Poslanci odklepli dvojjazyčné značky či viac možností pre vodičov

Vedenie motorových trojkoliek bude na Slovensku umožnené držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. V súčasnosti je potrebné vodičské oprávnenie skupiny A. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej premávke, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

, 20.10.2021 17:56, aktualizované: 18:19
poslanci Foto:
Poslanci Národnej rady počas rokovania 48. schôdze NR SR 19. októbra 2021
10

Predkladatelia v doložke vybraných vplyvov poukázali na to, že vodičmi motorových trojkoliek sú v značnej miere osoby vo vyššom veku, osoby s telesným postihnutím alebo zdravotným defektom. „V zmysle uvedeného je pre tieto osoby vo väčšine prípadov len veľmi ťažko získať vodičské oprávnenie skupiny A, čiže je pre nich využívanie týchto vozidiel prakticky vylúčené. V rámci získania vodičského oprávnenia skupiny A sa totiž praktické skúšky vedenia motorového vozidla vykonávajú iba na motocykloch (jednostopovom vozidle),“ podotkli s tým, že štýl jazdy na motocykli a motorovej trojkolke je úplne odlišný.

V súčasnosti je na vedenie motorových trojkoliek potrebné vodičské oprávnenie skupiny A1, ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon nepresahuje 15 kW a ktorých najvyššia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km/h. Ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon presahuje 15 kW, je potrebné vodičské oprávnenie skupiny A.

Návrh zákona upravuje možnosť viesť s vodičským oprávnením skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia len motocykle s automatickou prevodovkou patriace do skupiny A1. Držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B na území SR sa zároveň umožní viesť všetky motorové trojkolky bez obmedzenia výkonu motora, pričom motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW by mohli viesť len držitelia vodičského oprávnenia skupiny B starší ako 21 rokov.

Novela zákona o cestnej premávke má byť účinná od 1. decembra tohto roka.

Dvojjazyčné značky

Informačné dopravné značky v obciach budú môcť byť okrem slovenčiny napísané aj v jazyku menšiny. Vyplýva to z novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorú schválili poslanci.

Do zákona sa zavedie možnosť použiť v obci informačné dopravné značky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny s cieľom navádzania účastníkov cestnej premávky.

V súčasnosti sa v jazyku menšiny uvádza názov obce na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce, ako aj na budovách orgánov verejnej správy a ďalších vybraných miestach. Ide o tie obce, v ktorých majú občania SR patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt a tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 percent obyvateľov. V tomto prípade majú právo v obci používať v úradnom styku jazyk menšiny.

Novelou sa zároveň zákon upravuje tak, že v jazyku menšiny sa okrem začiatku a konca obce majú označovať aj časti tejto obce.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.

Zelená pre farmárske bitúnky

Na Slovensku sa zavedie kategória tzv. farmárskeho bitúnka. Počíta s tým novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú schválila Národná rada. Predložil ju predseda parlamentného pôdohospodárskeho výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina).

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov tak budú môcť uvádzať na trh mäso domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov, ktoré bolo vyrobené a manipulovalo sa s ním v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky a bola schválená alebo podmienečne schválená.

Návrh zákona upravuje požiadavky na schvaľovanie tzv. farmárskych bitúnkov na zabíjanie zveri z farmových chovov a domácich kopytníkov vrátane hovädzieho dobytka zabitého pod šírym nebom voľným projektilom. Schválené môžu byť na základe hygienických požiadaviek ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov konštatuje, že je možné očakávať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie z dôvodu možnosti žiadať o schválenie malých farmárskych bitúnkov s povolenými výnimkami z legislatívnych požiadaviek Európskej únie (EÚ), pokiaľ ide o výrobu a rozrábanie mäsa domácich kopytníkov a farmového chovu. Zákon má byť účinný od 1. januára 2022.

Väčšie právomoci pre Mikulca

Kompetencie ministra vnútra pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru (PZ) a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) by sa mohli posilniť. Verejné vypočutia pred výborom by mali mať po novom iba konzultačný charakter. Odvolať šéfa polície, ale aj inšpekcie by mohlo byť možné aj bez udania dôvodu. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania.

„Predkladaná právna úprava v súlade s programovým vyhlásením posilňuje ingerenciu (vplyv, poznámka TASR) ministra vnútra pri vymenúvaní, ako aj odvolávaní prezidenta Policajného zboru,“ vysvetľujú predkladatelia v návrhu novely.

Zrušiť sa má „do určitej miery záväzné“ odporúčanie výsledku verejného vypočutia v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore pre vymenovanie kandidáta ministrom vnútra na funkciu prezidenta Policajného zboru, ako aj záväzné odporúčanie pri odvolaní policajného prezidenta na základe aspoň trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých členov výboru. Minister by tak nebol pri výbere viazaný závermi výboru. Týkať sa to má aj výberu riaditeľa ÚIS.

Cieľom verejného vypočutia má byť prezentácia kandidátov predložených ministrom vnútra na dané funkcie pred poslancami NR SR a verejnosťou. Kandidát na policajného prezidenta, ale aj kandidát na riaditeľa inšpekcie ho absolvujú ešte pred vymenovaním ministrom, respektíve vládou SR.

Kandidátom na funkciu prezidenta Policajného zboru či riaditeľa inšpekcie podľa navrhovanej úpravy by mohol byť aj bývalý príslušník Policajného zboru, ak spĺňa návrhom zákona stanovené podmienky. Funkčné obdobia by viac nemuseli byť obmedzené.

Nová legislatíva má byť účinná dňom vyhlásenia.

Kritériá prijímačiek známe 16 mesiacov vopred

Efektívnejší proces prijímacieho konania na stredných školách, rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia, otvorenie trhu s edukačnými publikáciami či úprava spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania. Ide o zmeny, ktoré vyplývajú z vládnej novely o výchove a vzdelávaní. Za jej prijatie hlasovalo 85 poslancov zo 130 prítomných.

Po novom sa zverejnia kritériá prijatia prijímacieho konania na strednú školu už 16 mesiacov vopred namiesto doterajších troch mesiacov. „Vytvorenie časového priestoru a podmienok pre uchádzača na dôslednú prípravu pri výbere školy je kľúčovou fázou rozhodovania sa žiaka, ktorá ovplyvňuje taký dôležitý krok, ako je výber strednej školy,“ uvádza sa v dôvodovej správe k vládnej novele.

V novele sa definujú pojmy národnostná škola a národnostné školské zariadenie. Pôjde o tie školy, kde sa celý výchovno-vzdelávací proces, okrem vyučovania jazykov, uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny.

Schválený návrh umožňuje ministerstvu školstva prideliť z kapitoly rezortu účelovo viazané financie na projekty rozvoja výchovy a vzdelávania alebo na rozvoj služieb spojených s výchovou a vzdelávaním do výšky 10-tisíc eur. Na projekty na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia škôl a školských zariadení bude môcť rezort viazať financie najviac do výšky 30-tisíc eur.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #parlament #novela zákona
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy