Pri plnení svojich záväzkov voči NATO by Slovensko nemalo zabúdať ani na tankový prápor

Členstvo Slovenska v Severoatlantickej aliancii (NATO) so sebou prináša aj určité záväzky. Sú nimi napríklad vytvorenie ťažkej mechanizovanej brigády alebo vytvorenie práporu, ktorý bude súčasťou Iniciatívy rýchlej pripravenosti NATO. Za účelom splnenia týchto záväzkov sa vedenie Ministerstva obrany SR rozhodlo nakúpiť nové pásové bojové vozidlá a bojové obrnené vozidlá 8x8. Je samozrejmé, že Slovensko túto novú obrnenú techniku potrebuje, netreba ale zabúdať na to, že súčasťou 2. mechanizovanej brigády je aj tankový prápor, tvorený dosluhujúcimi tankami T-72, ktoré potrebujú náhradu.

08.12.2021 00:00
Tank T-72, PR, nepouzivat Foto:
Tank T-72, ktorý je v súčasnosti vo výzbroji Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Slovenská verejnosť v súčasnosti sleduje snahy slovenského Ministerstva obrany zásadne obnoviť techniku Pozemných síl OS SR, ktorá je vo výraznej miere za hranou svojej životnosti. To sa týka najmä pásových bojových vozidiel BVP-1 a BVP-2, pretože bojovými obrnenými vozidlami 8×8 slovenská armáda nedisponuje. Nakoľko Slovensko chce byť v očiach svojich spojencov v Severoatlantickej aliancii vnímané ako zodpovedný partner, ktorý si plní svoje záväzky, rozhodol sa rezort obrany pre nákup modernej pozemnej techniky na pásových a kolesových podvozkoch za viac ako dve miliardy eur. Určite ide o zásadný a potrebný krok pre dosiahnutie kompatibility s ostatnými členmi NATO, netreba však zabúdať na fakt, že súčasťou ťažkých mechanizovaných brigád sú aj tanky.

Slovensko, tak ako mnoho ďalších krajín, má v sústave pozemných síl aj tankový prápor. Jedná sa o 14. tankový prápor v Trebišove, ktorý je súčasťou 2. mechanizovanej brigády. Vo výzbroji trebišovského práporu je 24 dosluhujúcich tankov T-72M1, ktoré sú podľa Revízie výdavkov na obranu od Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), po dobe životnosti. O ich náhrade sa ale nevedú tak intenzívne diskusie ako o nákupe nových pásových alebo kolesových vozidiel. Pritom ide o kľúčový zbraňový systém čo sa pozemných jednotiek týka.

Hlavný bojový tank Leopard 2A7 od spoločnosti KMW Foto: KMW
Hlavny bojovy tank Leopard 2A7, PR, nepouzivat Hlavný bojový tank Leopard 2A7 od spoločnosti KMW

Mnohé dokumenty Ministerstva obrany, ako aj analýzy Útvaru hodnoty za peniaze, považujú za prioritu pri budovaní ťažkej mechanizovanej brigády okrem akvizície nových pásových bojových vozidiel aj náhradu tankov T-72. Komplexné hodnotenie obrany za rok 2020 uvádza, že Ozbrojeným silám SR chýba niekoľko typov bojovej techniky, vrátane tankov. S plánmi náhrady tankov T-72 sa počíta aj v plánovacích dokumentoch Ministerstvo obrany. To vo svojom materiáli o určovaní investičných priorít spomína, že náhrada tankov T-72 novými hlavnými bojovými tankami by mala odštartovať v roku 2023. Zároveň je potrebné uviesť, že do momentu, kedy takýto hlavný bojový tank Slovensko bude mať, je cieľom udržať tanky T-72 bojaschopné.

Okrem Ministerstva obrany sa problematike tankov venuje aj ÚHP. V jeho záverečnej správe k Revízii výdavkov na obranu sa spomínajú nové tanky jednak v súvislosti s prioritami vychádzajúcimi z Dlhodobého plánu 2030, ako aj s plánmi Generálneho štábu OS SR. Podľa Generálneho štábu je potrebné zabezpečiť 49 tankov v štyroch verziách, z toho 32 tankov by malo byť vo verzii hlavný bojový tank vyčlenených pre tankový prápor. Rovnaký materiál od ÚHP zároveň tvrdí, že Dlhodobý plán 2030 chce otázku nových tankov riešiť až v druhej polovici tohto desaťročia čo nie je v súlade s preddefinovanými prioritami. Okrem toho ÚHP navrhuje, aby Ministerstvo obrany zvážilo aj nákup starších typov tankov modernizovaných na najnovšie štandardy a to s cieľom znížiť ich celkovú cenu.

Hlavný bojový tank Leopard 2 mohla verejnosť... Foto: OD
Hlavny bojovy tank Leopard 2, PR, nepouzivat Hlavný bojový tank Leopard 2 mohla verejnosť vidieť aj na veľtrhu IDEB 2021 v Bratislave

Z hľadiska možných kandidátov na nový tank pre OS SR sa jeden jediný javí ako logický, a to je tank Leopard 2 z produkcie firmy KMW. Aj napriek tomu, že vo výzbroji európskych štátov nájdeme aj tanky Challenger 2 alebo Leclerc, Leopard 2 je v súčasnosti jediným tankom, ktorého výroba stále prebieha. Za zmienku stojí aj fakt, že takmer všetky susedné štáty majú vo výzbroji práve tieto tanky nemeckej výroby. Okrem Nemecka majú tanky Leopard vo verzii 2A4 Rakúsko, 2A4 a 2A5 Poľsko (to v súčasnosti modernizuje tanky verzie 2A4 na verziu 2PL). Maďarsko okrem verzie 2A4, ktorá je určené na výcvik, obdrží v najbližších rokoch najmodernejšiu verziu tanku 2A7+. Mimo susedných štátov je tank Leopard 2 zavedený vo výzbroji mnohých ďalších, prevažne európskych krajín, ale aj v krajinách Strednej a Východnej Ázie a Severnej a Južnej Ameriky. Ako o možnom kandidátovi sa hovorí aj o juhokórejskom tanku K2 Black Panther, ten ale v súčasnosti nemá okrem jeho domovskej krajiny iného užívateľa. Okrem toho, pri výbere tanku K2 by bolo potrebné vyriešiť otázku presunu potrebných technológií a logistického zabezpečenia z Južnej Kórey čo by výrazne celý nákup predražilo. Aj preto je tank Leopard 2 vhodnou voľbou, a Slovensko môže postupovať napríklad tak, ako Maďarsko, ktoré si objednalo od spoločnosti KMW tanky v najnovšej verzií 2A7+. Ak chce Slovensko poctivo splniť svoj záväzok voči NATO, nákup nových tankov bude v blízkej budúcnosti nevyhnutný.

chyba