Pokračovanie článku: Kriminalistický ústav: Santusová potvrdila podozrenia, uviedla závažné informácie

Niekoľko dní pred vyšetrením na NBÚ zástupca riaditeľaÚIS MV SR p. Mackovič telefonicky oznámil pracovníkom KEÚ PZ, že je všetko dohodnuté a p. Santusová bude vyšetrená na NBÚ avšak len formou klasického skríningového vyšetrenia. KEÚ PZ takéto rozhodnutie označilo za neštandardné s dôrazom na to, že v uvedenej situácii nie je dôvod na to, aby sa nepostupovalo podľa platných interných predpisov. p. Mackovič povedal, že s p. Santusovou prišiel krajský prokurátor a bolo mu týmto prokurátorom oznámené, že vyšetrenie bude prebiehať na NBÚ a že bude všeobecné a nebude zamerané na konkrétne podozrenia.

Pán Mackovič prisľúbil, že bude vopred informovať zamestnancov KEÚ PZ o termíne vyšetrenia p. Santusovej na NBÚ. O termíne vyšetrenia na NBÚ sa pracovníci KEÚ PZ napriek tomu dozvedeli od kolegov z NBÚ 06.10.2021 (1 deň pred vyšetrením). V ten deň sa kolegovia z NBÚ dostavili na pracovisko KEÚ PZ na prekonzultovanie otázok k vyšetreniu p. Santusovej. Už na tomto stretnutí kolegovia z NBÚ uviedli, že dostali pokyn vyšetrenie p. Santusovej vykonať len veľmi všeobecne, príliš veľa sa nepýtať a nerozoberať veci dopodrobna. Pracovníci KEÚ PZ navrhli zamestnancom NBÚ otázky vyšetrenia, ktoré sa týkali konkrétnych podozrení. Tieto napriek tomu nijakým spôsobom neboli zohľadnené. Pracovníci KEÚ PZ sa tak nepodieľali na tvorbe testových otázok pre vyšetrenie pani Santusovej.

432 debata chyba
Viac na túto tému: #Roman Mikulec #Diana Santusová #vojna policajtov