Lekári štrajkovať nebudú. Jednoducho odídu

Pri každej reforme v rezorte zdravotníctva sú kľúčoví práve zdravotníci. Upozorňuje na to Lekárske odborové združenie, ktoré má výhrady k pripravovanej optimalizácii siete nemocníc. Keďže lekári nemôžu štrajkovať, odborári spustili deklaráciu. Podpisom zdravotníci vyjadrujú svoj súhlas s prípadnými výpoveďami zo služieb.

22.09.2021 06:38
debata (305)

Šéf Lekárskeho odborového združenia a nemocničný lekár Peter Visolajský verí, že dostatok podpisov prebudí vládu a ministerstvo, s ktorým sa v minulosti združenie snažilo o veci komunikovať.

„Chod slovenských nemocníc nie je možný bez dobrovoľných súhlasov na nadčasovú prácu,“ poznamenal Visolajský. Spresnil, že rozhodujúca časť lekárov už deklaráciu podpísala. Výsledkom však nemá byť štrajk, aký bol v roku 2011. Visolajský však upozorňuje, že bez súhlasov s nadčasmi slovenské nemocnice nebudú do pol roka schopné fungovať.

Odborári považujú za najdôležitejšie kroky k záchrane zdravotníctva kvalitné vzdelávanie lekárov a stabilizáciu tých skúsenejších, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami. Predseda združenia priblížil, že namiesto nich pracujú mladí absolventi, čo nie je vždy adekvátna starostlivosť. Následne často aj oni odchádzajú do zahraničia, pretože sa nemajú od koho učiť.

„Už vyše roka nevieme otvoriť jedno z troch oddelení. Zlyháva to na personálnych nedostatkoch,“ priblížil všeobecný lekár Mário Mikulík z Univerzitnej nemocnice Bratislava. Okrem toho odborári požadujú, aby zdravotné poisťovne hradili všetky náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou.

„Nemocnice by mali mať zaplatené za to, čo poskytujú pacientom,“ uviedol predseda odborového združenia košickej univerzitnej nemocnice Peter Zimmermann.

Rezort zdravotníctva tvrdí, že pracuje na „adekvátnom ohodnotení zdravotníkov, na zefektívnení systému vzdelávania, na zjednodušení podmienok na vstup na Slovensko pre lekárov z tretích krajín, program rezidentského štúdia nám prináša chýbajúci personál do regiónov“.

„Pracujeme na prelomovej reforme zdravotníctva, ktorá zahŕňa reformu nemocníc, ambulantnej sféry a urgentnej zdravotnej starostlivosti,“ priblížila hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Deklarácia o pripravenosti k výpovediam zo služieb

„Aby sme mohli zachraňovať, musíme zachrániť zdravotníctvo pred kolapsom“

Ja, nižšie podpísaný lekár, zamestnanec jednej zo slovenských nemocníc, deklarujem svoju pripravenosť a rozhodnutie ukončiť svoj súhlas s vykonávaním služieb výpoveďou v tejto nemocnici v prípade, že nebudú splnené, alebo aspoň podniknuté základné kroky k splneniu nasledujúcich požiadaviek.

  1. Zabezpečiť pre nemocnice platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali zdravotnícke zariadenia pokryté všetky náklady súvisiace s adekvátne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.
  2. Navýšiť počet lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, tak aby bola zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta, garantovať tieto počty zákonom a zaviesť trestnú zodpovednosť v prípade ich nedodržania.
  3. Zrušiť ponižujúce a diskriminačné nepeňažné plnenie
  4. Zabezpečiť lekárske fakulty tak aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov.
  5. Zreformovať vzdelávanie mladých lekárov. Je potrebné prehodnotiť dĺžku trvania a miesto prípravy, flexibilitu a ústretovosť vzdelávacích inštitúcií. Jasné určenie osoby zodpovednej za vedenie mladších kolegov, s ich adekvátnym ohodnotením za mentoring.
  6. Nerušiť oddelenia v nemocniciach, až kým nebude pomerne zvýšený personálne stav v nemocniciach na tých oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť za zrušené oddelenia či nemocnice. Žiadna reforma nemôže byť vykonaná bez zabezpečenia dodatočného zdravotníckeho personálu. Ďalšiu záťaž preťažení zdravotnícki pracovníci nezvládnu.
  7. Nielen západ, ale už aj okolité štáty ako Poľsko, Maďarsko a Česko pristúpili k radikálnemu zvýšeniu miezd lekárov. Ak Slovensko na túto situáciu adekvátne nezareaguje, zdravotný systém sa personálne zrúti. Otázka už preto nestojí tak, či si lekári alebo sestry zaslúžia alebo nezaslúžia zvýšenie miezd, ale či budeme alebo nebudeme mať lekárov a sestry. Slovensko nesmie stratiť konkurencieschop­nosť pri získavaní lekárov a sestier pre pacientov a preto žiadame, aby bola neatestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdy vo výške 1,7 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, atestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdy vo výške 2,5 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, so zohľadnením aktívne vykonávaných špecializácií a certifikovaných činností a so zohľadnením dĺžky praxe a to zvýšením koeficientu za každý rok praxe o 0,03 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (aktuálne teda cca o 30 eur za každý rok praxe).
  8. Čas materskej a rodičovskej dovolenky pre účely mzdového ohodnotenia započítavať do času odbornej praxe.

© Autorské práva vyhradené

305 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #lekári #Lekárske odborové združenie