Príbeh Scase: Zo študentských lavíc k spolupráci s OSN

Každá kríza je aj príležitosťou a pandémia nie je výnimkou. Novovzniknutý priestor pre inovácie v zdravotníctve využila skupina študentov a mladých ľudí, ktorí sa usilujú o zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti. V roku 2018 „na zelenej lúke“ založili startup s názvom Scase. Dnes po necelých troch rokoch spolupracujú s Rozvojovým programom OSN a prototyp zariadenia na monitorovanie zdravotného stavu pacientov testujú v Afrike, na Balkáne či v EÚ. Riaditeľ spoločnosti a študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin Pekarčík v rozhovore vysvetľuje, ako sa im to podarilo a aké sú ich plány do budúcnosti.

04.10.2021 12:30
scase
Odovzdanie Scase zariadení na klinike neziskovej organizácie HERA v Severnom Macedónsku, ktorá poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť obyvateľom vylúčených komunít.
debata

Začali ste ako malý startup, po dvoch rokoch spolupracujete s medzinárodnými organizáciami a zariadenie testujete vo viacerých krajinách sveta. Ako sa vám to podarilo?

V samých začiatkoch sme sa sústredili na účasť v rôznych súťažiach a akcelerátoroch. Tie nám dali dobrý podklad na orientáciu v startup svete. Následne sme začali vyhľadávať rôzne grantové výzvy – či už od SlovakAid alebo UNDP (Rozvojový program OSN), ktoré sa zameriavali na zvýšenie dostupnosti primárnej diagnostiky či vzdialeného monitorovania pacientov. Hodiny strávené písaním grantov sa vyplatili, dostali sme produkt do sveta a tam sa o nás začali zaujímať aj ostatné neziskové či súkromné organizácie.

Kedy nastal zlomový bod, v ktorom ste si uvedomili, že projekt má potenciál uspieť?

Mali sme niekoľko vodidiel, pre mňa osobne to však bola situácia na konferencii, kde si lekári odporúčali naše riešenie medzi sebou. Niektorí za nami prišli bez toho, aby Scase videli či s ním pracovali, a už ho chceli aplikovať do svojej ambulancie len na základe pozitívnych hodnotení od kolegov. Vtedy som si uvedomil, že tu naozaj robíme niečo veľké a zmysluplné, čo dokáže pomáhať.

Čo je Scase a ako uľahčuje prácu zdravotníkov?

Aktuálne ponúkame dve možnosti využitia nášho riešenia. Prvou je využívanie Scase na vzdialený monitoring pacientov, keď je zariadenie odovzdané do rúk pacientom. Tí si prostredníctvom Scase merajú svoje vitálne hodnoty, prijímajú denné plány meraní či plány medikamentózy a zároveň komunikujú s lekárom prostredníctvom interaktívnych dotazníkov. Všetky informácie sú automaticky prenášané do Scase zdravotníckej platformy lekára či zdravotnej sestry, ktorí takto efektívne manažujú vývoj zdravotného stavu pacienta. Okrem toho platforma lekára sama upozorní, ak je stav sledovaného pacienta v hodnotách ohrozujúcich zdravie, a tak dokáže zdravotnícky personál efektívne manažovať stav viacerých pacientov súčasne. Zároveň Scase slúži v rukách zdravotníckeho personálu ako kompaktná diagnostika (4 senzory v jednom zariadení) a digitálny zápisník či databáza pacienta. Druhé využitie je teda preferované napríklad zdravotníkmi pôsobiacimi v oblastiach s ťažšou dostupnosťou či prispôsobené na situácie, keď personál napríklad vyšetruje pacientov v ambulancii všeobecných lekárov, COVID-19 oddeleniach, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovoch či centrách sociálnych služieb a v podstate sa tak stávajú predĺženou rukou lekára. Vo všeobecnosti možno povedať, že riešenie šetrí čas na diagnostiku, zefektívňuje komunikáciu medzi všetkými stranami (pacient – sestra – lekár), zvyšuje motiváciu a dodržiavanie liečby pacienta a manažmentu jeho ochorenia a tiež digitalizuje informácie.

Ako ste sa dostali k spolupráci s Rozvojovým programom OSN?

Mali sme šťastie, že sme objavili vypísanú výzvu na zlepšenie primárnej starostlivosti a vzdialeného monitoringu pacientov v Severnom Macedónsku. Naše zameranie a tiež samotné riešenie spĺňali všetky požiadavky. Zúčastnili sme sa výberového procesu, napísali grant a vyšlo to. Rád by som tiež vyzdvihol prístup a profesionalitu celého tímu UNDP, naša spolupráca bola bezchybná.

Aký je váš cieľ a najbližšie výzvy?

Z krátkodobého hľadiska je to určite úspešné dotiahnutie prebiehajúcich pilotných projektov a dokončenie výroby prototypov 0.7. Koncom budúceho roka nás čaká certifikácia podľa nariadenia MDR, je to dlhodobý proces, na konci ktorého už pod značkou CE MARK budeme môcť ponúkať Scase aj na komerčných trhoch. Na všetky tieto plány však potrebujeme finančnú podporu v hodnote 500-tisíc eur a práve preto otvárame koncom mesiaca september investičné kolo.

Ako ovplyvnila váš projekt a prácu pandémia?

Myslím, že v pozitívnom zmysle. Samozrejme, pandémia nás do veľkej miery ovplyvnila, prekazila niekoľko plánovaných projektov a tiež spomalila dodávku čipov, ktorá zase spomalila samotnú výrobu. Na druhej strane, pandémia otvorila priestor pre nové inovácie a cesty v zdravotníctve. Samotný telemonitoring už nebol len pojmom a pacienti aj lekári v ňom videli východisko v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Naša myšlienka teda zažila boom a ľudia jednoduchšie chápali, v akých situáciách je Scase elementárnym prvkom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #OSN #Lekárska fakulta Univerzity Komenského #scase