Dôvera uspela so žalobou vo veci revízie úhrad liekov na ministerstvo zdravotníctva

Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera uspela na Krajskom súde v Bratislave so žalobou vo veci revízie úhrad liekov na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. TASR o tom informoval jej PR špecialista Matej Štepianský.

30.09.2021 22:22
debata (3)

Vysvetlil, že ministerstvo vydáva Zoznam kategorizovaných liekov. Zoznam určuje, ktoré lieky a v akej výške majú byť hradené zdravotnými poisťovňami. Okrem toho, že ministerstvo má tento zoznam pravidelne aktualizovať o nové lieky, jeho povinnosťou je prepočítavať aj výšku úhrad za štandardnú dávku liečiva, čiže strážiť, koľko majú za lieky platiť zdravotné poisťovne a koľko pacienti. „V Dôvere sme ešte v roku 2017 zistili, že ministerstvo nerobí túto pravidelnú revíziu úhrad dôsledne, čím porušuje platnú legislatívu, ktorú si samo nastavilo. Identifikovali sme stovky liekov s nesprávne vypočítanou výškou úhrady,“ priblížil.

Súkromná zdravotná poisťovňa tvrdí, že na problém ministerstvo upozornili. Keďže jej viaceré podnety neboli akceptované, obrátili sa na súd. „Po tri a pol roku – v septembri 2021 sme sa dozvedeli rozsudok: rozhodnutie ministra zdravotníctva sa zrušuje a vec vracia ministrovi zdravotníctva na ďalšie konanie,“ uviedol Štepianský.

ZP Dôvera doplnila, že podľa jej výpočtov tak zbytočne odišlo ročne 72 miliónov eur z verejného zdravotného poistenia. Od roku 2017 sa niekoľkokrát menila súvisiaca legislatíva, vrátane vyhlášky, ktorá reguluje úhrady liekov. „Z pôvodného znenia nezostal kameň na kameni a hoci by súčasný minister napravil pochybenia bývalého vedenia, nemalo by to ani zďaleka taký dosah na šetrenie peňazí, ako by malo pred tromi rokmi. Toto je ukážkový príklad toho, že populizmus škodí a dopláca naň pacient, lebo 72 miliónov eur je suma, za ktorú sa dajú postaviť dve menšie nemocnice,“ uzavrela ZP Dôvera.

Ministerstvo zdravotníctva pre TASR uviedlo, že mu doposiaľ nebol predmetný rozsudok doručený. „Po jeho doručení a oboznámení sa s jeho odôvodnením sa k nemu vyjadríme, respektíve zaujmeme stanovisko,“ dodalo.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Poisťovňa Dôvera #Ministerstvo zdravotníctva SR