Weiss: Maďarsko sa usiluje pretvoriť ekonomické, a tým aj politické pomery na južnom Slovensku

Niektoré kroky Budapešti sa dajú označiť za nebezpečnú a riskantnú politiku, povedal Peter Weiss, ktorý bol veľvyslanec Slovenska v Maďarsku v rokoch 2009 - 2013. „Tí, ktorí takú politiku v Maďarsku, ale aj u nás doma ako slovenskí občania maďarskej národnosti presadzujú, sa zrejme spoliehajú na postupnú eróziu status quo po druhej svetovej vojne v dôsledku skončenia studenej vojny," upozornil Weiss.

06.10.2021 06:00
debata (66)

V maďarských parlamentných voľbách na jar 2010 jednoznačne zvíťazil Fidesz Viktora Orbána. Čo nasledovalo?

Po jeho víťazstve sa presadilo vytváranie spomínaných inštitucionálnych väzieb cez rozdávanie maďarských pasov a volebného práva v Maďarsku zahraničným Maďarom. To narazilo na odpor vtedajšej slovenskej vlády. Celkovo od roku 2010 občianstvo získalo vyše milióna osôb. Koncepcia jednotného národa sa však stala základným východiskom nielen zákona o dvojakom občianstve, ale aj prvoradým ústavným princípom maďarského štátu. V článku D základného zákona sa uvádza, že „Maďarsko vychádzajúc zo spolupatričnosti jednotného maďarského národa nesie zodpovednosť za osud zahraničných Maďarov…“.

summit EÚ, Viktor Orbán Čítajte viac Orbán sa rozťahuje. Chce skupovať slovenskú pôdu

Každý plán si vyžaduje peniaze.

Koncept spájania maďarského národa ponad hranice bol štedro finančne podporovaný prostredníctvom dotačných programov prideľovaných Sekretariátu pre národnú politiku úradu vlády. Systém podpôr sa nastavil tak, že v princípe pokrýva všetky vekové kategórie a podstatné oblasti nielen typicky menšinového života: vzdelávanie, kultúru, médiá, sociálnu oblasť, miestne samosprávy cirkvi, hospodárstvo. Tu treba povedať, že po nástupe Fideszu k moci roku 2010 Maďarsko jednostranne zmenilo dovtedajší a so slovenskou stranou dohodnutý systém poskytovania podpôr a rozšírilo ho aj o sociálne a hospodárske podpory. Prišli ďalšie kroky.

Miroslav Čaplovič, nová Čítajte viac Pán Orbán, ruky preč od Slovenska!

V čom spočívali?

V roku 2011 bol na 1. hospodárskom fóre Karpatskej kotliny prijatý tzv. Wekerleho plán hospodárskej integrácie Karpatskej kotliny s Maďarskom. Mal spojiť hospodársku spoluprácu so susednými krajinami s hospodárskou podporou zahraničných Maďarov. Išlo o dva ciele: o hospodársku integráciu Maďarov ponad hranice a urobiť z Maďarov vedúcu silu Karpatskej kotliny. Teda po politickej integrácii cez dvojaké občianstvo a volebné právo zahraničných Maďarov v Maďarsku má nasledovať úsilie o rozširovanie hospodárskeho vplyvu Maďarska. Keďže tento zámer narážal na medzinárodnopo­litické prekážky i limity maďarskej ekonomiky, dôraz sa preniesol na finančnú a ekonomickú podporu zahraničných Maďarov ako súčasť ambície Maďarska v regióne. V roku 2014 bol naštartovaný a o tri roky neskôr doplnený plán Ekonomický rozvoj južného Slovenska. Plán, ktorý pripravilo Združenie maďarských ekonómov na Slovensku, vyšiel z tvrdenia, že oblasti SR obývané Maďarmi patria k najzaostalejších na Slovensku a že sú zámerne podfinancované. Jeho cieľom je hospodársky rast maďarského spoločenstva na Slovensku, národná solidarita a posilnená spolupráca s Maďarskom.

Ako to neskôr vyzeralo s finančnou injekciou?

V uznesení z 25. júla 2017 maďarská vláda podporila stratégiu hospodárskeho rozvoja „Felvidéka" a na tento účel vyčlenila na rok 2017 v prepočte zhruba 13 miliónov eur. Maďarská strana ubezpečovala slovenskú, že podpory majú byť zamerané na posilnenie hospodárskej spolupráce Maďarska so susednými krajinami, zamlčovala a zamlčuje však skutočnosť, že sú poskytované na etnickom princípe. Program v SR sprostredkuje maďarská Nadácia Gábora Barossa (zaregistrovaná na Slovensku a so sídlom v Komárne). Slovenská diplomacia opakovane upozorňovala maďarských partnerov, že tento systém nie je transparentný, nedodržiava platný zmluvný rámec daný zmluvou o spolupráci a dobrých susedských vzťahoch, že obsahuje silné prvky diskriminácie na etnickom základe a nie je koordinovaný s programami SR v uvedených oblastiach. Inak povedané, slovenskej diplomacii oprávnene prekáža, že Maďarsko sa usiluje pretvoriť ekonomické, a tým aj politické pomery na južnom Slovensku, čiže na území suverénneho štátu.

Ako to hodnotíte?

Podľa môjho názoru je to vo svojej podstate nebezpečná a riskantná politika. Tí, ktorí ju v Maďarsku, ale aj u nás doma ako slovenskí občania maďarskej národnosti presadzujú, sa zrejme spoliehajú na postupnú eróziu status quo po druhej svetovej vojne v dôsledku skončenia studenej vojny. Aj preto vždy ostražito počúvam požiadavky na rušenie tzv. Benešových dekrétov, lebo ich pokladám za Pandorinu skrinku. Samozrejme, dochádza tu aj k zneužívaniu princípu voľného pohybu kapitálu v EÚ. Preto je dobre, že rezort slovenskej diplomacie teraz dal svojmu partnerovi najavo naše výhrady.

© Autorské práva vyhradené

66 debata chyba
Viac na túto tému: #Maďarsko #Peter Weiss