Učiteľom začínajú platiť zmeny v zákonoch

Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zameriavajúca sa najmä na vzdelávanie učiteľov, nadobudla účinnosť.

01.01.2022 08:46
debata (1)

Cieľom legislatívnej zmeny je okrem iného zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe v oblastiach, ktoré sa najviac týkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom.

Zjednodušuje sa preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Zavádza sa možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického či odborného zamestnanca, ak ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako tento zamestnanec. Zároveň vzniknú nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to napríklad školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérová pozícia – koordinátor školského podporného tímu.

Novelizáciou sa „ustanovuje, že za hodinu práce nadčas sa bude hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti považovať len vtedy, ak bude splnený základný úväzok“. Cieľom je tiež rozšírenie kompetencie školského špeciálneho pedagóga a niektorých odborných zamestnancov, regulovanie výkonu činnosti riaditeľa školy a školského zariadenia a rozširujú sa aj kompetencie školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní.

Zmena nastane aj pri zabezpečovaní uvádzania začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca. V oblasti vzdelávania učiteľov sa rozšíri okruh atestačných organizácií. Zjednoduší sa zaraďovanie do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií či organizovanie všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji. Okrem iného sa umožní absolvovať kvalifikačné, funkčné, špecializačné a inovačné vzdelávanie aj ďalším fyzickým osobám.

Spresnia sa i podmienky financovania profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Rezort školstva bude môcť poskytnúť dotácie na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Doplnená je aj možnosť vyplácať funkčný plat za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna.

Účinnosť nadobudla od Nového roka i novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Zavádza nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra. Podporiť sa má vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. Zmena má prispieť k zvýšeniu kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania a celkovej koordinácie odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesijných organizácií. Odbúrať sa má ďalšia administratívna záťaž pre zamestnávateľov v procese overovania spôsobilosti pre systém duálneho vzdelávania.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Učitelia #školstvo
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy