Do škôlky nechodia najmä deti v chudobnejších regiónoch. Rodičia môžu prísť o prídavky

Od minulého septembra päťročné deti musia povinne chodiť do materskej školy. Podľa ministerstva školstva však 3 132 detí do škôlky nechodí. Centrum vzdelávacích analýz hovorí o čísle 5 071. Rodičia, ktorí svoje deti neodvedú do škôlky, môžu prísť o rodinné prídavky, upozorňuje rezort školstva. Ústredie práce však nedisponuje štatistikami, koľkým rodičom nevypláca rodinné prídavky.

31.01.2022 09:43
debata (1)

„Ak rodičia neprihlásia dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, tak riaditeľ materskej školy nahlási túto skutočnosť na príslušný úrad práce a prídavky budú rodičom odobraté,“ tvrdí v stanovisku ministerstvo školstva.

Marianna Šebová z ústredia spresňuje, že rodič neprichádza o nárok na prídavok. Ak si neplní niektorú povinnosť, teda napríklad povinnú škôlku, úrad práce rodinný prídavok vyplatí obci alebo osobe, ktorá má zabezpečiť, aby ho rodič účelne využil.

V minulom školskom roku bolo v štátnych, cirkevných, súkromných a špeciálnych škôlkach na Slovensku vyše 49-tisíc päťročných detí, tento rok je ich viac ako 54-tisíc.

Deti sa pritom v škôlke pripravujú na veľkú školu. Riaditeľka materskej školy na ulici Jána Švermu v Michalovciach Mária Gaľová vysvetľuje, že sa učia počítať do desať, ovládať farby, vedieť správne držať ceruzku či správne sedieť. „Tiež napísať tlačeným písmom napríklad svoje meno, nakresliť ľudskú postavu, mať slovnú zásobu na určitej úrovni a vedieť prerozprávať rozprávku či nejaký príbeh,“ hovorí učiteľka s tridsaťročnou praxou.

Podľa údajov rezortu školstva sa na povinnom predprimárnom vzdelávaní zúčastňuje takmer 95 percent detí vo veku päť rokov. Vek detí je definovaný k septembru 2021 a ministerstvo upozorňuje, že údaj je len predbežný, pretože čakajú na aktualizáciu počtu päťročných detí v populácii.

Podľa prepočtov Centra vzdelávacích analýz môže byť predškolákov, ktorí ostali bez škôlky, ešte viac. Konkrétne 8,5 percenta, teda vyše päťtisíc. Ale ani toto číslo nie je presné.

Centrum vedecko-technických informácií každoročne pripravuje štatistiky počtu detí v škôlkach a z ich údajov vyplýva, že počet päťročných detí v nich sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne zvýšil. V minulom školskom roku bolo v štátnych, cirkevných, súkromných a špeciálnych škôlkach na Slovensku vyše 49-tisíc päťročných detí, tento rok ich počet presiahol 54-tisíc. Návštevnosť škôlok sa však dlhodobo líši medzi jednotlivými regiónmi.

<mt>Nechodia najmä na východe

<a>Najmenej päťročných detí sa zúčastňuje na predprimárnom vzdelávaní v Košickom (necelých 82 percent) a Prešovskom kraji (87,5 percenta). Najviac päťročných detí chodí do škôlky v Trnavskom a Trenčianskom kraji (v oboch viac ako 97 percent). Vyše 90-percentná účasť je aj v Žilinskom, Bratislavskom, Nitrianskom a Banskobystric­kom kraji.

„Tak ako v minulosti aj dnes navštevuje materskú školu najmenej detí v chudobnejších regiónoch. Pritom práve deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia by mohla materská škola pomôcť najviac,“ upozorňuje Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz.

Problémy najmä s dochádzkou detí z rómskej komunity majú aj v obci Havaj v okrese Stropkov, kde je materská škola organizačne spojená so základnou. „Zavedením povinnosti sa však dochádzka päťročných detí zlepšila,“ hovorí zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu Ivana Žumarová.

„Chodia k nám deti z väčšinovej populácie aj rómske deti. Najmä tie mladšie z rómskej komunity ale chodia s problémami,“ povedala pre Pravdu s tým, že škôlka v obci má dostatočné kapacity a každé dieťa, ktorého rodičia prejavili záujem, sa do nej dostalo. Obmedzené však boli priestory, preto deti rozdelili do dvoch tried, na predškolákov a ostatné deti. Predškoláci majú triedu zriadenú v budove základnej školy a chodí do nej deväť detí. Obec má menej ako 450 obyvateľov a mladších detí v škôlke je podľa Žumarovej 19.

Deti by podľa nej mali chodiť do materskej školy najmä kvôli socializácii. „Keď deti, ktoré predtým neboli v triede medzi inými deťmi, nastúpia do prvého ročníka, je to dosť zlé. Nezvládajú veľa ľudí na jednom mieste ani komunikáciu s učiteľkou. Boja sa a plačú, že chcú ísť domov,“ priblížila svoje skúsenosti Žumarová.

