Rada OZPŠaV vyhlásila štrajkovú pohotovosť, žiada riešenie situácie v školstve

Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vyhlásila v utorok štrajkovú pohotovosť a vyzýva vládu SR, aby začala bezodkladne riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti školstva.

07.12.2021 16:45
Protest študentov / Vysokoškolský zákon /... Foto: ,
Študenti počas protestného pochodu za slobodné vysoké školy v Bratislave 10. novembra 2021
debata (3)

A to predovšetkým zvýšením finančných zdrojov na zlepšenie finančného ohodnotenia všetkých zamestnancov školstva a vedy.

Žiada desaťpercentnú valorizáciu platov všetkých zamestnancov školstva a vedy, úpravu tarifných tabuliek nepedagogických zamestnancov tak, aby sa začínala minimálnou mzdou, a zachovanie doterajších benefitov.

Ak sa tak nestane, nebude podľa nej zaručený sociálny zmier a zamestnanci školstva nevylučujú ani nátlakové akcie, informoval Juraj Stodolovský z OZPŠaV na Slovensku.

Členovia Rady OZPŠaV na Slovensku a zástupcovia partnerských reprezentatívnych organizácií vyjadrujú nespokojnosť s návrhom zástupcov vlády v rámci tretieho kola kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022. Ponuku na trojpercentnú valorizáciu platov v roku 2022 od 1. júla 2022 a jednorazový platový bonus v hodnote 350 eur považujú za absolútne nedostatočnú.

protest, VŠ, študenti, akademici Čítajte viac Politizácia univerzít rozdeľuje, akademici a študenti vyšli do ulíc

Táto ponuka podľa nich znamená porušenie sľubov, ktoré im koaličné strany dávali pred voľbami, ako aj z programového vyhlásenia vlády SR, kde vláda deklarovala rozvoj výchovy a vzdelávania ako jednu zo svojich priorít, ale aj výrazný pokles reálnych platov spôsobený tohtoročnou 0-percentnou valorizáciou a zvyšujúcou sa infláciou.

Poukazujú tiež na neprimerane nízke platové ohodnotenie zamestnancov v školstve vzhľadom na ich kvalifikáciu a spoločenskú dôležitosť ich práce, čo má za následok ich nedostatočné spoločenské postavenie, neporovnateľne nízke financovanie školstva a vedy na Slovensku v porovnaní s vyspelými štátmi OECD a priemerom v štátov EÚ, ale aj prepad ďalších tarifných tried a stupňov pod úroveň minimálnej mzdy spôsobujúci znevýhodnenie zamestnancov s vyššou kvalifikáciou, zodpovednosťou a náročnosťou práce.

Vo vyhlásení sa uvádza, že zamestnanci pracujúci na všetkých typoch a úrovniach škôl a školských zariadení na celom Slovensku sú sklamaní z postoja vlády SR k riešeniu najvážnejších problémov, ktorými trpí slovenské školstvo a jeho zamestnanci.

doktorantka FiF UK Zuzana Bujačková, Ide o pravdu Čítajte viac Študentka Bujačková v Ide o pravdu: Koalícia pretlačí vysokoškolský zákon silou

Poukazujú na to, že financovanie školstva je nejednotné, čo spôsobuje neefektívne využívanie zdrojov a diskrimináciu pri odmeňovaní. „Absolventi stredných škôl odchádzajú za štúdiom do zahraničia, kde nachádzajú kvalitnejšiu infraštruktúru a lepšie ohodnotené uplatnenie. Záujem o učiteľské povolanie klesá a v niektorých regiónoch nebude mať čoskoro kto zabezpečovať výchovu a vzdelávanie,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Po takmer dvoch rokoch boja s pandémiou vnímajú zamestnanci školstva ponuku vlády ako výsmech a porušenie sľubov, ktoré im koaličné strany dávali pred aj po voľbách. Členovia Rady OZPŠaV na Slovensku a zástupcovia partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte tvrdia, že si uvedomujú vážnosť situácie, ktorú spôsobila pandémia.

„Vidíme však neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami štátu a neschopnosť vlády prijímať zásadné rozhodnutia, ktoré by umožnili čerpať značné prostriedky z fondov EÚ. Zároveň poukazujeme na to, že školstvo je spolu so zdravotníctvom na pokraji svojich možností a bez urýchleného riešenia najvážnejších problémov môže čoskoro dôjsť k ohrozeniu funkčnosti týchto dvoch základných pilierov, ktoré sú do budúcna predpokladom dobre fungujúcej, vzdelanej a sociálne-spravodlivej spoločnosti,“ uzavreli vo svojom vyhlásení.

VŠ, vysoké školy, protest Čítajte viac Gröhling nahneval univerzity: Máme ísť do ulíc?
3 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo