Pokračovanie článku: Omikronová vlna prichádza a s ňou nové pravidlá. Na čo si dať pozor?

Podmienky pre otvorené prevádzky:

 • vstup len s nasadeným respirátorom,
 • dezinfkecia na ruky alebo jednorazové rukavice,
 • dvojmetrové odstupy v radoch (neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov),
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime,
 • dodržiavanie kapacity: 1 osoba na 15 štvorcových metrov,
 • ak má prevádzka menej ako 15 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník,
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky, autoškoly a prevádzky poskytujúce hotelové, turistické a podobné ubytovacie služby.

Obchodné domy:

 • musia byť uzavreté sedacie sekcie,
 • platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, to sa netýka priestorov prevádzok verejného stravovania vrátane foodcourtov.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo:

 • platí režim OP,
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom a prispôsobiť harmonogram zákazníkov tak, aby bol na dezinfekciu medzi zákazníkmi čas.

Autoškoly, školiace strediská inštruktorov:

 • otvorené len v režime OTP,
 • po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéra,
 • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky,
 • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára,
 • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30,
 • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár.

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania:

V režime OTP môžu fungovať v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

V režime OP+ môžu fungovať pre všetkých.

Ubytovanie pre lyžiarske alebo snoubordové výcviky a kurzy:

 • v režime OTP sú možné služby ubytovania v súvislosti s lyžiarskym výcvikom, lyžiarskym kurzom, snoubordovým výcvikom alebo snoubordovým kurzom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre osoby do 18 rokov a dvoch mesiacov veku,
 • za antigénový test sa v tomto prípade považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu za prítomnosti zamestnanca školy povereného riaditeľom školy.

Lanovky a vleky:

 • môžu fungovať len v režime OTP, platí dodržiavanie odstupov, povinný respirátor.

Prevádzky verejného stravovania:

 • pre konzumáciu na mieste len pre zákazníkov v režime OP a s obmedzenými otváracími hodinami 5. do 22. hodiny,
 • konzumácia výlučne posediačky, pri jednom stole najviac 4 osoby alebo členovia spoločnej domácnosti, odstup stolov 2 metre od seba,
 • pre donášku a predaj zabalených jedál a nápojov so sebou môžu fungovať v režime základ a bez obmedzenia prevádzkových ho­dín.

Fitness centrá

 • otvorené môžu byť len v režime OP+,
 • maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 50 ľudí,
 • prevádzkovateľ je povinný viesť zoznam návštevníkov prevádzky.

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne

 • maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov alebo najviac 50 ľudí.

© Autorské práva vyhradené

115 debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #omikron