Riaditeľka materskej školy na Ulici Jána Švermu v Michalovciach Gaľová podotýka, že päťročné deti sú do škôlky prijímané prednostne, zatiaľ ale mali dosť miesta aj pre tie mladšie. „Pre učiteľky sa nič nemení, pretože podľa štátneho vzdelávacieho programu robíme to isté, akurát pribudlo viac administratívy,“ hovorí o tom, čo priniesla povinná predškolská dochádzka.

Škôlku v Michalovciach navštevujú okrem slovenských detí aj deti z ázijských krajín ako Vietnam alebo Čína. „Tie nemajú povinné predprimárne vzdelávanie, ale škôlka im určite pomáha. Po slovensky rozprávajú ťažšie, ale snažia sa. Navštevujú logopéda, učiteľky s nimi pracujú individuálne, aby potom vedeli pokračovať v škole,“ vysvetľuje Gaľová.

<mt> Prihlásili sa neskoro

<a> Ministerstvo školstva vyhlásilo, že päťročné deti, ktoré neboli dosiaľ prijaté do žiadnej materskej školy, sú tie, ktorých rodičia o prijatie požiadali až v septembri alebo októbri 2021, teda v čase, keď už v materských školách neboli žiadne voľné kapacity.

„Problémy s nedostatkom kapacít vo vytypovaných lokalitách najmä Prešovského a Košického kraja sa riešili a mnohé už aj vyriešili k spokojnosti všetkých zainteresovaných,“ tvrdia z tlačového odboru ministerstva.

„Od septembra 2020 ministerstvo školstva urobilo prehľad o lokalitách, v ktorých je najväčší problém s voľnými miestami pre deti. Nová trieda sa zakladá spravidla pri počte desať detí. Ak bolo v niektorej lokalite viac ako deväť detí, ktoré by mali nastúpiť do povinného predprimárneho vzdelávania, zaradili sme ju k potenciálne problematickým,“ uviedol rezort. Takýchto lokalít vytypovali 126 a k nim sa priradili 24 lokalít identifikovaných Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

<mt> Namiesto peňazí tovar

<a>Rodičom, ktorí svoje päťročné dieťa do škôlky nedajú, hrozí, že prídu o rodinné prídavky. „Ak rodičia neprihlásia dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, tak riaditeľ materskej školy nahlási túto skutočnosť na príslušný úrad práce a prídavky budú rodičom odobraté,“ vysvetlilo ministerstvo školstva.

Ústredie práce však uviedlo, že nedisponuje štatistikami o tom, koľkým rodičom nevypláca rodinné prídavky, pretože ich päťročné dieťa nechodí do škôlky. Marianna Šebová z ústredia upozorňuje, že rodič neprichádza o nárok na prídavok. Pri neplnení niektorej povinnosti, k čomu patrí aj návšteva škôlky päťročných detí, úrad práce rodinný prídavok vyplatí obci alebo osobe, ktorá má zabezpečiť, aby ho rodič účelne využil. „Môže mu ho dať vo forme potrebných vecí ako školské potreby, potraviny či drogistický tovar, platbou záujmových krúžkov a podobne,“ informovala Šebová. Pokiaľ si rodič následne bude tri mesiace povinnosť plniť, opäť bude dostávať rodinný prídavok. Tento rok je vo výške 25,88 eura mesačne.

<mt> Chýba motivácia

<a> Problém pri plnení povinnej predškolskej dochádzky analytik Michal Rehúš vidí v tom, že sa nepodarilo motivovať všetkých rodičov, aby svoje deti prihlásili do škôlky, či odstrániť všetky bariéry. Prípadne sa niektoré deti do škôlky nedostali pre nedostatok priestorových a personálnych kapacít či nedostatok financií.

Zhodnotil, že povinné predprimárne vzdelávanie má pol roka po zavedení ešte značné rezervy. „Dá sa vnímať pozitívne, že po zavedení povinného predškolského vzdelávania najviac stúpol počet predškolákov a predškoláčok v materskej škole práve v krajoch, kde je najviac chudobných detí. Na druhej strane sa ukazuje, že v týchto krajoch je pravdepodobne ešte stále veľká časť detí, ktoré materskú školu nenavštevujú. A to je veľký problém,“ tvrdí Rehúš.

Podľa neho to môže naznačovať, že ministerstvo školstva nezvládlo zavedenie tohto dôležitého opatrenia v dostatočnej miere. Následkom môže byť aj problém s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy. „V ňom si totiž ministerstvo nastavilo ako míľnik 95-percentnú účasť päťročných detí už na tretí štvrťrok tohto roka. Uvidíme, či sa nám podarí túto hranicu dosiahnuť. Ak áno, bude to pravdepodobne najmä vďaka bohatším regiónom. Mali by sme sa však usilovať, aby sa vzdelávali všetky deti, nielen tie z lepších pomerov. Tu štát čaká ešte veľa práce,“ uzavrel Rehúš.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #rodinné prídavky #materská škôlka