neho žiada 13 rokov

„Všetci svedkovia vypočutí na návrh prokuratúry potvrdili obžalobnú verziu,“ skonštatoval. „Na základe uvedené navrhujem uznať obžalovaného za vinného,“ vyhlásil prokurátor pred koncom svojej záverečnej reči. Súd požiadal o trest v hornej hranici trestnej sadzby a to minimálne 13 rokov za mrežami a prepadnutie majetku.

Kováčik naďalej trval na svojej nevine. „Moja viera, že som nevinný mi dodáva silu. Preto sa tu môžem postaviť ako nevinný a hrdý človek, ktorý žiada len o spravodlivosť,“ zdôraznil vo svojej záverečnej reči Dušan Kováčik.

AUDIO: Záverečná reč Dušana Kováčika.
Video

„Niekto sa potreboval sa ma zbaviť. Nemusím hovoriť, kto. Je strašné, čo sa tu deje. Hanbím sa za to, čo sa na prokuratúre deje. Nikdy by som sa tam nevrátil. Na základe takejto dôkaznej situácie navrhovať 13 rokov, to by som sa hanbil. A všetci, čo si vymýšľali, sú na slobode,“ zdôraznil Kováčik na koniec svojej záverečnej reči.

Magála verdikt neprekvapil

ŠTS v určitých miestach dezinterpretoval dôkazy. Myslí si to Kováčikov obhajca Erik Magál, ktorý sa nestotožňuje s výkladom dôkazov súdu. Zároveň po pojednávaní doplnil, že ho neprekvapilo, že ŠTS uznal jeho klienta za vinného.

„Po tom, čo som videl na jednotlivých pojednávacích dňoch a vyvrcholilo to minulý týždeň, keď súd odmietol vykonať desiatky dôkazov obhajoby, tak ma ani neprekvapilo, čo sa dnes udialo,“ povedal. Advokát mal pocit, že súd v istých momentoch porušuje prezumpciu neviny osôb, ktoré sú dnes obžalované. Konkrétne spomenul Ľubomíra Kudličku, ktorý nebol dodnes odsúdený za členstvo v zločineckej skupine takáčovcov. „Mal som taký dojem, z toho odôvodnenia, ako keby sa na neho prihliadalo ako na vinnú osobu,“ dodal.

Štyri skutky

Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Michala Šúreka na Kováčika zahŕňala štyri skutky. Prvým je spolupráca so zločineckou skupinou takáčovcov. „Minimálne od leta roku 2017 obvinený Kováčik z pozície špeciálneho prokurátora poskytoval informácie o prebiehajúcich trestných konaniach a vyvíjal činnosť, ktorá minimálne sťažovala dokumentovanie trestnej činnosti skupiny a smerovala k zachovaniu existencie a celistvosti skupiny,“ čítal prokurátor v prvom bode obžaloby na začiatku pojednávania.

VIDEO: Obhajca Dušana Kováčika Erik Magál po vynesení rozsudku.
Video

Druhým bodom obžaloby je prijatie úplatku vo výške 50-tisíc eur z leta roku 2017 „ako odmenu za jeho intervenciu vo vzťahu k nepodaniu sťažnosti o prepustenie z väzby.“

Tretím obžalobným bodom je vynášanie častí vyšetrovacieho spisy pre bývalého šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Makóa. Ten už v marci 2020 vedel o tom, že je podozrivý z korupcie a o pomoc mal požiadať špeciálneho prokurátora.

AUDIO: Rozsudok v prípade Dušana Kováčika.

Kováčik preto „odovzdal časti spisového materiálu, pričom takto konal u úmysle umožniť obvinenému Makóovi včas realizovať opatrenia smerujúce k zakrytiu jeho prípadnej trestnej činnosti a zamedzeniu jej odhalenia,“ pokračoval prokurátor Šúrek.

VIDEO: Kováčik prichádza na Špecializovaný trestný súd v Pezinku.
Video

Z posledného, štvrtého bodu obžaloby vyplýva, že Kováčik v lete 2020 pomáhal Makóovi zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu vynášaním dôverných informácií.

Vývoj kauzy Dušana Kováčika

 • máj 2004: Kováčik sa stal na päť rokov špeciálnym prokurátorom.
 • september 2009: Potvrdený vo funkcii na ďalších päť rokov.
 • máj 2014: Opäť potvrdený vo funkcii, tentoraz už sedemročnej, ktorej sa ujal 1. septembra.
 • 22. október 2020: Zadržaný v rámci akcie Božie mlyny a obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, zneužívania právomocí verejného činiteľa ako aj ohrozenia utajenej a vyhradenej skutočnosti.
 • 25. október 2020: Špecializovaný trestný súd ho poslal do väzby.
 • 5. november 2020: Obvinenie v súvislosti s údajnou organizovanou skupinou okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločin prijímania úplatku a pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
 • 10. november 2020: Väzbu potvrdil aj Najvyšší súd.
 • 10. november 2020: Vzdal sa funkcie špeciálneho prokurátora.
 • 15. februára 2021: Funkciu po ňom prebral bývalý politik a advokát Daniel Lipšic.
 • 23. marec 2021: Tretie obvinenie pre trestný čin prijímania úplatku. Kováčik mal údajne prijať 50-tisíc eur od bývalého príslušníka SIS Petra Košča za pomoc bývalému riaditeľovi Úradu zvláštnych policajných činností Jozefovi Rehákovi.
 • 20. apríl 2021: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v rámci akcie Božie mlyny.
 • 7. júl 2021: Začalo sa hlavné pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Počas 12 pojednávacích dní odzneli výpovede 21 svedkov.
 • 17. september 2021: Dokazovanie bolo v prípade obžaloby v rámci akcie Božie mlyny ukončené.

© Autorské práva vyhradené

1k+ debata chyba
Viac na túto tému: #Špecializovaný trestný súd #Dušan Kováčik